Til startside

9. slægtled
Jens Erichsen og Kirsten Pedersdatter
(Ane 550 og 551)

 Langeskov Kro 1907 
         Kilde: Langeskov Lokalhistoriske Arkiv)

Jens Erichsen var kromand på Langeskov Kro i Rønninge sogn fra omkring 1700 til hans død. Før 1700 benævnes han som "Rytter ved Baron Holcks Compagnie liggende i Rønninge".

Han blev født ca. 1656, da han angives at være 56 år ved sin død i 1712 (begr. 5/6). Sammen med hustruen Kirsten Pedersdatter fik han i hvert fald 4 børn. Det er usikkert, om Kirsten Pedersdatter også var mor til Kirsten Jensdatter, da hendes fødselsdato ikke er fundet. Hun kan enten være født i et andet sogn eller være datter af et tidligere ægteskab.
Efter Jens Erichsens død giftede Kirsten Pedersdatter sig 11/1 1713 med degnen Anders Hansen, hvis første kone døde 16/9 1712 i Skellerup. Hertil flyttede de. Kroen blev overtaget af Andreas Larsen.

Anders Degns kone nævnes som fadder ved en dåb i Skellerup 1715, men da kirkebøgerne 1715-1814 mangler, er hendes dødsdato ikke fundet.

Om Langeskov Kro:
(Efter en beskrivelse af Pastor Bendz - fra en folder om Langeskov Kro)
Røjerups centrale placering ved
hovedlandevejen nogenlunde midtvejs mellem Odense og Nyborg var baggrunden for, at der her opstod en betydningsfuld kro, der tog navn efter de oprindeligt store skove i sognet. Det kongelige privilegium til at oprette en kro i Tornskov er udstedt i l687 med det formål at sikre den rejsende og vejfarende nødtørftig spiser og drikke.
Først i 1700-tallet skiftede kroen navn fra Tornskovskroen til Langeskov Kro. Ved kroen lå et stort stykke land til græsning for de store drifter af stude, som blev drevet igennem landet til København. Men udover studene havde kromanden selvfølgelig besøg af de rejsende i almindelighed og den kørende post, som ikke alene passerede, men også gjorde ophold på kroen. Ja, Bendz forsikrer os om, at selv kongen på sine rejser i landet gjorde ophold på kroen og fik frisk forspand for kareten. Den gode præst undlader heller ikke at nævne det fordelagtige i, at kroen lå for sig selv udenfor landsbyen, så bønderne ikke fristedes til druk.

Jens Erichsens børn (evt. flere)

Kirsten Jensdatter, f ?, begravet  13/5 1768
Erich Jensen, f. ? , begravet 26/3 1699
Karen Jensdatter, døbt 21/8 1698 i Rønninge, begravet 8/11 1705
Erich Jensen, døbt 13/6 1700 i Rønninge, begravet 18/11 1705
Peder Jensen, døbt 12/11 1702 i Rønninge

 

Til Simon Andersen og Kirsten Jensdatter (datter)

Til startside