Til startside

7. slægtled
Christopher Madsen og Sidsel Edvardsdatter
(Ane 158 og 159)

Lundegård 2008

Christopher Madsen blev døbt  i Drigstrup kirke 4/4 1723  og begravet  28/8 1794. Han var søn af Mads Hansen og Dorthea Christophersdatter, Møllegård, Matr. 11a, Over Kærby, Drigstrup sogn.
Christopher Madsen blev gift  ca. 1748 med  Sidsel Edvardsdatter, datter af Edvard Bertelsen og Karen Andersdatter, Vorhøjgård, matr. 8a, Salby. Hun blev døbt 10/4 1729 og begravet 5/2 1809.
(Kirkebogen for Mesinge sogn mangler optegnelser fra årene 1744-1748, så vielsesdatoen  er usikker). 

Drigstrup Sogns kirkebog:
” 1723 - Dom. Qvasimodo d. 4. dito blef Mads Hansens Søn af Kierbye døbt, baaren af Jens Ottesens(?) Hustru i Kierteminde. Faddere: Christopher Christensen i Drigstrup, Christen Pedersen og Mads Nielsen , Christen Jørgensen og Grethe(?) Knudsdatter i Kierbye.”

Mesinge Sogns kirkebog:
” 1729 - Dom. Palmar blef Edwart Bertelsens Barn af Salby Chr. og kaldet Cidzel. Faddere. Hans Nielsen og Datter, L. Hansen  og Jens Hansen, alle af Salby, N. Bertelsens Hustru af Kierby. Hans Jørgensens Hustru af Dreiby bar det.”

Christopher Madsen fæstede Lundegård, matr. 2, Salby. Gården, som hørte under Brolykke Gods, overtog han efter Hans Hansen (ikke slægtning). Efter hans død overtages gården af ældste søn Edvard Christphersen med moderen på aftægt.  Lundegård  er forblevet i slægten frem til i dag, hvor 7. generation efter Christopher Madsen ejer den.

Christopher Madsen og Sidsel Edvardsdatters børn: 

1. Karen Christophersdatter, døbt 14/4 1750, døde få dage gammel.
2. Edvard Christophersen, døbt 17/7 1751, d. 26/6 1826.

3. Mads Christophersen, døbt 1/7 1754, d. 17/11 1826.
4. Dorthea Christophersdatter, døbt 6/3 1757, begr. 5/5 1776 (19 år).
5. Karen Christophersdatter, døbt  4/5 1760, d. 7/8 1833.
6. Anna Christophersdatter, døbt  26/1 1766, d. 29/6 1834.
7. Hans Christophersen, døbt 16/4 1769, d. 14/9 1831.

2 Edvard Christophersen blev gift  25/11 1791 med Gjertrud Nielsdatter, f. ca. 1772, d. 18/11 1836, datter af Niels Hansen og Karen Hansdatter Hytteballe, Therkelshøj, matr. 15a, Salby.
3. Mads Christophersen blev gift   30/6 1780 med en 49-årig enke Johanne Larsdatter, f. ca. 1731, d. 26/4 1826. Hun havde 2 sønner af et tidligere ægteskab med Mads Marcussen, som var fæster af Tylsbjerggård, matr. 7a, Salby Mark. Gården, som  hørte under Brolykke Gods, overtog Mads Christophersen ved giftermålet i 1780. De fik ingen børn. De afstod gården 20/12 1816. Der skiftes mellem Johanne Larsdatters børn og Mads Christophersens søskende. Tylsbjerggård blev overtaget 25/6 1821 af hans søstersøn, Christopher Nielsen,  søn af Karen Christophersdatter og Niels Hansen Buhl, Kragkærgård, matr. 13a, Salby. Gården er stadig i denne slægts eje. 

5. Karen Christophersdatter blev gift  2/11 1781 med  Niels Hansen Buhl, f. 1731, d. 29/3 1795, søn af Hans Hansen Buhl og Christense Madsdatter, Borgetgård, matr. 4a, Mesinge. Det var hans tredje ægteskab.
Niels Hansen Buhl var fæster af Kragkærgård, matr. 13a, Salby, som han havde overtaget 27/9 1766 efter Rasmus Hansen, hvis enke Mette Larsdatter han havde ægtet. Hun døde 3/11 1776, hvorefter han giftede sig 19/1 1777 med Anne Hansdatter, som døde 17/9 1781. 
Karen Christophersdatter blev gift 2. gang 26/6 1795 med Niels Pedersen,  f. ca. 1753, d. 15/6 1829, søn af  Peder Nielsen og Sidsel  Nielsdatter, Ejlsmark, matr. 8a,  Hersnap. Niels Pedersen overtog Kragkærgård 30/5 1795. 

6. Anna Christophersdatter blev gift 20/9 1786 med Ole (Oluf) Larsen,  døbt 3/9 1739, d. 15/4 1815, søn af Lars Hansen Grønlund og Gjertrud Poulsdatter, Elmegård, matr. 17a, Salby. Ole Larsen var fæster af Midskov Søgård, matr. 18a, Midskov. Han var første gang var gift med enken Maren Larsdatter, der var 36 år ældre end ham.

7. Hans Christophersen blev gift den 22/11 1805 med Kirsten Hansdatter, f. ca. 1784 , d. 22/12 1843, datter af gårdfæster Hans Hansen og Karen Nielsdatter, Bakkegård, matr. 20a, Salby Mark. Hans Christophersen overtog gården efter sin svigerfar.Til Mads Hansen og Dorthea Christophersdatter (forældre)

Til Edvard Bertelsen og Karen Andersdatter (forældre)

Til Ole Larsen og Anne Christophersdatter (datter)