Aner til Anders Hansen, Midskovgård (8.- 13. slægtled)

 

13. slægtled

 Peder Hansen (tip-tip-tipoldefar)
 (Ane 8508)  

Peder Hansen må være født omkr. 1550. 
Jvf. 'Odensegaard Lens Skattemandtal af 1611' var han 'Mand på Landkildegård' i Fraugde Sogn. Søn: Laurids Pedersen

Landkildegård 1923


12. slægtled

Laurids Pedersen og Karen Andersdatter (tip-tip-oldeforældre)
(Ane 4254 og 4255)  

Laurids Pedersen  var som sin fader 'foged  på De Svenske Herrers Gods på Fyn'. I 1630 var han Sandemand i Aasum Herred. Laurids Pedersen  var gift  med Karen Andersdatter, f. ca. 1580. Efter Laurids Pedersens død blev hun gift med Simon Hansen. Laurids Pedersen døde på Landkildegård i  1643.

'Landkildegård' var i Middelalderen en større gård, der blev konfiskeret af Kong Hans, fordi ejeren Niels Clausen Sparre til Ellinge i Skåne havde sluttet sig til Sverige. Han havde fået gården  med sin hustru Margrethe Blok. I 1506 overdrog kongen gården til Henrik Knudsen Gyldenstjerne. I 1540 blev den tilbagegivet til Margrethe Bloks svenske arvinger  af de adelige slægter Bielke og Banér, som lod godset bestyre ved fogeder. Disse slægter besad ejendommen til 1664.
Det var i denne periode Peder Hansen og derefter hans søn  Laurids Pedersen var fogeder på Landkildegård.  

Laurids Pedersens og Karen Andersdatters børn:
Peder Lauridsen Grønnegård (begravet 30/4 1676 i Fraugde)
Hans Lauridsen, Kappendrup
Rasmus Lauridsen, Ferritslev
Peder Lauridsen, Ferritslev
Ellen Lauridsdatter, gift med Peder Pedersen, Ferritslev
Anne Lauridsdatter, gift med Rasmus Hansen, Kappendrup
Maren Lauridsdatter, 
gift med  Laurids Andersen Smed.

 12. slægtled
Anders Lauersen  Smed (
tip-tipoldefar)
(Ane 4252)
 

Anders Lauersen Smed boede i Birkende. Her døde han i 1627 . Ved ombygningen af Birkende kirke i 1956 blev der i koret fundet en stor granitgravsten med inskriptionen: Anders Laversen Smed, d. 1627.

 11. slægtled
Laurids Andersen Smed og Maren Lauridsdatter
(tipoldeforældre)
(Ane 2126 og 2127)
   

Sønnen Laurids Andersen Smed kaldtes også  Laurids Mormand og blev gift med Maren Lauridsdatter. Han står i Matriklen 1664 opført som fæster af en gård i Birkende by 'stående for Hartkorn 7 Tdr. 5 Skp'. Gården opgives at være tjenende til Marslev Præst. Afgiften var: '1 Pund Byg, 1 Ørtug Rug, 10 Skp. Havre, 2 Otting Smør, 2 Gæs, 4 Høns og 1 Lam'. 
Laurids Andersen Smed og Maren Lauridsdatters datter, Karen Lauridsdatter, blev gift med Hans Rasmussen.

 10. slægtled
Hans Rasmussen og Karen Lauridsdatter
(oldeforældre)
(
Ane 1062 og 1063)   

Hans Rasmussen var gårdmand i Hundslev samt kirkeværge for Kølstrup kirke.  Han står i Matriklen 1688 opført som fæster af en gård i Hundslev, stående for Hartkorn 8 Tdr. 2 Skp. 3 Fjdk., men ifølge Matriklen 1718 er samme gård overgået til svigersønnen Niels Pedersen. Gården hørte under Vejrupgård Gods. Hans Rasmussen og Karen Lauridsdatter døde begge før 1705.
Deres datter Sara Hansdatter blev gift  med Niels Pedersen.

9. slægtled

Niels Pedersen og Sara Hansdatter (mors forældre)
(Ane 530 og 531)   

Niels Pedersen blev født  ca. 1665 og døde 28/6 1739. Han blev gift ca. 1690 med Sara Hansdatter, der blev født i 1699 og begr. 13/3 1738. Niels Pedersen overtog  som nævnt svigerfaderens gård i Hundslev i Kølstrup sogn. Deres datter, Cathrina Nielsdatter blev gift med Hans Hansen, der var søn af Hans Andersen og Johanne Hansdatter.

9. slægtled
Hans Andersen og  Johanne Hansdatter (fars forældre)

(Ane 528 og 529)   

Nørrelund, Højby

Hans Andersen var fæster af gården Nørrelund i Højby. Gården hørte  under Hovedgården Hollufgård. Han var gift med Johanne Hansdatter. Begge  forældre døde efter 1701, hvilket fremgår af et skifte, afholdt 1. februar 1718 efter datteren Kirsten Hansdatter. Heri er citeret et dokument, udstedt d. 27. oktober 1701 af hendes forældre, ifølge hvilket de 'skøder datteren tvende små jordejendomshuse i Allerup by.

8. slægtled
Hans Hansen og Cathrina Nielsdatter (
forældre)
(Ane 264 og 265)   

Hans Hansen overtog  Nørrelund, matr. 12a i Højby den 31/12  1714 
Han blev gift 16/8 1716  i Rynkeby kirke  med Cathrina Nielsdatter, som var født omk. 1700 og blev begr. 23/10 1768 (el. 23/2 1771)? 
Han var 1. gang gift med Kirsten Hansdatter, datter af Hans Nielsen og Sidsel Nielsdatter. Hans Hansen døde 1745 (skifte 9/1 1745). 

Efter hans død giftede Cathrina Nielsdatter sig 2. gang 3/2 1745 med Rasmus Hansen, som samme dag overtog Nørrelund. Han døde 29/5 1773. 

Hans Hansens og Cathrina Nielsdatters børn:
1. Niels Hansen, f. 1722, d. 1750/51 (skifte  9/1 1751). Ingen arvinger.
2. Anders Hansen, f. 1724, d. 31/1 1773.
3. Jens Hansen, f. 1732, d. efter 1796
4. Sidsel Hansdatter, f. 1734, d. 1764.
5. Rasmus Hansen, f. 1739, d. 1765 (skifte 14/3). Ingen arvinger.  

 

Til Anders Hansen og Anna Madsdatter (søn) - ane 132 og 133