Til startside

 6. slægtled
Niels Pedersen og Gjertrud Jørgensdatter

(Ane 100 og 101)

Niels Pedersen blev døbt 6/3 1735 i Drigstrup kirke og blev begravet 9/12 1796, 61 år gammel. Han var søn af Peder Knudsen og Dorthea Pedersdatter, Rødkærgård, matr. 1a, Lille Viby. 
Den  29/11 1766 blev han gift med Gjertrud Jørgensdatter, døbt 22/10 1747, d. 12/6 1820, datter af Jørgen Jacobsen og Maren Rasmusdatter, Bredagergård, matr.
6a, Bregnør. Jørgen Jacobsen havde overtaget gården efter sin far Jacob Jensen, der nævnes at være fra Tårup og havde overtaget gården i Bregnør efter sin svigerfar Oluf Rasmussen. Gjertruds mor, Maren Rasmusdatter, f. 14/5 1713, d. 24/3 1789 var datter af Rasmus Larsen og Kirsten Larsdatter, Stensgård, matr. 1a, Bregnør.  

Bredagergård Stensgård

Niels Pedersen fæstede Mesinge Præstekalds Mensalgård i Bregnør, Stensgård, matr 1, efter sin morbror Herman Pedersen, som var gift med Gjertrud Jørgensdatters morfars enke, Kirsten Larsdatter. Det var hendes tredje ægteskab.

"Den 16. april 1762 stæder og fæster sognepræst Zacharias West gården til  Niels Pedersen, som med frie Pas dateret 11. december 1761 fra Rørbech Gods sin Frihed haver erholdet, halvdelen af den Gaard i Bregnør Bye, som Hermand Pedersen nu beboer, hvilken Gaard, som fra Alders tid er henlagt til Mesinge Præstekald ad Mensam, med Hartkorn Ager og Eng 4-0-3-0. Den anden halve Deel maa han tiltræde, når Hermand Pedersen dør, eller eventuelt afstaaer Gaarden".
Den 2. halvpart fæstede han 21. november 1766.
Efter hans død giftede Gjertrud Jørgensdatter sig 21/3 1800 med enkemand og gårdmand Tage Jensen, f. 5/10 1766, d. 17/3 1856, søn af Jens Hansen Munk, Midskov. De fik ingen fælles børn. Tage Jensen giftede sig igen med Anna Rasmusdatter, døbt 24/9 1798, datter af Rasmus Pedersen og Johanne Nielsdatter, Hesselgård, matr. 13a, Måle. De fik 3 børn. En søn, Jens Tagesen, overtog Stensgård.

Niels Pedersen og Gjertrud Jørgensdatters børn:

1. Peder Nielsen, døbt 13/3 1768, d. (efter 1824..)
2. Dorthe Nielsdatter, døbt 22/11 1772, d. 6/12 1772
3. Dorthe Nielsdatter, døbt 8/1 1775, d. 29/3 1833
4. Kirsten Nielsdatter, døbt 3/5 1778, d. 2/10 1813
5. Jørgen Nielsen, døbt 14/10 1781, d. 7/2 1828.

1. Peder Nielsen blev gift 2/5 1800 med sin morbrors  enke Kirsten Andersdatter, f. ca. 1761, d. 22/4 1824. Han overtog 3/1 1802 Bredagergård efter morbroderen Rasmus Jørgensen. De fik ingen børn. 

3. Dorthe Nielsdatter blev  6/9 1801 gift med Rasmus Knudsen, døbt 11/1 1778, d. 11/9 1848 , søn af Knud Rasmussen og Karen Andersdatter, Langagergård, matr. 7a, Drigstrup (Karen var Niels Pedersens halvsøster). Han overtog gården Stengebjerg, matr. 3a, Bregnør efter Niels Andersen, der blev boende på aftægt. De fik ingen børn. Rasmus Knudsen giftede sig 2. gang med Johanne Hansdatter fra Snave, f. ca. 1790, d. 24/8 1859.

Stengebjerg, Bregnør Svanehøjgård, Over Kærby

4. Kirsten Nielsdatter blev 4/11 1808 gift med Niels Hansen, døbt 18/9 1763, d. 27/12 1829, søn af Hans Nielsen og Kirsten Ibsdatter, Svanehøjgård, matr. 3a, Over Kærby. Kirsten Ibsdatter var søster til Niels Ibsen (Jeppesen), Basbjerggård. Niels Hansen  overtog  Svanehøjgård efter faderen. Han afstod den til sin bror Jeppe Hansen 11/11 1813 og kom på aftægt. Da han kun var 50 år og først døde i 1829, var han måske syg eller svagelig?
Deres
børn: 

1. Hans Nielsen, f. 8/9 1810, d. 11/9 1810.
2. Hans Nielsen, f. 9/10 1811, d. 23/11 1881. Gift 18/3 1837 med Kirsten Erichsdatter.  Han var gårdmand i Urup, Rynkeby sogn. De fik 8 børn.
3. Dødfødte tvillingsønner, f. 30/9 1813

5. Jørgen Nielsen blev 20/10 1821  gift i Mesinge kirke med  Anne Hansdatter, døbt 16/1 1785, d. 2/8 1846, datter af Hans Andersen Munk og og Dorthe Rasmusdatter, Midskov (1 barn).

 

Til Peder Knudsen og Dorthea Pedersdatter (Niels Pedersens forældre), ane 202 og 203,

Til Jørgen Nielsen og Anne Hansdatter
(søn), ane 50 og 51

Til startside med oversigt