Til startside

12. slægtled
Anders Pedersen og ukendt hustru
(Ane 2248 og 2249)

Rønninge Kirke

Stamfaderen til denne slægtsgren var Anders Pedersen med tilnavnet ”den unge”. Han blev sandsynligvis født i Rønninge sogn, Odense amt, omkring  1590. Fra  1643 til efter 1674 var han fæster af en gård i Røyerup i Rønninge sogn. Gården var ejet af Odense Hospital, Gråbrødre Kloster, og var på 7 tdr. hartkorn.  Hustruens navn er ukendt, men hun kan  muligvis have heddet Karen, da det er et navn, der videreføres i kommende generationer. 

Anders Pedersen nævnes første gang  i ”Aasum Herreds Tingbog” den 17/8 1643, hvor han udpeges som tingmand (tingbogen begynder 1640).
Fra 20/8 til 9/11  1643 behandles ved Åsum Herredsting en sag mellem Anders Pedersen og Hans Madsen vedr. et stykke eng, hvorfra Anders Pedersen har hjemført noget hø, som Hans Madsen påstår at have slået, mens Anders Pedersen mener, at det pågældende engstykke hører til hans gård. Vidneudsagnene går Anders Pedersen imod, idet vidnerne påstår, at engstykket i mindst 20 år har hørt til Hans Madsens gård. Da  Anders Pedersen ikke vidste det, må  det antages, at han var en ny fæster. Der føres forskellige sager ved Herredstinget, hvor Anders Pedersen er indblandet, enten som synsmand, sagsøger eller som den sagsøgte, f. eks. den 16/11 1648, hvor han anklages for at have hjemtaget 9 svin, der uden mærkning har gået i Røyerup skov, men som tilhører Thomas Madsen i Lavindsgaarde. 

I Fr III’s matrikel af 1664  og ved mandtal til ”Familie- og Folkeskatten 1674” er Anders Pedersen ”den unge” stadig bosiddende i Røyerup, men han må være død før 1686, da hans død ikke er nævnt i kirkebogen, som er bevaret fra 1686, og da han ikke var fæster af gården ved matriklen af 1688. 

Anders Pedersens søn (evt. flere børn)

Peder Andersen, f. omkr. 1615-20, d. 22. marts 1687. Gift med Inger Sørensdatter, f. ca. 1622, død 3. november 1696.

Se KilderTil Peder Andersen og Inger Sørensdatter (Anders Pedersens søn)

Til startside