Til startside

 

7. slægtled
Rasmus Hansen og Elisabeth Madsdatter
(Ane 206 og 207)

Kragkærgård, Salby (1948)
Kilde: kb.dk/danmarksetfraluften)

 

Rasmus Hansen blev født ca. 1698 og døde 3/9 1766. Det nævnes i fæsteprotokollen, at han var barnefødt i Øllerslef, Ytterup sogn Hallegaard Gods” (? kan ikke yderligere lokalisere stedet). Han overtog fæstet af Kragkærgård, matr.13 a i Salby, den 19/12 1742. Gården hørte under Stamhuset Hverringe.

Han blev første gang gift med Dorthea Jeppesdatter, f. 1705, d. 6/6 1744, enke efter forrige fæster Laurs Laursen. Hun var født på gården, idet hendes fader Jeppe Andersen var fæster af denne fra omk. 1680 til 1712. Ved skiftet efter Laurs Laursens død 12/2 1742 nævnes en datter: Karen Laursdatter, f. 1742.
Ved skiftet efter Dorthea Jeppesdatter nævnes en søn Laurs Rasmussen, f. 1744.

Rasmus Hansen giftede sig 2. gang 10/6 1744 med Elisabeth Madsdatter, f. ca 1722, d. 24/1 1762. Hun var søster til Anna Madsdatter på Midskovgård, hvilket fremgår af et skiftedokument, men hvem søstrenes forældre var, og i hvilket sogn de blev født, ved jeg ikke (?)
Rasmus Hansen giftede sig 3. gang 13/5 1762 med Mette Larsdatter, som var fra Over Kærby. De fik ingen børn.

Rasmus Hansen og Elisabeth Madsdatters børn:

1. Hans Rasmussen, f. 1745, d. 20/11 1814

2. Dorthe Rasmusdatter, f. 1746, d. 25/11 1827

3. Else Rasmusdatter, f. 26/7 1750, d. 16/8 1818

4. Mads Rasmussen, f. 18/2 1753 (ingen oplysninger)

5. Sidsel Rasmusdatter, f. 1757, d. 9/11 1783 (blev 26 år)

1) Hans Rasmussen blev gift 4/11 1778 med Kirsten Larsdatter. f. 1723, d. 15/10 1804, enke efter Hans Rasmussen, Sognefogedgården, matr. 9a, Viby. Denne gård overtog Hans Rasmussen 28/4 1779. De afstod gården 11/12 1802 og ”fik ophold” hos efterfølgeren Rasmus Prebensen, f. 1769, d. 22/12 1849, gift med Hans Rasmussens søsterdatter Lisbeth Hansdatter, f. 17/2 1782, d. 7/11 1840, datter af Hans Andersen Munk og Dorthe Rasmusdatter. En søn, Hans Rasmussen, overtog gården, som forblev i slægten i de følgende 5 generationer.

 

 Viby matr. 9a

  Midskov, Matr. 22 (1936-38)
Kilde: kb.dk/danmarksetfraluften

 

2) Dorthe Rasmusdatter blev gift med Hans Andersen Munk, f. 1734, d. 7/2 1816. Han var boelsmand i Midskov.

3) Else Rasmusdatter blev gift 11/10 1780 med Niels Nielsen, f. 1737, d. 6/5 1820. Niels Nielsen fæstede 'boelsted' matr. 22 i Midskov 10/6 1781. De fik 7 børn. En datter, Karen Nielsdatter, blev gift 13/11 1818 med Knud Gydesen, f. 1777 i Hjorslev, d. 14/4 1853. De overtog boelstedet 22/9 1820. Niels Nielsen og Knud Gydesen indgik aftægtskontrakt 28/11 1818.

Til Dorthe Rasmusdatter og Hans Andersen Munk (datter)

Til Startside