Til startside

7. slægtled
Jens Nielsen Juul og Jytte Kirstine Nielsdatter
(Ane 180 og 181) -  (Ane 184 og 185)

Egense Kirke

Jens Nielsen Juul, f. ca.  1725, d. 1773 (skifte 16/11). Han var søn af gårdfæster Niels Poulsen Juul og Dorete Larsdatter Lidske, Egense.

Jens Nielsen Juul  overtog en gård i Egense 30/7 1751 efter en Rasmus Iversen. Gården, som var matr. 25, var fæstegård under Hvidkilde Gods og benævnes ifølge  J.C.B la Cour (se kilder). som ”Juulgaard” og var på 7 tdr. Hartkorn og 5 Skæpper

Han blev sandsynligvis gift  samme år med Jytte Kirstine Nielsdatter, f. 1729, d. (efter 1803). Hun var datter af gårdfæster i Egense Niels Andersen og Johanne Jørgensdatter. Efter  Jens Nielsens Juuls død giftede Jytte Kirstine Nielsdatter sig 4/2 1774 med Lars Knudsen, som overtog gården 18/10 1774. De fik ingen fælles børn.

I 1801 var hun enke og boede sammen med sin på det tidspunkt ugifte datter Dorthea Jensdatter og dennes  søn Engelbret Geertsen hos sønnen Anders Jensen Juul, der 12/4 1787 havde overtaget gården efter Lars Knudsen.  Hun nævnes i et skifte fra 1803, hvor hun er arving til søsteren Mette Kirstine Nielsdatter (men hendes dødsdato er ikke fundet).. 

Jens Nielsen Juul og Jytte Kirstine Nielsdatters børn:

1. Niels Jensen Juul, f. 1752, d. 11/4 1801. Gift 10/10 1777 med Anna Margrethe Nicolaisdatter, datter af Nicolai Weiss og Margrethe Jørgensdatter, Sørup (4 børn). 
2. Peder Jensen Juul, f. 1759 ......
3. Anders Jensen Juul, f. 1762, d. 29/4  1851 i Egense  (89  år gammel).
Gift 12/12 1787 med Karen Jensdatter, f. 1773, d. 1794 (skifte 5/12). Hun var datter af Jens Pedersen, Kirkeby.
Gift  9/3 1795 med afdøde hustrus søster Margrethe Jensdatter, f. 1775, begravet 17/5 1796 (sk. 26/5).
Gift 8/7 1796 med Karen Margrethe Andersdatter, f. 19/3 1775, d. 11/2 1851. Hun var datter af Anders Rasmussen og Maren Pedersdatter, Dongs Højrup.
Anders Jensen Juuls 1. og 3. hustru fødte tilsammen 9 børn, hvoraf 4 døde som små (de 3 af kopper)
En søn Jens Andersen (f. 19/4 1808) overtog gården 4/10 1840. Gården betegnes nu som Matr. Nr 15. Det er uklart, om det er samme gård, eller om Anders Jensen Juul var flyttet til en anden gård.
4. Dorthea Jensdatter, f. 1768 (en søn)

 

Til Niels Poulsen Juul og Dorethe Larsdatter Lidske (forældre)

Til Niels Jensen Juul og Anna Margrethe Nicolaisdatter (søn)

Kilder til Juulslægten

Til startside med oversigt