Til startside 

Dokument vedr. Scheelenborgbøndernes overgang fra fæste til selveje 


Høivelbaarne Frue Kammerherinde Baronesse Juul Brochdorff til Baroniet Schelenborg.

Vi undertegnede Fæstere her paa Schelenborg Gods, tillader os herved at fremkomme med dette Andragende til vort høie Herskab, om at overdrage os vore iboende Fæstesteder med Tilliggende til Selveiendom. Vi fremkommer ikke med dette Andragende fordi vi er misfornøiede med vor Stilling som Fæstere nu for Tiden, men Grunden er den, at der i Rigsdagen er indbragt Forslag til Lov ”Om Fæstegodsets Overgang til Selveiendom”.

Hvordan Loven bliver i sin Helhed ved man jo ikke, men det ved vi, at hellere vil vi forhandle ved en mindelig Overenskomst end vi vil have at Loven skal komme til Anvendelse i sin Strænghed. Vort nuværende Herskab kender jo nøie enhver af deres Fæsteres Stilling og Evne, og har altid med Beredvillighed varetaget vort Tarv; deri ser vi  Borgen for at vort Ønske maa blive imødekommen, og har Tillid til, at Betingelserne bliver saaledes at vi kan gaa ind derpaa.
I Haab om at Deres Naade, med Deres Søn som Raadgiver, vil tage denne vigtige Sag i Deres Haand, fremkommer vi med vort ærbødige Andragende.
Langø d. 9. Januar 1870.

Martofte:       
Mads Hansen, Rasmus Knudsen, Lars Pedersen, Lars Jensen, Hans Hansen, Hans Madsen, Hans Larsen, Hans Christiansen, Lars Madsen, Daniel Frederiksens enke, Anders Larsens enke, Jens Pedersen, Peder Rasmussen, Rasmus Henriksen, Anders Larsen, Anders Pedersen, Anders Rasmussen, Lorentz Christoffersen, Hmd. Hans Christiansen, Peder Jørgensen, Anders Madsen, Niels Christensen, Christian Christiansen, Rasmus Gregersen, Peder Madsen, Hans Hansen, Peder Andersen, Niels Jensen Engma, Morten Jensen, Peder Jensen, Anders Pedersen, Jacob Christensen.

Langø: 
Marqvard Marqvardsen, Anders Larsen, Jens Hansen, Peder Hansen, Anders Larsen, Peder Madsen, Lars Hansens enke, Hans Hansen, Niels Hansens enke

Nordskov:
Hans Knudsen, Niels Nielsen, Jakob Hansen, Niels Hansen, Anders Jensen, Lars Nielsen, Hans Nielsens enke, Niels Pedersen, Hans Pedersen, Hmd. Niels Hansen, Jens Andersen, Peder Larsen, Niels Andersen, Lorentz Nielsen, Anders  Rasmussen.

Bogensø: 
Morten Larsens enke, Ole Nielsens enke.

Dalby:
Rasmus Hansen, Lars Hansen, Poul Jensen, Niels Hansen, Anders Marqvardsen, Anders Nielsen, Unge Peder Nielsens enke, Marqvard Hansen, Gamle Peder Nielsens enke, Kristen Larsen, Niels Mortensen, Poul Poulsen, Christoffer Jacobsen, Hans Nielsen, Lars Nielsen, Niels Rasmussen, Lars Larsen, Lars Nielsen.

Stubberup:
Jens Pedersen, Niels Hanen, Lars Rasmussen, Lars Rasmussens enke, Hans Christiansen.

Hersnap: Jens Olsen, Conrad Frederiksen, Ole Hansen, Poul Pedersen, Anders Abrahamsen, Lars Madsen, Hans Madsen, Niels Pedersen, Anders Nielsen, Jens Larsen, Niels Larsen, Lars Andersen, Niels Nielsens enke, Rasmus Pedersen.

Midskov:
Morten Andersen, Anders Poulsen, Mads Hansen Nielsen, Poul Hansen, Niels Nielsen, Ole Nielsen, Lars Nielsen, Ole Olsen,  Gamle Hans Poulsen, Unge Hans Poulsen, Anders Sørensen, Anders Andersen, Jørgen Pedersen.

Salby:     
Anders Hansen, Peder Andersen.

Mesinge: 
Anders Madsen Møller.

(Scheelenborg solgte først sine fæstegårde i beg. af 1900-tallet)

 

Til startside med oversigt