Til startside

9. slægtled

Anders Andersen og Jytte Kirstine Jensdatter

(Ane 724 og 725)

(Ane 740 og 741)

 

Hvidkilde

 

Navnelighed: Navnene Jytte Kirstine (siden Jutta Kirstine eller Jutta), Nicolai og Margrethe kan i slægten føres tilbage til 16-1700-tallet. Ældst kendte Jytte Kirstine blev født. ca 1670, ældst kendte Margrethe blev født 1711 og ældst kendte Nicolai 1713. Siden er disse navne blevet videreført i alle slægtled frem til vor tid.  Således havde Nicolai Nielsen, der var barnebarn af Nicolai Weiss f.eks. en datter og 2 børnebørn, der blev døbt Jutta Kirstine, 6 børnebørn, der blev døbt Nicolai (og 1 døbt Nicoline). Mindst 2 tipoldebørn blev døbt Jutta.

Lars Jørgen Jeppesen (gift med Ane Margrethe Nicolaisdatter) havde også en datter, der blev døbt Jutta Kirstine, men 5 børnebørn og i hvert fald ét oldebarn, der blev døbt Margrethe.

  

Anders Andersen blev født omk. 1660 og døde mellem 1699-1701. Han var gift med

Jytte Kirstine Jensdatter, som døde i 1724 (skifte 16/3). Da hun ved sin død havde en søn på 27 år, må hun være født omk. 1670. I skiftet nævnes, at hun var gift med Hans Larsen Banketoft (døde 31/1 1731/ skifte 1/2) og med ham havde børnene Lars Hansen (f. ca 1701), Anders Hansen (f. ca. 1706) og Maren Hansdatter (f. ca 1709).
Desuden nævnes det, at hun i ægteskabet med afdøde Anders Andersen havde børnene Niels Andersen (f. 1696) og Appolone Andersdatter (f. 1699).

 

Af disse oplysninger fremgår det, at Anders Andersen døde mellem 1699 og 1701.

Af forskellige skifter , Hvidkilde Gods, fremgår det, at Jytte Kirstine  havde i hvert fald 3 søskende: Svend Jensen, Skovsbo (d. 1737), gift med Sophie Pedersdatter, Niels Jensen, Egense, og Kirstine Jensdatter, der giftede sig efter 1724 med søsterens enkemand Hans Larsen Banketoft.

 

Jytte Kirstine Jensdatters og Anders Andersens datter Appolone Andersdatter, f. 1699, d..... var gift med Rasmus Hansen Banketoft, som døde 1734 (skifte 15/7). Han var fæster under Hvidkilde gods.
De havde  to døtre: Jytte Kirstine Rasmusdatter, f. 1724 og Anne Rasmusdatter, f. 1732.

Appolone Andersdatter afstod gården 10/1 1735. I skiftet står, at hun afstod gården til en svigersøn Niels Pedersen. Denne må imidlertid have været gift med en af Rasmus Hansen Banketofts to døtre af 1. ægteskab, som på det tidspunkt var 27 og 30 år. Han havde været gift med Anne Larsdatter, som var en søster til Appolones stedfar Hans Larsen Banketoft.

(Som med Juulslægten og Lidskeslægten er det også her svært at holde rede på slægtskabet- måske er det en fejl, at Jytte Kirstine Jensdatter havde en søster, der hed Kirstine, som giftede sig med hendes enkemand. Måske er Jytte Kirstine og Kirstine samme person?.

 

Til Niels Andersen og Johanne Jørgensdatter (søn)

Se også: Kilder til Juulslægten

Til startside med oversigt