Liste over gårde i Bjerge Herred

Mesinge sogn: Mesinge, Midskov, Salby, Tårup
Dalby sogn: Dalby, Birkebjerg, Hersnap
Viby sogn:Viby, Måle
Stubberup sogn: Martofte
Drigstrup sogn: Drigstrup, Over Kærby, Bregnør, Lille Viby

For at kunne identificere gårdene, har jeg anvendt både officielle og uofficielle gårdnavne, så vidt jeg har kunnet få disse oplyst. Jeg har givet nogle af gårdene navn efter en tidligere ejer, ellers blot anvendt gårdens matr. nr. eller adresse.
Jeg har ikke taget højde for, at flere gårde end de nævnte nu kan være nedlagte, sammenlagte, kan have frasolgt jorden eller har fået nyt navn eller ny adresse. 
En del nedlagte gårdes stuehuse består stadig og kan findes på den nævnte adresse.
Jeg har konsekvent anvendt å i ordet 'gård', selv om jeg godt ved, at mange gårdnavne staves med aa.
Billederne er ikke dateret, der er gamle og nye mellem hinanden.
Rettelser, spørgsmål  og nye oplysninger modtages gerne.

Gårde i Mesinge (Mesinge sogn, Ejerlavskode 41)

Birkelygård matr. 9a Krogen 6
Borgetgård matr. 4a Fynshovedvej 215A
Eskelund matr. 26a Krogen 9
Esterhøjgård  matr. 7a Mesinge Bygade 28
Henning Vads gård matr. 24n    Mesinge Mark 54
Karl Andersens gård matr. 24a Mesinge Bygade 12
Karl Knudsens gård  matr. 28a Mesinge Mark 7 (nedlagt)
Knud Pedersens gård  matr. 8a Mesinge Bygade 44
Kraghgård A  matr. 5a Fynshovedvej 205
Kraghgård B, Taulund matr. 6a/78 Taulundvej 111
Mesinge Mølle matr. 25a Mesinge Bygade 1
Pilekærgård  matr. 62/61 Mesinge Mark 78
P. Christiansens gård  matr. 27a Vestermaegyden 4
Rosengård  matr. 3a  Fynshovedvej 225
Vestergård  matr. 27b Vestermaegyden 16
Smedien (nedlagt) matr. 34 Mesinge Bygade (47-49)

            

              

Gårde i Midskov (Mesinge sogn, Ejerlavskode 41)

Boelsteder/Mindre brug er  ikke medtaget

Bukkærgård matr. 13a Midskovvej 113 (nedlagt)
Christiansminde matr. 16a Nordre Skovgyde 13
Enggård matr. 11a Søndre Skovgyde 2
Fjellebrogård matr. 20a Fjellebrostræde 13
Fjordgård matr. 23a Søndre Skovvænge 12
Hvenegård matr. 12a Midskovvej 214
Mariesminde matr. 17a Ndr. Skovgyde 15
Midskovgård matr. 15a Midskovvej 224
Midskov Søgård matr. 18a Midskovvej 96
Olaf Thomsens gård matr. 22a   Midskovvej 227
Stauerhøjgård matr. 14a Midskovvej 111
Vendelhavegård matr. 10a Midskovvej 191
Morten Andersens gård matr. 19a Midskovvej 260
Svend Andersens gård matr. 21a Midskovvej 256

                   

Gårde i Salby (Mesinge sogn, Ejerlavskode 42)

Bakkegård matr. 20a Hindsholmvej 387
Brandhøjgård matr. 18a Hindsholmvej 466
Dalsgård matr. 3b Tårup Østergyde 30
Elmegård matr. 17a Salby Bygade 17
Eskelygård matr. 19a Salby Bygade 29
Fiskergården matr. 14a Hindsholmvej 334.
Jacob Larsens Gård matr. 5a Hindsholmvej 453
Karensminde matr. 3c Salby Bygade 31
Kragkærgård matr. 13a Salby Bygade 58
Krogsris matr. 9a Hindsholmvej 336
Lundagergård matr. 16a Salby Bygade 37
Lundegård matr. 2a Salby Bygade 35.
Moselund matr. 19b Hindsholmvej 429
Møllegård matr. 9b? Hindsholmvej 213
Nøddekærgård matr. 20b Hindsholmvej 375.
Rødgård matr. 6a Hindsholmvej 313
Steffen Larsens gård  matr. 4a Hindsholmvej 469
Therkelshøj matr. 15a Salby Bygade 45
Tylsbjerggård matr. 7a Hindsholmvej 364
Vorhøjgård matr. 8a Salby Bygade 6
Østerbjerggård matr. 3a Salby Bygade 74
Præstekaldets mensalgård matr. 1a Salby Bygade.... (nedlagt)
Boelsted  matr. 10a Salby Bygade 53
Ingolf Klokker matr. 11a Lille Salbyvej 38
Vagn Mortensen matr. 12a Lille Salbyvej 24
Poul Pedersens ejendom matr. 25a Lille Salbyvej 54

          

 Gårde og huse i Tårup (Mesinge sogn, Ejerlavskode 43)

Breidablik matr. 9b Lille Salbyvej 105
Bækkelundgård matr. 5c Tårup Vestergyde 37
Hesselkærgård matr. 7a Lille Salbyvej 158
Holmegård matr. 3a Tårup Østergyde 83
Hornshøj matr. 10a Lille Salbyvej 96
Lykkegård matr. 6a Tårup Vestergyde 95
Møllerhøjgård matr. 1a Tårup Bygade 30
Rasmus Sørensens gård matr. 4a Tårup Bygade 22
Skovgård matr. 5a Tårup Vestergyde 34
Thorslundgård matr. 9a Tårup Østergyde 119
Tårupgård matr. 8a Tårup Bygade 13
Vestergård  matr. 2a Tårup Bygade 34
Østervang matr. 2b Tårup Bygade 57
Thomas Lange matr. 6b Tårup Bygade 2
Hans Jørgensen matr. 6c Tårup Vestergyde 135
Lykkebo  matr. 9c Tårup Bygade 3
Villaen (tidl. Brugs) matr. 8b/7c Tårup Bygade 31
Den gamle smedie matr 7c Tårup Bygade 33
Poul Nielsens hus matr. 7e Lille Salbyvej 152
Peder Jensens hus  matr. 2c Tårup Bygade 36
Åge Rasmussens hus   matr. 5d Tårup Vestergyde  28
Huset v. gadekæret    matr. 3c Tårup Bygade 40
Hus (Klokker) matr. 7b Tårup Bygade 42 (nedlagt)
Hus (Marius Pedersen) matr. 13 Tårup Bygade 44
Hyrdehuset (Post) matr. 4b Tårup Bygade 14
Smedehuset  matr. 16 Tårup Bygade 32

                                

                      

Gårde i Dalby (Ejerlavskoder : Dalby  52,  Mosegård 54, Birkebjerg 51)

 

Axel Knudsens gård matr. 8a Fynshovedvej 257
Bregnebjerggård  matr. 9a Mosegårdsvej 20
Dalbygård matr. 15 a (1g) Mosegårdsvej 39
Damgård                   matr. 6a Mosegårdsvænget 3
Engkjærgård matr. 4a Dalby Bygade 19
Flægkærgård matr. 12a Smedegyden 131
Granlygård  matr. 14a Fynshovedvej 332 (nedlagt)
Johs. Nielsens gård matr. 10a Dalby Bygade 4D.. (nedlagt)
Krogenlundgård matr. 3a Smedegyden 66
Krogsgård matr. 7a  Mosegårdsvænget 14 B
Langagergård (?) matr. 17a Smedegyden 115
Mosegård matr, 1a/Mos  Mosegårdsvænget 15
Skovlundgård matr. 13a Fynshovedvej 393
Vestergård  matr. 16a Smedegyden 81
Væbnergården  matr. 11 Dalby Bygade...... (nedlagt)
Ærtebjerggård matr. 5a Dalby Bygade.......(nedlagt)
Birkebjerg:  
Bakkegård matr. 1k/Birk  Birkebjergvej  96
Bakkelygård matr. 2a/Birk. Stendyssevej 57
Birkebjerggård    matr. 1a/Birk Stendyssevej 43

Gårde i Hersnap (Dalby sogn, Ejerlavskode 53)

Abraham Jensens gård matr. (?) Hersnap Bygade 20/28
Ejlsmark matr. 8a Hersnap Bygade 14
Gerhard Hansens gård matr. 2a Hersnapvej 103  (nedlagt)
Hersnapgård matr. 3a Hersnapvej 111
Hestekjærgård matr. 14a Sandbjergvej 199
Hvidholm matr. 7a Bjørnegårdsvej 22
J.C.Christensens gård matr. 11a Hersnap Bygade 4
Kragebogård matr. 10b Hersnapvej 186
Mindegård matr. 5a Hersnap Bygade 5
Nytofts gård matr. 6a Hersnap Bygade 9
Påkærgård matr. 4a Hersnapvej 154
Rasmus Rasmussen matr. 9a Hersnap Bygade 10
Robert Rasmussens gård  matr. 15a Hersnapvej 97
Sandbjerggård matr. 12a   Sandbjergvej 166.
Tjørnebjerggård matr. 13a Sandbjergvej 147
Vestergård matr. 1a  Hersnapvej 79

         Gårde i Viby (Viby sogn, Ejerlavskode 66, Hverringe: 63)                .                                  

Banhøjgård matr. 18a Blæsenborgvej 59
Bjørnegården matr. 6a/Hv. Bjørnegårdsvej 140
Bøgebjerggård (tidl. Enebjerggård) matr. 22 Blæsenborgvej 123
Enebjerggård (tidl. Enebjergstedet) matr. 21a Blæsenborgvej 129-31
Hestekærgård matr. 20a Blæsenborgvej 69
Kastelsgården matr. 12a Kastelvej 85.
Lindegård matr. 4a Målebakkevej 32
Lykkegård matr. 13a Viby Bygade 16.
Matr. 3a matr. 3a  Målebakkevej 10
Matr. 5a matr. 5a Maimosevej 174
Matr. 6a   matr. 6a Viby Bygade 12
Matr. 7a matr. 7a    Rødsbækvej 15.
Matr. 10a matr. 10a Viby Bygade 2
Matr. 14 matr. 14 Rødsbækvej 12
Matr. 17a matr. 17a Viby Bygade 38
Moselundgård matr. 15a Viby Bygade 19
Møllegård matr. 8a Viby Bygade 7
Møllergården matr. 16b Rødsbækvej 19
Mølle i Viby matr. 16a Rødsbækvej 36
Sognefogedgården matr. 9a Viby Bygade 13
Taulundgården matr. 11a Taulundvej 38
Ørkenlund matr. 19a Sandbjergvej 234

    Gårde i Måle (Viby sogn, Ejerlavskode 64)

Bakkegård  matr. 5a Måle Bygade 44
Bregnemosegård matr. 9a Målebakkevej 84
Damgård matr. 11a Måle Bygade 8
Hesselgård matr. 13a Blæsenborgvej 76
Hytteballegård matr. 1b/Hv  Stavrevej 16
Højvang matr. 2a Måle Bygade 25
Lillevang matr. 8a Måle Bygade 46
Lundegård  matr. 3a Måle Bygade 51
Matr. 6a  matr. 6a Måle Bygade 52
Munkegård matr. 14 a Blæsenborgvej 116
Møllegård matr. 12a Maimosevej 86
Målegård matr. 1a  Måle Bygade 23
Skovgård matr. 7a  Måle Bygade 48
Strandgård  matr. 4a  Stengårds Stænge 4
Syregård matr. 10a Måle Bygade 24
Matr. 15b matr. 15b Måle Bygade 38

   Gårde i Drigstrup (Drigstrup sogn, Ejerlavskode 4)

Annexgård matr. 2a Drigstrup Bygade 5A
Bakkely matr. 4a Drigstrup Bygade 21
Bytoftegård matr. 3a Drigstup Bygade 16
Den Røde Gård (gul) matr. 5a Drigstrup Bygade 31
Hyldegård matr. 6a Drigstrup Bygade 53
Drigstrup smedie matr. 11? (Nedlagt)
Grønnegård matr. 14a  Drigstrup Bygade 17
Kvistgård matr. 12a Lykkedamsvej 2
Langagergård matr. 7 Fynshovedvej 13
Lykkedamslund matr. 13b Lykkedamsvej 92
Rønnegård matr. 8a Fynshovedvej 21
S.V.Andersens gård matr. 10a Drigstrup Bygade 36
Thaarslunds gård matr. 13a Drigstrup Bygade 19


Gårde i Over Kærby: (Drigstrup sogn, Ejerlavskode 6)

 

Annekærgård matr. 9a (Nedlagt, Andekæret......)
Basbjerggård matr. 2 Over Kærbyvej 92
Damgård matr. 10 (Nedlagt, Damgårds Allé...)
Ebbekærgård matr 5a Over Kærbyvej 109
Kongshøjgård matr. 6a Over Kærbyvej 22
Kærbygård matr. 7a Over Kærbyvej 111
Møllegård matr. 11a (Nedlagt, Møllevejen 10)
Poul Larsens gård matr. 8a Over Kærbyvej 108
Ravnshøj matr.1a Over Kærbyvej 98
Anders Nielsens gård matr.1b Hans Schacksvej 182
Strandgård matr. 4a Fabers Allé 2 (nedlagt)
Svanehøjgård matr. 3a Over Kærbyvej 84
Vestergård matr. 5b(? Hans Schacksvej
Viemaegård matr. 5c Hans Schacksvej 240

                 

Gårde i Bregnør (Drigstrup sogn,  Ejerlavskode 3 )

Bredagergård matr. 6a Bregnør Bygade 24
Dorthealund matr. 4a Bregnør Bygade 34
Flammose matr. 7a Fladmosevej 46
Nykjærgård matr. 5a Bregnør Bygade 72
Stengebjerg matr. 3a Bregnør Bygade 62
Stensgård matr. 1 Bregnør Bygade 44
Toftegård matr. 15 Bregnør Bygade 26
  matr. 14c Bregnør Bygade 25
  mat. 16a Bregnør Bygade 16

 

Gårde i Lille Viby (Drigstrup sogn,  Ejerlavskode 5)

 

Højnæs matr. 6a   Lille Vibyvej 37
Lillenæs matr. 5 Lille Vibyvej 21
Rødkærgård matr. 1a Lille Vibyvej 49
Skovgård matr. 2a Lille Vibyvej 50
Vibygård matr. 3a Lille Vibyvej 24
Gård (evt. nedlagt) matr. 4a (?)  

                

Gårde i Stubberup Sogn (ikke en komplet liste)
Martofte (Ejerlavskode 74) Stubberup 79, Nordskov 76, Snave 78, 
Langø 75, Bogensø 71.  

Bakkegård matr. 6a Bakkegårdsvej 7
Birkegård matr. 19 Fynshovedvej 596
Engmaegård matr. 8b Fynshovedvej 599
Hesthøjgård matr. 5 Søvej 107
Kastanjegården  matr. 10 Fynshovedvej 592
Kilagergård matr. 16 Fynshovedvej 607
Lindegård matr. 7 Søvej 21
Louisenlund matr. 18 Fynshovedvej 604
Pilkærgård matr. 17 Fynshovedvej 608
Skraldehavegård matr. 2a/b/Br. Fynshovedvej 671
Sophienlund matr. 15 Langøvej 59
Stengård matr. 12a Fynshovedvej 541
Stubbegård matr. 14 Bystævnevej 25
Stålbækgård matr. 9a Fynshovedvej 584
Tokager/Stævnegård matr. 11a Fynshovedvej 581
Tjørnegård matr. 13  Bystævnevej 15 
Vestergård matr. 2 Langøvej 27
Ølkærgård matr. 3a Fynshovedvej 535
Østergård matr. 4a Søvej 34
Bogensøgård matr. 1a Bogensø
Borrit matr 2a Egensø
Egelundgård matr. 5a Langø
Skovgård matr. 4a Langø
Kirkebro matr. 4a Stubberup
Birkelygård matr.3a Nordskov


                        

                                   

   Tilbage til startside