Til startside

7. slægtled
Jeppe Nielsen og Maren Larsdatter 
(Ane 140 og 141)

Basbjerggård før 1915


Jeppe Nielsen blev døbt i Drigstrup kirke den 24/7 1707 og døde 25/8 1781. Han var søn af Niels Ibsen og Kirsten Andersdatter, som blev viet 18. marts 1701 i Rønninge kirke.

Jeppe Nielsen  fæstede 8/4 1739  Basbjerggård, matr. 2, Over Kærby, efter stedfaderen Mads Nielsen og moderen Kirsten Andersdatter. I skødet indføres bestemmelser vedr. deres aftægtsforhold. Han fæstede gården  af Margartha Levetzov, der havde købt Lundsgård efter Baronesse Putbus' død i 1727.

 

Den 19/6 1739 blev Jeppe Nielsen gift i Drigstrup Kirke  med Maren Larsdatter, som blev døbt 24/11 1719 og døde 9/9 1790. Hun var datter af Laurs Rasmussen og Anne Pedersdatter, Ravnshøj, matr. 1a, Over Kærby.  

Laurs Rasmussen var søn af Rasmus Laursen og Karen Andersdatter, Bregnør (ane 564 og 565). Anne Pedersdatters far, Peder Nielsen, havde afstået Ravnshøj til sin svigersøn Laurs Rasmussen.

 

Ravnshøj

 

Jeppe Nielsens og Maren Larsdatters børn:
1. Lars Ibsen, døbt 9/10 1740, d. 8/10 1790

2. Kirsten Ibsdatter, døbt  27/2 1743, d. 2/9 1808

3. Anne Ibsdatter, døbt 13/8 1747, d. 6/12 1799

4. Niels Ibsen, døbt 14/6 1752, d. 4/6 1805

1. Lars Ibsen blev gift  18/7 1766 med Maren Pedersdatter, døbt 28/10 1737, d. 14/2 1811, datter af Peder Erichsen og Maren Hansdatter, Bytoftegård, matr.3a, Drigstrup. Hun var datter af Hans Ibsens 2. hustru og hendes anden ægtemand og desuden enke efter Knud Andersen,  der var fæster af  Ebbekærgård, matr. 5a, Over Kærby. Lars Ibsen overtog fæstet af denne gård 11/6 1766 (7 børn). Gården hørte under Stamhuset Lundsgaard.

 

Ebbekærgård Svanehøjgård


2. Kirsten Ibsdatter blev gift 15/10 1762 med Hans Nielsen, der blev født ca. 1725 og døde 3/5 1811. Han var søn af Niels Sørensen og Maren Hansdatter, Ellinge,

Niels Sørensen var søn af Søren Pedersen, Lavindsgaard, og altså fætter til Jeppe Nielsens mor, Kirsten Andersdatter.

Niels Hansen var fæster af Svanehøjgård, matr. 3, Over Kærby. Gården hørte under Stamhuset Lundsgaard.

Det  var Hans Nielsens andet ægteskab. Han blev gift første gang  24/7 1761  med Karen Hansdatter, der døde 26 år gammel 27/8 1762 efter at have født et dødfødt barn 20/8. Hans Nielsen og Kirsten Ibsdatter fik 10 børn, hvoraf 3 overlevede:

Niels Hansen, døbt 18/9 1763 (gift med Kirsten Nielsdatter), Karen Hansdatter, døbt 24/1 1773, og Jeppe Hansen, døbt 1/1 1776, (gift med 1: Dorthe Pedersdatter, 2: Dorthe Andersdatter).

 

3. Anne Ibsdatter blev gift 4/12 1778 med Christen Andersen, døbt 10/12 1752. Han var søn af Anders Pedersen og Karen Christensdatter, Damgård (Pilegård), matr. 10, Over Kærby mark. Efter Anne Ibsdatters  død giftede han sig 10/1 1800 med Karen Hansdatter, døbt 24/1 1773, datter af Hans Nielsen og Kirsten Ibsdatter, Svanehøjgaard, matr. 3a, Over Kærby (Anne Ibsdatters søsterdatter) . Christen Andersen overtog fæstet af Damgård efter stedfaderen Anders Poulsen. En søn af første ægteskab overtog Damgård.

 

4. Niels Ibsen  blev gift 9/7 1784 med Anne Povlsdatter, døbt 15/2 1767, d. 16/2 1857, datter af Povl Nielsen og Johanne Andersdatter, Mosegård, matr. 1, Dalby.

 

 

 

Til Niels Ibsen og Anne Povlsdatter (søn) - ane 70 og 71


Til Niels Ibsen og Kirsten Andersdatter (Jeppes forældre)
- ane 280 og 281


Til Povl Nielsen og Johanne Andersdatter
(Anne Povlsdatters forældre)

 

Til startside med oversigt