Til startside

8. slægtled
Edvard Bertelsen og Karen Andersdatter
(Ane 318 og 319) 

Vorhøjgård  1948 og 2010

Edvard Bertelsen, f. ca. 1673, begr. 26/2 1744 (70 år gammel), var søn af gårdfæster Bertel Edvardsen og Sidsel Andersdatter, Salby, Mesinge sogn.


Faderen, Bertel Edvardsen (9. slægtled, ane 636), blev født ca 1626, da han angives at være 65½ år, da han blev begravet 9/10 1692. Han var fæster af Vorhøjgård, matr. 8a, Salby, Mesinge sogn. Gården hørte under Brolykke Gods. Han  var gift  med Sidsel Andersdatter, der blev begravet 8/3 1724. Hun angives at være 65 år ved sin død. Hvis alderangivelsen for både Edvard Bertelsen og Sidsel Andersdatter er rigtig, skulle hun være født i 1658 og har kun været 15 år, da sønnen Edvard blev født.....?
Bertel Edvardsen fik i hvert fald to sønner mere: Niels, døbt 22/1  1687 og Anders, døbt 23/2 1690.
(Kirkebogen for Mesinge sogn er først ført fra 1686, så der kan have været flere børn)
Sidsel Andersdatter blev gift  igen 9/10 1692 med Rasmus Pedersen, f. ca. 1656, begr. 29/7 1731. Rasmus Pedersen overtog gården efter Bertel Edvardsen.  De fik sønnerne Bertel Rasmussen, f. 1696 og Peder Rasmussen, f. 1699.

Edvard Bertelsen fæstede  ½ Vorhøjgård 30/8 1709 og ½ gård  10/8 1715 efter stedfaderen Rasmus Pedersen, og gården blev således videreført i slægten. Edvard Bertelsen blev gift med Karen Andersdatter, født  ca. 1691, begr. 22/1 1768. Hun var datter af Anders Poulsen, og Anne Hansdatter, Ejershåb, Dræby.
Af skiftet efter faderens død fremgår det, at de blev gift  før 22/4 1717.
Efter Edvard Bertelsens død giftede Karen Andersdatter sig  20/6 1744 med Rasmus Ibsen, som døde 1753, hvorefter hun giftede sig 3. gang  med Laurs Laursen, f. 1720, begr. 22/12 1785.

Uddrag af Brolykkes Skifteprotokol 25/1 1768:
De ansvarlige mødtes fordi:
  "...Laurs Laursens Kone ved Døden var afgangen for nu 3 Dage siden ........saadan er der  ingen Børn af dette Ægteskab efter hende, men allene for at registrere og vurdere Boets Effekter til  paafølgende Skiftebehandling mellem Laurs Laursen paa den ene Side og paa hans afdøde Hustru Karen Andersdatters efterladte Arving paa den anden Side, som er en Datter Sidsel Edvards Datter som er i Ægteskab med Christopher Madsen her i Byen, hvor da var til stede Enkemanden Laurs Laursen......o.s.v. " 

Edvard Bertelsens og Karen Andersdatter fik tre børn,  to sønner der døde som små  (begge blev døbt Bertel) og en datter Sidsel Edvardsdatter, døbt 10/4  1729, begr. 5/2 1809. Hun blev gift ca. 1748 med Christopher Madsen, f. 4/4 1723, begr. 28/8 1794. søn af Mads Hansen og Dorthea Christophersdatter, Møllegård, matr. 11 a, Over Kærby, Drigstrup sogn.

 

Til Sidsel Edvardsdatter og Christopher Madsen (datter)

Til Anders Poulsen og Anne Hansdatter, Dræby (forældre)

Til startside med oversigt