Til startside

7. slægtled
Jesper Hansen Ladefoged og hustru Mette 
(Ane 196 og 197)  

 

Den nedlagte smedie i Salby (2010)

Jesper  Hansen - med tilnavnet Ladefoged - blev født ca. 1703, idet han døde 62 år gammel den 11/9 1765. Om hans hustru vides kun med sikkerhed, at hun hed Mette. Da hun fødte børn i årene 1734 og 1759, må hun være født omkring 1712-13. Hun døde efter juli 1765. Den 10. jan 1765 nævnes hun i forbindelse med en dåb, hvor barnet blev "baaret af Jesper Ladefogeds kone, Mette" og hun var fadder til et barnebarn 7. juli 1765.
I Viby Sogns kirkebog kan læses følgende:" 14. Febr. 1801 - Enken Mette Ladefoged, Viby Hospital - i sit 87'de  Aar". Det kunne være hende, men ifølge folketællingslisterne hed hun Mette Knudsdatter, og da ingen sønner eller børnebørn døbes Knud, er det sandsynligvis ikke den rigtige Mette, eller også skulle der have stået et andet efternavn (evt. Hansdatter, som er det navn, der angives i familysearch.org)
Jesper Hansen var soldat, da de 4 ældste børn blev født (1734-42). Fra 1744-49 findes ingen kirkebog. Derefter omtales han som Jesper Ladefoged. Sandsynligvis har han været tilknyttet Hverringe eller Brolykke. I en matrikeloversigt fra 1761 angives han at bo i et jordløst hus i Salby tilhørende Hverringe. De fik 10 børn og 55 børnebørn, hvoraf dog flere døde som børn.  

Mette og Jesper Hansen Ladefogeds børn

1. Maria Jespersdatter, døbt 6/1 1734, d.......
2. Anne Jespersdatter, døbt 22/10 1736, d. før 1755
3. Johan Jespersen, f. ca. 1738, d. 10/5 1807 (fødselsdato ikke fundet).
4. Hans Jespersen, døbt 1/11 1742, d. 7/2 1801.
5. Berthe Jespersdatter,  f. 1744, d. 20/6 1773 (ugift).
6. Edvard Jespersen, f. 1745 (evt. 46), d. 26/4 1822.
7. Jens Jespersen, døbt 14/1 1750, d. 4/4 1827.
8. Johanne Jespersdatter, døbt 21/9 1752, d. 1/6 1812.

9. Anne Jespersdatter, døbt 9/3 1755, d. 2/6 1826.
10. Frederik Christian Jespersen, døbt 15/7 1759, d. 5/1 1832.

1. Maria Jespersdatter blev gift 21/11 1761 med møllersvend Nicolai Nielsen, Mesinge.
De fik 4 børn:
Mette Maria Nicolaisdatter, døbt 18/8 1763 i Mesinge, Anna Dorthe Nicolaisdatter, døbt. 10/5 1768 i Mesinge, Karen Nicolaisdatter, døbt 22/9 1771 i Mesinge, Niels Nicolaisen, døbt 14/9 1773 i Mesinge. 

3. Johan Jespersen blev gift 6/2 1763 med Karen Olesdatter, døbt 4/12 1735, d. 5/3 1788 (sk. 11/4). De boede i Hyrdehuset ved Kikkenborg. Dette hørte under  Brolykke, Han skulle føre tilsyn med løkkerne. Han blev 2. gang gift med Dorthe Hansdatter.
Johan Jespersen fik 9 børn i alt:
Hans Johansen, døbt 31/8 1760, d. 13/6 1837, Ole Johansen, døbt 15/5 1763, Jesper Johansen, døbt 7/7 1765, Peder Johansen, døbt 1/3 1767, d. 13/12 1834, Anders Johansen, døbt 3 /4 1769, Maren Johansdatter, døbt 28/3 1771, Birthe Johansdatter, døbt 4/9 1774, Jens Johansen, døbt 23/11 1777, Karen Johansdatter, døbt 4/8 1796.

4. Hans Jespersen blev gift 18/9 1774 med Johanne Henriksdatter, f. 1754, d. 30/12 1823. Da ældste datter blev født, var han soldat. Siden var han husmand og daglønner i Mesinge.
De fik 9 børn:
Maren Hansdatter, døbt 10/4 1774 i Viby, Johanne Hansdatter, døbt 29/9 1776, Karen Hansdatter, døbt 11/4 1779, Anne Hansdatter, døbt 26/12 1781, Anne Hansdatter, døbt 3/4 1785, Karen Hansdatter, døbt 6/1 1788, Kirsten Hansdatter, døbt 7/8 1791, Jacob Hansen, døbt 23/2 1794, Hans Hansen, 28/2 1797. 

6. Edvard Jespersen blev gift 22/11 1771  med Maren Mortensdatter, døbt 15/7 1742, d. 1812 (før 18/3), datter af Morten Christensen og Mette Simonsdatter, Skovgård, Tårup.  Gift 2. gang 18/3 1812 med  Anne Marie Pedersdatter, f. ca. 1792, d. 1/11 1857.
Edvard Jespersen fik i alt 13 børn: (Gå til ane 98 og 99)

7. Jens Jespersen blev 8/11 1778 gift med Mette Frederiksdatter, f. 23/2 1752, d. 17/8 1797, datter af boelsmand Frederik Madsen og Karen Frandsdatter, Hestkærgård (matr. 20a), Viby. Den 12/1 1780 overtog Jens Jespersen gården efter sin svigerfar. Indtil da havde han været landsoldat for godset. Jens Jespersen giftede sig 2. gang 10/11 1797 med Bodil Nielsdatter, f. marts 1768, d. 2/9 1845, datter af Niels Larsen og Karen Larsdatter, fæster af gården matr. 3a, Viby.
De fik 6 børn:
Frederik Jensen, døbt 25/11 1798,  Niels Jensen, døbt 10/2 1801 (døde), Niels Jensen, døbt 9/2 1802 d. 8/9 1844, Jesper Jensen, døbt 12/4 1805,  Jens Jensen, døbt 12/4 1805,  Mette Jensdatter, døbt  19/1 1810, d. 15/4 1898.  

Sønnen Niels Jensen overtog gården 19/12 1833. Han blev gift 13/11 1825 med Anne Stephansdatter, f. 1793, d. 27/11 1865

Datteren Mette Jensdatter blev gift 23/11 1844 med Poul Poulsen, f. 1808, d. 1575 1867, søn af Poul Jensen og  Erengot Jensdatter, Vorhøjgård, Salby. Poul Poulsen overtog Vorhøjgård i 1830 og frikøbte den fra Brolykke Gods i 1853. De fik ingen børn. Poul Poulsens søstersøn Mads Larsen Møller overtog gården i 1898. Han var født i Viby Mølle.    

 

Viby, matr. 3a

Vorhøjgård 2010

8. Johanne Jespersdatter blev gift 12/12 1783 med Lars Jørgensen, f. 18/7 1756, d……, søn af Jørgen Larsen Tange og Johanne Rasmusdatter, Ullerslev. Indtil ca. 1792 boede familien i Ullerslev. Fra 1793 boede de i ”Hyrdehuset” i Tårup. Lars Jørgensen benævnes  ”hyrde og husmand”.
De fik 4 børn:
Jesper Larsen, døbt 20/11 1785 i Ullerslev, Hans Albreth Larsen, døbt 24/8 1788 i Ullerslev, d. 3/3 1853, Johanne Larsen, døbt 17/6 1792 i  Mesinge, d. 1794, Jørgen Larsen, døbt 19/2 1797 i Mesinge.  

 

Hyrdehuset i Tårup

9. Anne Jespersdatter blev gift 2/11 1779 med Frederik Iversen, f. 1756, d. 29/3 1808. Han var husmand i Salby.
De fik 8 børn:
Maren Frederiksdatter, døbt 6/8 1780, Birthe Frederiksdatter, døbt 7/10 1781, Jens Frederiksen, døbt 28/9 1783, Karen Frederiksdatter, døbt 26/12 1784, Karen Maria Frederiksdatter, døbt 27/9 1786 (døde), Karen Frederiksdatter, døbt 6/1 1788, Mette Maria Frederiksdatter, døbt  1/1 1790, Ellen Kirstine Frederiksdatter, døbt 2/10 1791, d. 6/11 1828,  Frederik Frederiksen, døbt 16/2 1794.

10. Frederik Christian Jespersen blev gift 1. gang 27/5 1785 med Johanne Hansdatter, f. 1733, d. 4/8 1799, enke efter Hans Albertsen, Moselundgård (matr. 15 a), Viby. Han overtog gården (evt. et boelsted) efter hendes afdøde mand. Gården hørte under Brolykke. Efter hendes død giftede han sig 20/9 1799 med Maren Rasmusdatter, f. 1769, d. 29/9 1854,
De fik 2 børn:
Johanne Fredriksdatter, døbt 1/11 1800, Rasmus Frederiksen, døbt 10/10 1802, d. 3/8 1882.

 

Moselundgård, Viby

 

Til Edvard Jespersen og Maren Mortensdatter (søn)

Til startside