Til startside

8. slægtled
Mads Hansen og Dorthea Christophersdatter
(Ane 316 og 317) 

Møllegård, ca 1950

Mads Hansen blev født ca 1660 og begravet 27/5 1739. Han var 1. gang gift med Dorthe Hansdatter, f. 1638, begr. 2/3 1716. Efter hendes død giftede han sig 28/11 1716 med  Dorthea Christophersdatter, f. 1687, begr. 29/8 1756, datter af Christopher Christensen og Johanne Pedersdatter, Annexgård, matr. 2a, Drigstrup. Gården var mensalgård under Drigstrup-Kerteminde pastorat.
Mads Hansen var fæster af Møllegård, matr. 11a, Over Kærby, Drigstrup sogn. Gården lå på Over Kærby mark tæt ved Kerteminde og hørte under Brolykke gods. Mads Hansens søn, Hans Madsen, overtog Møllegård efter forældrene.

Omkr. 1850 solgte arvingen til Brolykke, Fru Sophie Hedevig Utke, gården til Grev Ahlefeldt Laurvig, Lundsgård Gods. Han ejede den til 1855, hvor den blev købt til fri ejendom af daværende fæster, Poul Jørgensen.
En senere ejer solgte i 1930’erne gården til Kerteminde Kommune. I slutningen af 60-erne blev gårdens jorder udstykket, og et nyt beboelseskvarter, Mølleløkken,  blev opført. Gården er helt nedrevet.

Mads Hansen og Dorthea Christophersdatters børn:

1. Dorthea Madsdatter, døbt 27/6 1717, begr. 29/9 1717.
2. Hans Madsen, døbt 17/7 1718, begr. 30/8 1764.
3. Dorthe Madsdatter, døbt 1/1 1721, begr. 26/8 1761.
4. Christopher Madsen, døbt  4/4 1723, begr. 28/8 1794.
5. Karen Madsdatter, døbt 24/2 1726, begr. 4/6 1792.
6. Johanne Madsdatter, døbt 13/8 1730, begr. 18/6 1798.

2. Hans Madsen blev gift 13/10 1756 med Apollone Jensdatter, f. 1721, begr. 1/5 1804. Han overtog Møllegård efter faderen. Efter hans død giftede Apollone Jensdatter sig to gange mere, 30/10 1764 med  Lars Larsen, f. 1735, begr. 28/1 1766, og 19/3 1766 med Ole Andersen, døbt 7/4 1722, begr. 1/12 1790. Hans søn og dennes slægt videreførte Møllegård.

3. Dorthe Madsdatter blev gift 12/3 1749 med Hans Larsen, f. 1717, begr. 3/4 1792. Han overtog gården Stengebjerg, matr. 3a, Bregnør. Han blev gift 2. gang 25/10 1761 med Dorthea Marcusdatter, f. 1734, begr. 4/11 1784, datter af Marcus Frandsen og Gjertrud Madsdatter Tylsbjerggård, matr. 7a, Salby.

4. Christopher Madsen blev gift ca. 1749  med Sidsel Edvardsdatter, Han overtog Lundegård, matr. 1 a, Salby (ane 158 og 159). 

5. Karen Madsdatter blev gift 23/9 1750 med smed Frands Rasmussen, Drigstrup Smedie, f. 1720, begr. 25/12 1768. Gift 2. gang 12/1 1770 med smed Morten Pedersen, f. 1747, begr. 6/4 1793. 

6. Johanne Madsdatter blev gift 23/7 1764 med  Niels Nielsen, døbt 24/8 1738, begr. 4/4 1806, søn af Niels Nielsen og Kirsten Larsdatter, Strandgård, Over Kærby. Niels Nielsen fæstede af Lundsgård en gård i Hundslev 23/6 1764. 
Niels Nielsen var bror til Jeppe Nielsen, Basbjerggård, matr, 2, Over Kærby

 

Til Christopher Christensen og Johanne Pedersdatter (Dortheas forældre)

Til Christopher Madsen og Sidsel Edvardsdatter (søn)

Til startside med oversigt