Til startside

6. slægtled
Niels Jensen Juul og Anna Margrethe Nicolaisdatter

(Ane 90 og 92) og (Ane 91 og 93)

Kirkeby Kirke

Niels Jensen Juul blev født omkring 1752 i Egense og blev begravet i Kirkeby 11/4 1801. Han var søn af gårdfæster Jens Nielsen Juul og Jytte Kirstine Nielsdatter, Juulgård, matr. 25 af Egense. Det nøjagtige fødselsår kendes ikke, men han angives at være 21 år ved faderens død i 1773 og 34 år ved FT 1787. Ifølge dødsanmeldelsen skulle han være født i 1746/47, men i så fald ville hans far kun have været ca. 20 år ved hans fødsel, så 1752 er det mest sandsynlige.

Der foretages skifte efter faderes død 16/7 1773 mellem 3 sønner og en datter:
Fra skifteprotkollen (Lehns Godsarkiv):
"Sønnen Niels Jensen erholder som sin Arv 20 Slette Daler og en jernbunden Egekiste med denne Værdi 6 Rd. Og da han i nogen Aar har tient som Karl her i Gaarden, faar han tilstaaet Faderens Gang Klæder og i Penge 20 Slette Daler som endnu tillige med hans Arv bliver hans Arveandel...",

Niels Jensen Juul blev gift 10/10 1777 i Egense kirke med  Anna Margrethe Nicolaisdatter, døbt 27/5 1749 i Sørup, d. 18/5 1818 i Kirkeby. Hun var datter af sadelmager Nicolai Weiss og Margrethe Jørgensdatter, Rødskebølle, Sørup.
Niels Jensen Juul var husmand i Egense frem til 1784. Den 1/5 1784 fæstede han af Hvidkilde Gods "Holbekhuset" , matr. 8 af Raarud, Kirkeby sogn.

Han døde i 1801 i en arbejdsulykke, og Anna Margrethe giftede sig igen 7/11 1801 med Lars Christensen, f. 1762, d. 10/4 1837. Da de blev trolovede, tjente han hos købmand Riising i Odense. Han overtog huset i Raarud.
Lars Christensen giftede sig 2. gang med Kirsten Hansdatter fra Slæbæk, f. 1781, d. 24/9 1857. Kirsten Hansdatter giftede sig 2. gang med Anders Jensen Raarud, f. 1787, d. 5/2 1872. Han overtog huset 31/8 1837.

Fra kirkebogen, Kirkeby sogn:
"1801 - Den 11. April blev begraven Huusmand Niels Jensen Juul, Udflötter af Raarud, gl. 54 Aar(?). Idet han ville trække Læssetræet tilbage paa et Læs Foder for at faa det bundet slap Forrebet af og han styrtede ned paa Hovedet og døde 4 Timer derefter".

Niels Jensen Juul og Anna Margrethe Nicolaisdatters børn:

1. Jens Nielsen Juul, døbt 8/4 1781 i Egense, d. 27/6 1840 i Rudkøbing (ingen børn)
Gift i Rudkøbing 25/8 1815 med enke Anne Marie Pedersdatter (Bay), f. ca 1776, d. 28/4 1846. Ved hans død benævnes han som ”Politibetjent og Spisevært” 

2. Jørgen Nielsen Juul, døbt 16/2 1783 i Egense, d. 4/1 1866 i Ringe (1 søn)
Gift 1. gang med Anne Rasmusdatter, f. ca. 1787, d. 8/8 1849
Gift  2. gang  3/2 1850 med Bodil Jespersdatter, f. ca. 1803, d. 24/3 1884.
Han var skrædder og husmand i Rynkeby Hestehave, Ringe sogn.

3. Jytte Kirstine Nielsdatter, døbt 9/10 1785 i Kirkeby, d. 4/10 1850 i Sødinge (2 sønner)
Gift 31/10 1818 i Kirkeby kirke med hjulmand Jeppe Larsen, Sødinge, døbt 3/12 1786, d. 11/3 1858 i Sødinge. 

4. Nicolai Nielsen, døbt 5/4 1789 i Kirkeby, d. 25/3 1858 i Ryslinge (8 børn)
Gift  29/11 1817 med Maria Hansdatter, Volstrup, døbt 14/5 1786 i Ringe kirke, d. 1
3/11 1873 i Eskildstrup, Søllinge sogn.

 

Til Nicolai Weiss og Margrethe Jørgensdatter (forældre)

Til Jens Nielsen Juul og Jytte Kirstine Nielsdatter (forældre), ane 180 og 181 samt 184 og 185

Til Nicolai Nielsen og Maria Hansdatter (søn), ane 86 og 87

Til Jytte Kirstine Nielsdatter og Jeppe Larsen (datter), ane 44 og 45

Kilder til Juulslægten

Ti startside med oversigt