Til startside

7. slægtled
Morten Christensen og Mette Simonsdatter
(Ane 198 og 199)

 Morten Christensen blev født  i Revninge  ca. 1703 og blev begravet i Mesinge 13/9 1783, 80 år gammel. Han var søn af Christen Mortensen, født ca. 1675, begr.  5/2 1719 i Revninge.

 

Skovgård 1936-38
Kilde: kb.dk/danmarkfraluften

Den 10/10 1739 fæstede Morten Christensen af Stamhuset Hverringe en gård i Tårup. Gården (matr. 5a) lå midt i Tårup by. Den blev udflyttet i forbindelse med udskiftningen 1797 og købt til fri ejendom 16/12 1872  af daværende fæster Søren Jørgensen, der ingen arvinger fik.
I henhold til testamente af 19/12 1871 blev gården i 1884 delt mellem ejerens søsterbørn: Johanne og Jørgen Hansen. De to nye gårde fik ved delingen navne efter Skovbækken, som gennmløber gårdenes marker. ”Skovgård” (matr. 5a) blev overtaget af Johanne Hansen (gift med Peder Hansen) og ”Bækkelundgård” (matr. 5c) blev overtaget af  Jørgen Hansen (gift med Kirsten Hansdatter).
Morten Christensen blev gift 27/11 1739 med Mette Simonsdatter, f. ca. 1706, begr. 2/4 1775. Efter Mette Simonsdatters død, evt. før,  flyttede han fra gården og giftede sig igen 17/9 1775  med enken Anne Jørgensdatter fra Mesinge. De fik en datter, Mette Mortensdatter, døbt 24/11 1776.
Morten Christensen døde som almisselem. Af skifteforretningen efter hans død fremgår det, at hans 2. hustru arvede halvdelen af hans ejendele, og  'de fattige på Hverringe Gods' arvede den anden halvdel.

Morten Christensen og Mette Simonsdatter børn: (1. ægteskab)

1. Christen Mortensen, døbt 3/4 1741, begr. 14/6 1806.
2. Maren Mortensdatter, døbt 15/7 1742, d. 1812.
3. Niels Mortensen, døbt 9/7 1749, begr. 28/11 1805.  

1. Christen Mortensen:
Han blev gift 1/11 1763 i Viby kirke med Arengot Hansdatter, døbt 24/7 1735, begr. 20/2 1798, datter af Hans Jensen, Viby. Christen Mortensen overtog fæstet af gården 26/2 1761.
Børn:
Hans Christensen, døbt 18/11 1764, begr. 3/9 1766.
Karen Christensdatter, døbt 19/5 1766, d. ?
Mette Maria Christensdatter, døbt 20/12 1767, begr. 13/12 1836.
Hans Christensen, døbt 14/3 1770, d. ?
Niels Christensen, døbt 31/1 1779, begr. 7/3 1779.

Karen Christensdatter blev gift  22/6 1799 med Ernst Frederik Nielsen, døbt 29/3 1767, søn af Niels Sørensen og Maren Madsdatter, Lille Ubberud. Ernst Frederik. Nielsen var indsidder og daglejer i Ubberud. Ved skifteforretningen efter Christen Mortensen i 1806 nævnes det, at han var 'dømt til fæstningsarbejde på livstid', og at 'Karen Christensdatter  derfor var at betragte som enke'. Hvad årsagen var, vides p.t. ikke. Hun opholdt sig i Norup. Hendes værge var Hans Madsen, Thorslundegård, Tårup. De fik 3 børn.

Mette Maria Christensdatter blev gift 22/7 1799 med Ulrik Hansen, f. 1758, begr. 15/9 1823, søn af gårdmand Hans Rasmussen og Erne Hintzesdatter, Ladby. Ulrik Hansen overtog faderens gård. De fik 4 børn.

Hans Christensen blev gift 17/1 1807 med Marie Nielsdatter. Han var ejer af en gård/et boelsted i Birkebjerg, Dalby sogn.
De fik 6 børn:
Niels Hansen, døbt 11/4 1806
Arngot Hansdatter, døbt. 16/2 1808
Marie Hansdatter, døbt 6/8 1811
Hans Hansen, f. 1/2 1815
Frederik Hansen, f. 30/12 1817
En dødfødt dreng 12/10 1818, begr. 18/10.

Den 3/12 1829 fik Niels Hansen med Kirsten Pedersdatter en søn, Peder Nielsen, døbt 23/4 1803, d. 18/1 1830. Kirsten var datter af Peder Hansen og Bodil Povelsdatter, Påkærgård, Hersnap.  De var ikke gift, og da hun døde kort efter fødslen, kom sønnen i pleje hos sin fars forældre, Hans Christensen og Marie Nielsdatter.

2. Maren Mortensdatter:
Hun blev gift  22/11 1771 med Edvard Jespersen , Vestergård, Tårup (ane 99 og 100).
 

3. Niels Mortensen

Han blev  gift 6/7 1781 med Johanne Christensdatter Buhl, døbt 19/9 1751, d. 25/7 1830, datter af Christen Nielsen Buhl og Anne Nielsdatter, Birkelygård (matr. 9a), Mesinge. Hun var enke efter Jacob Eriksen, fæster af gården matr. 16a, Midskov. Sammen havde de to børn: Johanne Jacobsdatter, døbt 7/11. 1773, og Anna Jacobsdatter, døbt 21/4 1776. Niels Mortensen overtog gården 4/5 1781.
Børn:
Mette Nielsdatter, døbt. 30/12 1781, d. 31/12 1848.
Maren Nielsdatter, døbt 19/9 1783, begr. 16/11 1783.
Jacob Nielsen, døbt 20/3 1785, begr. 3/12 1786.
Jacob Nielsen, døbt 15/11 1789, d. 27/9 1801, begr. 3/10 (døde af kopper). 

Gården i Midskov blev pr. 21/2 1807 delt i to gårde, der siden fik navnene "Christiansminde" (matr. 16a) og "Mariesminde" (matr. 17a)

Christiansminde (ca. 1912)

Mette Nielsdatter blev gift  28/11 1806 med Peder Nielsen, døbt 5/2 1775, d. 27/4 1851, søn af snedker Niels Nielsen og Maren Andersdatter, Bregnør. Han overtog Christiansminde 21/2 1807. Samme dato overtog hendes halvsøster Anne Jacobsdatter, gift med Mads Nielsen, den resterende del af gården, kaldet Mariesminde.   
Mette Nielsdatter blev skilt fra Peder Nielsen, som blev husmand og fik datteren Karen Pedersdatter i 1836 med husbestyrerinde Anne Kathrine Jacobsdatter ( de blev gift 20/4 1845).
 

Fjellebrogård (2005)

Mette Nielsdatter blev gift igen 19/6 1837 med Anders Andersen,  døbt 26/5 1799, d. 1863, søn af Anders Rasmussen, der var fæster af Fjellebrogård (matr. 20a), Midskov. Denne gård overtog Anders Andersen i 1837. De fik ingen børn. Han giftede sig to gange mere.

 

Til Edvard Jespersen og Maren Mortensdatter (datter), ane 99 og 100

Til startside