Til startside

7. slægtled
Anders Hansen og Anna Madsdatter
(Ane 132 og 133)

Anders Hansen blev født ca. 1724 i Højby og  blev begr. i Mesinge 31/1 1773. Han var søn af Hans Hansen og Cathrina Nielsdatter, Nørrelund, matr. 12, Højby. 

Midskovgård 1950
Kilde: kb.dk/danmarksetfraluften

Anders Hansen blev gift  i Mesinge kirke 27/7 1749 med enken Anna Madsdatter, f. ca. 1708, d. 21/11 1795 (begr 27/11). Han overtog fæstet af Midskovgård,  matr. 15a i Mesinge sogn efter Anna Madsdatters afdøde ægtemand, Poul Rasmussen, der blev begr. 27/4 1749 (4 børn).  
I  Scheelenborgs skifteprotokol er indført skifte efter Anders Hansen: Af boets effekter nævnes bl.a. :

1 jernkakkelovn, 1 langt egetræsbord, 1 egetræskiste med lås og nøgle og 1 kobberbryggerkedel.

Af besætning fandtes der: 15 heste, 5 køer, 4 kvier, 2 stude, 1 tyr, 25 får, 1 vædder, 5 svin, 4 gæs, 1 gase, 8 høns og 1 hane. Boets samlede værdi opgjordes til 655 rdlr. 4 mk. 12 sk, men om udgifterne oplyses der intet.
Derimod sluttedes skifteforretningen med en såkaldt 'convention', oprettet imellem Anna Madsdatter og sønnen Poul Andersen i Midskov, hvorefter Poul Andersen overtager fødegården i Midskov og svarer aftægt til moderen.
Denne aftægt præciseres med følgende årlige ydelser fra sønnen til moderen:
12 skp. rugmel, 8 skp. hård salt, 8 skp. byg, 12 skp. malt, 2 skp. byggryn, 2 skp. boghvedegryn, 4 skp. humle, 1 fedt svin på 6-7 lispund, 4 fede gæs 'som hun af stien udtager', samt 5 rdlr. og til brændsel 12 læs tørv. Endelig skal hun udtage en blakbroget ko på 5 år af besætningen samt 4 får, hvilke sønnen frit skal fodre og græsse for hende. 
Til aftægtsbolig overlades hende den såkaldte Vinterstue.
 

Skifte efter Anna Madsdatter: 

"Anno 1795, den 4. December, indfandt sig Forvalter Nellemann ved Scheelenborg paa sit høje Herskabs Vegne hos Gaardmand Poul Andersen i Midskov for sammested at foretage Skifte og Deeling efter hans for faa Dage siden afdøde Moder Anna Madsdatter, Enke efter førhen afdøde Gaardmand  Anders Hansen imellem hendes efterladte Børn, nemlig Gaardmand Rasmus Poulsen i Salby, Gaardmand Hans Andersen sammesteds og Gaardmand Poul Andersen her paa Stedet. En datter Elisabeth Poulsdatter, givt med Gaardmand Jens Hansen i Mesinge, og Giertrud Poulsdatter, givt med Gaardmand Peder Larsen i Mesinge. Som Vitterlighedsvidner ved denne Forretning var medtagne Gaardmændene Hans Madsen af Taarup og Anders Poulsen her af Midskov. Arvingerne, som alle myndige være selv, mødte  og delte den salig afdødes Efterladenskab mellem sig i all Enighed og Kierlighed og med deres Underskrift her til Protocolen, og alle bevidnede deres Tilfredshed, men endog med samme meddelte fuldkommen afskrevne Qvittering.
Datum et supra - Nellemann 
Arvingerne: Rasmus Poulsen, Hans Andersen, Poul Andersen, Peder Larsen, Jens Hansen 
Vitterlighedsvidner: Vurderingsmand Anders Poulsen, Hans Madsen."


Povl Rasmussen og Anna Madsdatters børn: 

1. Elisabeth Povlsdatter, døbt 7/3 1740, død 17/7 1824, gift 30/10 1758 med Jens Hansen, f. ca. 1730, begravet 23/6 1807. Han var fæster af Gården matr. 5a af Salby (13 børn)

 2. Gjertrud Povlsdatter, f. ca. 1741, begravet 20/9 1793, gift 10/10 1763 med Peder Larsen, f.  ca. 1736, begravet 12/1 1799. Peder Larsen var fæster af  en den halve Kraghgård, matr. 5a, Mesinge (8 børn) 

3. Anders Povlsen, f. ca. 1745, begravet 5/5 1749 (4 år). 

4. Rasmus Povlsen, f. ca. 1747, begr.  8/4 1811, gift 29/6 1777 med enke Gjertrud Pedersdatter, døbt 19/7 1741, d. 28/5 1823. Han var  fæster af Elmegård, matr. 17a, Salby. (4 børn)

Anders Hansen og Anna Madsdatters børn:  

5. Poul Andersen, døbt 19/4 1750, begr. 21/7 1799. Gift 31/10 1773 med Kirsten Andersdatter. (Overtog Midskovgård)

6. Hans Andersen, døbt 5/2 1753, d. 1/6 1829, overtog gården Therkelshøj, matr. 15a, Salby, 3/4 1779. Han var tillige sognefoged. Den 28/11 1777 blev han gift med Karen Hansdatter, f. ca. 1741, d. 26/6 1802. Hun var datter af Hans Hansen, Hytteballegård, Måle, og Maren Poulsdatter, f. på Enggård, matr. 11a,  Midskov. (De fik 3 børn)

 

 

Til Poul Andersen og Kirsten Andersdatter (søn)

Til Hans Hansen og Cathrina Nielsdatter (Anders Hansens forældre)

Til Anders Hansens aner (6 generationer)

Til startside med oversigt