Til startside

6. slægtled
Hans Andersen Munk og Dorthe Rasmusdatter
(Ane 102 og 103)

Hans Andersen Munk, f. 1936-37 1734, d. 7/2 1816, blev gift 30/11 1774 i Mesinge kirke med Dorthe Rasmusdatter, f. ca. 1746, d. 25/11 1827. Hun var datter af Rasmus Hansen og Elisabeth Madsdatter, Kragkærgård, matr. 13a, Salby. Hans Andersen Munks mor, Anne Hansdatter (1703-1787), ane 205, døde hos sønnen.

Hans Andersen Munk var fæster af en lille gård/boelsted i Midskov. Han overtog stedet efter Anders Nielsen Munk, som muligvis var en slægtning, da det ikke tyder på, det var hans far. Hans Andersen Munks fødested og dato er ikke fundet. Gården, der havde matr. nr. 19a, var, da den omk. 1950 blev nedrevet, en trelænget stråtækt ejendom, som lå overfor gadekæret i Midskov. Gården havde hørt under Scheelenborg. Et nyt hus blev bygget på grunden.

Huset, der blev bygget på grunden efter 1950 


Ha
ns Andersen Munk og Dorthe Rasmusdatters børn:

1. Anders Hansen, døbt 3/3 1776, d. 19/9 1850.

2. Rasmus Hansen, døbt 30/4 1779, d. 9/12 1861.

3. Povel Hansen, døbt 17/2 1782.

4. Lisbeth Hansdatter, døbt 17/2 1782

5. Anne Hansdatter, døbt 16/1 1785, d. 2/8 1846.

6. Peder Hansen, døbt 24/4 1786.

 

1) Anders Hansen overtog faderens boelssted 1/10 1806. Han blev gift ca. 1805 med Frederikke Hansdatter, f. 1773, d. 23/10 1820. 7 børn

2) Rasmus Hansen blev gift 28/10 1814 med Ellen Nielsdatter, f. 1761, d. 17/9 1823. Hun var enke efter Jens Hansen Nymand (Lars Møllers Gård, matr. 5, Viby). Han overtog gården 28/1 1816. Efter hendes død giftede han sig med hendes steddatter, Johanne Jensdatter, f. 1799, d. 31/5 1853, datter af Jens Hansen Nymand og Kirsten Larsdatter.

4) Lisbeth Hansdatter blev gift 26/10 1798 med Rasmus Prebensen, f. 1769, d. 22/12 1849. Han overtog Sognefogedgården, matr. 9a i Viby 11/12 1802 efter Hans Rasmussen, som var Lisbeth Hansdatters morbror.

5) Anne Hansdatter blev gift 20/10 1821 med Jørgen Nielsen, f. 1781, d. 7/2 1828, søn af Niels Pedersen og Gjertrud Jørgensdatter, Stensgård, Bregnør. (De fik én datter, Gjertrud).

 

 

Til Rasmus Hansen og Elisabeth Madsdatter (Dorthes forældre)

Til Jørgen Nielsen og Anne Hansdatter (datter)

Til Startside