Til startside

8. slægtled
Jonas Jacobsen og Maren Christensdatter
(Ane 272 og 273) 

Marslev kirke

Jonas  Jacobsen var smed og overtog smedien i Marslev efter sin svigerfar "Christen Smed."
Hans fødselsår og fødested kendes ikke. Han blev gift i Marslev Kirke 30/10 1705 med Maren Christensdatter, født i Marslev før 1679 og begravet 10/6 1729.

Marslev sogns kirkebog:
”1705 30 Aug. Blev Christen Smeds datter Maren trolovet med en ung Karl nemlig Jonas Jacobsen”
”1705 30. Oct. blev Jonas Jacobsen og Maren Christensdatter viede sammen”

Jonas Jacobsen blev begravet i Marslev den 25. januar 1730 jvf kirkebogens tekst: ”1730, d. 25. Jan. blef Jonas Jacobsen Smed med Klang og Sang jordet”
At han blev begravet med ’Klang og Sang’ må betyde, at han har været en betydningsfuld person i sognet, hvilket landsbysmeden ofte var. Der blev foretaget skifte 22/2 1730.

Kort efter Maren Christensdatters død blev han 14/8 1729 trolovet og siden gift med Maren Nielsdatter fra Vester Kærby, men ægteskabet blev ganske kort. Maren Nielsdatter blev født ca. 1692 og døde i 1742 (begr. 3/7). Hun giftede sig igen 15/10 1730 med smed Niels Rasmussen, som overtog smedien i Marslev.
Ved skiftet efter Jonas Jacobsen i 1730 nævnes 5 børn. De to ældste er ikke fundet døbt i Marslev sogn, så måske flyttede familien først til Marslev efter Christen Smeds død?
Desuden blev en søn, Peder Jonassen, hvis fødselsår heller ikke kendes, begravet 6/7 1715.

Alteret i Marslev kirke

Jonas Jacobsen og Maren Christensdatters børn: 

1. Anna Jonasdatter, f. ca 1706, d. 28/7 1778 i Kærhuset, Ladby. Hun fik en datter, Maren, som blev døbt 23/5 1748. Udlagt til barnefader blev landssoldat Hans Hansen, der tjente hos broderen Peder Jonassen. 

2. Christen Jonassen, f. ca 1709 

3. Jacob Jonassen, døbt 6/5 1714, d. 28/3 1770. Gift 1737 med Maren Simonsdatter, døbt 7/4 1717, d. 4/5 1780. Hun var datter af vognmand Simon Andersen og Kirsten Jensdatter, Nyborg.

4. Peder Jonassen, døbt  21/1 1717, d. 25/1 1789. Gift 26/3 1745 med Karen Rasmusdatter, f. 16/9 1722, d. 18/7 1790. Peder Jonassen  overtog en gård i Ladby 24/2 1745 efter Jochum Jochumsen. Gården var fæstegård under Ulrichsholm Gods. De fik 8 (7) børn, hvoraf de 5 nævnes ved skiftet efter faderen. Gården blev 17/1 1781 overtaget af en Anders Hansen. 

5. Anna Maria Jonasdatter, døbt 2/4 1719, d.  27/3 1791. Gift  24/2 1745 med Poul Jensen, Hundslev,  f. ca. 1716, d.  27/5 1790. De fik 8 børn, hvoraf de 3 nævnes ved skiftet efter moderen.


Til Christen Sørensen Smed (Marens forældre)

Til Jacob Jonassen og Maren Simonsdatter (søn)

Til startside med oversigter