Til startside

8. slægtled
Hans Rasmussen og Kirsten Grønlund
(Ane 312 og 313)


Hans Rasmussen blev født ca. 1646 og blev begravet 24/4 1718 .
Han var fæster af Esterhøjgård, matr. 7a,  i Mesinge frem til 1711, da en søn overtog.

Esterhøjgård 2005

Hans Rasmussens hustru Kirsten blev født omk. 1655 og blev begravet 17/2 1736. Hun omtales i kirkebøgerne som 'Kirsten Grønlund'. Måske hed hun Poulsdatter, da næstældste søn døbes Poul? 
Navnet Grønlund kan måske relateres til Hovedgården Brockdorff, der tidligere hed Grønlund. I Martofte blev en Poul Grønlund begravet 23/5 1660 og hans hustru 9/6 1660. Det  kan evt. være hendes forældre. Hun kan også være beslægtet med Jens Grønlund på Vestergård, matr. 1a, Hersnap, (men det er kun overvejelser). Begge gårde hørte under Baroniet Scheelenborg. 
Børnene blev ikke døbt Grønlund, men ved deres vielser, ved deres børns dåb og ved deres begravelser anvendes navnet Grønlund.

Kirsten Grønlund og Hans Rasmussens børn:

1. Rasmus Hansen Grønlund, f. 1678, begr. 19/6 1744.
2. Johanne Hansdatter, f. ca. 1680, begr. 22/7 1731.
3. Poul Hansen Grønlund, f. 1687, begr. 1/8 1737.
4. Maren Hansdatter, f. 1689, begr. 6/9 1716.
5. Oluf Hansen Grønlund, f. 1690, d. ? (ingen oplysninger)
6. Lars (Laurids) Hansen Grønlund, døbt 16/7 1693, begr. 22/5 1752.
7. Anders Hansen Grønlund, f. 1696 (ingen oplysninger)

1. Rasmus Hansen Grønlund blev 1. gang gift 22/2 1711 med Apelone Andersdatter, f. 1689, begr. 7/11 1723, datter af Anders Jørgensen, Elmegård, Salby. Han overtog Esterhøjgård 14/1 1711. Efter Apelone Andersdatters død giftede han sig 2. gang 2/1 1724 med Bodil Andersdatter, f. 1698, begr. 10/11 1781, datter af Anders Hansen og Gjertrud Hansdatter, Midskovgård.
Hun giftede sig 2. gang med Jens Clausen, f. i Flødstrup 1709, begr. 12/6 1785. Han overtog Esterhøjgård  6/3 1745 (7 børn)
Rasmus Hansen Grønlunds søn, Ole Rasmussen (1729-1793), overtog Esterhøjgård 3/5 1762. Den 9/11 1793 overtog sønnen Rasmus Olsen (1770-1850), gift med Johanne Jørgensdatter (1767-1855), datter af Jørgen Pedersen og Johanne Frandsdatter, gården matr. 27a, Mesinge.

2. Johanne Hansdatter  blev  23/1 1701 gift med enkemand Hans Christensen, f. 1665, begr. 19/8 1733, fæster af  Christiansminde, Midskov. Gården hørte under Baroniet Scheelenborg. Hans Christensen var 1. gang gift med Mette Hansdatter, der var enke efter Rasmus Jensen. Hun blev begravet 18/6 1698.

 3. Poul Hansen Grønlund  blev  gift 1729 med Mette Larsdatter, enke efter forrige ejer Jens Andersen, Snavegården. Poul Hansen Grønlund overtog gården. De fik ingen børn. Jens Andersens søn, Niels Bogislav Jensen, overtog Snavegården 11/11 1737.

4. Maren Hansdatter blev gift 15/12 1709 med Hans Hansen Buhl, f. 1676, begr. 6/6 1741. Han fæstede Borgetgård 18/10 1709. Maren Hansdatter fødte 3 børn, der alle døde samme år som hun selv døde (1716). Hans Hansen Buhl giftede sig 2. gang med Christense Madsdatter, der blev begr. 10/4 1738 (6 børn) og derefter  4/6 1738 med Bodil Mortensdatter, (ingen børn). Hun giftede sig 18/10 1741 med Anders Andersen og videreførte slægten på Borgetgård (ane 134 og 135)

6. Lars Hansen Grønlund blev gift 1. gang gift 20/6 1723 med Maren Andersdatter, f. 1699, begr. 12/3 1732, 2. gang 2/6 1732 med  Gjertrud Poulsdatter, døbt 16/6 1709, begr. 20/3 1771, datter af Poul Hansen og Dorthe Hansdatter, Enggård, matr. 11a, Midskov. (7 børn)

 

Til Lars Hansen Grønlund og Gjertrud Poulsdatter (søn)

Til startside med oversigt