INDHOLD


Pilegård, Gultved
Kværndrup sogn

Startside

ANELISTE 1  

ANELISTE 2

ANELISTE 3

ANELISTE 4
__________________
1. slægtled
Knud Poulsen
Kirsten Eleonora Jørgensen
_________________
2. slægtled
Ole Poulsen
Sigrid Kirstine Hansen

2. slægtled
Jens Jørgensen
Ane Petrine Olsen
________________
OLE POULSEN:
________________
3. slægtled,  Dalby
Anders Poulsen 
Ane Olsen
__________
4. slægtled, Dalby
Poul Pedersen
Ane Cathrine Hansdatter

4.
slægtled, Dalby
Ole Hansen
Karen Hansdatter
__________
5.
slægtled, Dalby
Peder Hansen
Bodil Poulsdatter

5. slægtled, Dalby
Hans Simonsen
Johanne Nielsdatter

5. slægtled, Dalby
Hans Pedersen
Ursula Olesdatter

5. slægtled, Dalby
Hans Rasmussen
Gjertrud Olesdatter
___________
6. slægtled, Stubberup
Hans Hansen
Anne Laursdatter

6. slægtled, Mesinge
Poul Andersen
Kirsten Andersdatter

6. slægtled, Dalby
Simon Jacobsen
Anne Cathrine Povlsdatter

6. slægtled, Drigstrup
Niels Ibsen
Anne Povlsdatter

6. slægtled, Stubberup
Peder Rasmussen
Maren Hansdatter

6. slægtled, Viby
Ole Olesen 

Anne Pedersdatter

6. slægtled, Dalby
Rasmus Pedersen
Gjertrud Nielsdatter

6. slægtled, Mesinge
Ole Larsen
Anne Christophersdatter
___________
7.+ 8. slægtled, Stubberup
Hans Hansen
Anna Pedersdatter

7. slægtled, Stubberup
Laurs Rasmussen  
Anna Pedersdatter

7. slægtled, Mesinge
Anders Hansen
Anna Madsdatter

7. slægtled, Mesinge
Anders Andersen
Bodil Mortensdatter

7. slægtled, Kølstrup
Jacob Jonassen
Maren Simonsdatter

7. slægtled, Drigstrup
Jeppe Nielsen
Maren Larsdatter

7.slægtled, Dalby
Poul Nielsen
Johanne Andersdatter

7. slægtled, Stubberup
Rasmus Jacobsen
Ursula Pedersdatter

7. slægtled, Viby
Peder Madsen

Maren Frandsdatter

7. slægtled, Dalby
Peder Nielsen
Maren Jensdatter

7. slægtled, Dalby 
Niels Hansen
Kirsten Hansdatter

7. slægtled, Mesinge
Lars Hansen Grønlund
Gjertrud Poulsdatter

7. slægtled, Mesinge
Christopher Madsen
Sidsel Edvardsdatter
___________
8. slægtled, Stubberup
Rasmus Laursen 

Karen Nielsdatter

8. slægtled, Marslev
Jonas Jacobsen
Maren Christensdatter

8. slægtled, Nyborg
Simon Andersen
Kirsten Jensdatter

8. slægtled, Drigstrup
Niels Ibsen 

Kirsten Andersdatter

8. slægtled, Dalby
Niels Poulsen
Anne Rasmusdatter

8. slægtled, Dalby
Anders Andersen

Anne Lauridsdatter

8. slægtled, Viby
Frands Andersen Bjelke
Anna Sørensdatter

8. slægtled, Mesinge
Hans Rasmussen
Kirsten Grønlund

8. slægtled, Mesinge
Poul Hansen
Dorthe Hansdatter

8. slægtled, Drigstrup
Mads Hansen
Dorthea Christophersdatter

8. slægtled, Mesinge
Edvard Bertelsen
Karen Andersdatter
___________
9. slægtled, Marslev
Christen Sørensen Smed

9. slægtled, Rønninge
Jens Erichsen
Kirsten Pedersdatter

9. slægtled, Rønninge
Anders Pedersen

Anna Rasmusdatter

9. slægtled, Mesinge
Anders Hansen

Gjertrud Hansdatter

9. slægtled, Mesinge
Laurids Jacobsen
Karen Jensdatter

9. slægtled, Drigstrup
Christopher Christensen
Johanne Pedersdatter

9. slægtled, Mesinge
Bertel Edvardsen

9. slægtled, Munkebo
Anders Poulsen
Anne Hansdatter
____________
10. slægtled, Rønninge
Peder Andersen

Inger Sørensdatter

10. slægtled, Munkebo
Poul Andersen
ca. 1615-1690
___________
11. slægtled, Rønninge
Anders Pedersen

11. slægtled, Davinde
Søren Andersen
Maren Rasmusdatter Black

____________________
SIGRID KIRSTINE
HANSEN:

____________________
3. slægtled, Ryslinge
Erik Hansen
Jutta Kirstine Nielsen 
___________
4. slægtled, Ringe
Hans Henrik Hansen
Maren Eriksdatter

4. slægtled, Ringe
Niels Peter Jeppesen
Christiane Elisabeth Nicolaisd. 
___________
5. slægtled, Ringe
Hans Larsen
Karen Nielsdatter

5. slægtled, Ringe
Erik Rasmussen
Elsebeth Mortensdatter

5.slægtled,  Ringe
Jeppe Larsen
Jytte Kirstine Nielsdatter

5. slægtled, Ryslinge
Nicolai Nielsen
Maria Hansdatter

5. slægtled, Ringe
Rasmus Hansen
Rebekka Hansdatter
___________
6.slægtled, Ringe
Lars Larsen
Anne Larsdatter

6. slægtled, Kirkeby
Niels Jensen Juul
Anna Margrethe Nicolaisd.

6. slægtled, Ringe
Hans Pedersen
Sidsel Christensdatter
___________
7. slægtled, Ryslinge
Laurids Lauridsen
Zidsel Jørgensdatter

7. slægtled, Ryslinge
Laurids Jørgensen
Karen Jeppesdatter

7.slægtled, Egense
Jens Nielsen Juul
Jytte Kirstine Nielsdatter

7. slægtled, Sørup
Nicolai Weis
Margrethe Jørgensdatter

7. slægtled, Ringe
Christen Jeppesen
Anne Johansdatter
____________
8. slægtled, Ryslinge
Jeppe Hansen
Maren Christensdatter

8. slægtled, Egense
Niels Poulsen Juul
Dorethe Larsdatter Lidske

8. slægtled, Egense
Niels Andersen
Johanne Jørgensdatter

8/9. slægted, Egense
Jørgen Knudsen
Maren Larsdatter Lidske
____________

9. slægtled, Egense
Poul Juul

9. slægtled, Egense
Anders Andersen

Jytte Kirstine Jensdatter
_________________

JENS JØRGENSEN:
_________________
3. slægtled, Mesinge
Jeppe Jørgensen
Eleonora Louise Brinckmann
____________
4.slægtled, Drigstrup
Jørgen Nielsen
Gjertrud Jørgensdatter

4. slægtled, København
Friderich
Brinckmann
Brithe Margrethe Knudsen
____________
5. slægtled, Mesinge
Niels Jørgensen
Sara Edvardsdatter

5. slægtled, Drigstrup
Jørgen Nielsen
Anna Hansdatter

5. slægtled, Slesvig
Johann Brinckmann
Maria Dorothea Dracks
____________
6.
slægtled, Mesinge
Jørgen Nielsen
Johanne Nielsdatter

6. slægtled, Mesinge
Edvard Jespersen
Maren Mortensdatter

6. slægtled, Drigstrup
Niels Pedersen
Gjertrud Jørgensdatter

6. slægtled, Mesinge
Hans Andersen Munk
Dorthe Rasmusdatter

7. slægtled, Mesinge
Jesper Hansen Ladefoged
Hustru Mette

7. slægtled, Mesinge
Morten Christensen
Mette Simonsdatter

7. slægtled, Drigstrup
Peder Knudsen

Dorthea Pedersdatter

7. slægtled, Mesinge
Rasmus Hansen
Elisabeth Madsdatter

___________________
ANE PETRINE OLSEN:
___________________
3. slægtled Sejerø
Ole Henriksen Olsen
Kirsten Hansdatter
______________
4. slægtled, Sejerø
Thor Olsen
Ane Kirstine Rasmusdatter 

4. slægtled, Sejerø
Hans Jensen
Dorthe Rasmusdatter
______________
5. slægtled, Sejerø/Norge
Ole Hendrichsen Glende
Karen Jakobsdatter

5. slægtled, Sejerø
Rasmus Hansen
Bodil Marie Andersdatter

5. slægtled, Sejerø
Rasmus Mikkelsen
Mette  Magdalene Pedersdatter

5. Sejerø/Sjælland
Jens Hansen
Frederikke Andersdatter
____________
10. Slægtled, Norge
Christen Clemmitz
(1616-1686)

___________________
KILDER/LITTERATURLISTE