Til startside

8. slægtled
Anders Andersens og Anne Lauridsdatter
(
Ane 286 og 287) 

Mosegård 1948
Kilde: kb.dk/danmarksetfraluften

 

Anders Andersen blev døbt i Mesinge kirke den 7/10  1694  og døde 1762. Han var  søn af Anders Hansen og Gjertrud Hansdatter, Midskovgård, matr. 15a, Midskov, Mesinge sogn.
Anders Andersen blev gift  med Anne Lauridsdatter, som blev døbt 5/2 1699 og begr. 2/8 1778. Hun var datter af Laurids Jacobsen og Karen Jensdatter, Kraghgård, Mesinge.

Anders Andersen  overtog 20/1 1719  ½ Mosegård af Niels Povelsen,  som sandsynligvis beholdt den anden halvdel, eftersom han i 1719 fik 'fornyet bortkommet fæstebrev'.

Mosegård har været kendt siden 1425 under navnet Mosegarth. Den er resterne af en landsby, der kaldtes Dalbythorp.

Han må have overtaget Niels Povelsens halve gård på et tidspunkt, eftersom hans svigersøn Poul Nielsen overtog ½ Mosegård i 1753 og den anden halvdel i 1762  efter Anders Andersen.

 

Anders Andersen og Anne Lauridsdatters børn:

(evt. flere børn, men kirkebogen går kun tilbage til 1734)

1.  Karen Andersdatter, døbt 10/7 1735, begr. 23/5 1749.

2. Apelone Andersdatter, døbt 18/4 1738, begr. 20/12 1782.

3. Johanne Andersdatter, døbt 15/8 1740, begr. 26/9 1806


2. Apelone Andersdatter døbt 18/4 1738, begr. 20/12 1782, blev gift 23/11 1760 med sin fætter, sognefoged Rasmus Andersen, f. ca. 1731, begr. 19/7 1800, søn af Anders Rasmussen og Mette Hansdatter, Krogenlund, matr. 3a, Dalby. Deres fædre var halvsøskende (havde samme mor). Rasmus Andersen overtog gården

 

3. Johanne Andersdatter, døbt 15/8 1740, begr. 26/9 1806, blev gift 27/6 1762 med Poul Nielsen, f. ca. 1727, d. 8/7 1801, søn af Niels Povlsen og Anne Rasmusdatter, Vestergård, matr. 1a, Hersnap. Poul Nielsen overtog som nævnt Mosegård i Dalby.

 

 

Til Poul Nielsen og Johanne Andersdatter (datter)

 

Til Anders Hansen og Gjertrud Hansdatter (Anders Andersens forældre)

 

Til Laurids Jacobsen  og Karen Jensdatter (Anne Lauridsdatters forældre)

 

Til startside