Til startside

6. slægtled

Ole Olesen og Anne Pedersdatter

(Ane 74 og 75)

 

Ole Olesen blev døbt i Mesinge kirke den 9/10 1740 og blev begravet 22/9 1784. Han var søn af Oluf Hansen Væver og Ursula Rasmusdatter, Midskov (ane 148-149). Oluf Hansen Væver var søn af Hans Rasmussen Væver og Anne Nielsdatter (ane 296-297)

 

Den 21/10 1773 blev Ole Olesen gift i Viby kirke med Anna Pedersdatter, døbt 30/5 1746, d. 23/3 1805, datter af Peder Madsen og Maren Frandsdatter, Hesselgård, matr. 13a, Måle. Ole Olesen var indsidder i Viby. Ved sin død var han indsidder i Præstegården.

Ved skiftet efter Ole Olesen blev broderen Hans Olesen formynder for de umyndige børn på 4, 6 og 10 år. Anne Pedersdatter og datteren Ursula boede hos hendes bror Frands Pedersen på Taulundgården. I FT 1787 noteres flg: "hosbondens Søster  og til Huuse i Gaarden - Inderste og Spinder". At være inderste betød, at man fik ophold og kost mod tjenesteydelser i et vist omfang.

 

Viby Præstegård 1955
(Kilde: kb.dk/danmarkfraluften)

 

Ole Olesen og Anne Pedersdatters børn:

 

1. Peder Olesen, døbt 1/1 1774, d. 7/12 1847.

2. Ole Olesen, døbt 12/10 1775, døde 1777 (dato angives ikke)

3. Maren Olesdatter, døbt 16/4 1778, d. 6/5 1854.

4. Ursula Olesdatter, døbt 16/4 1780, d. 27/9 1848.

5. Ole Olesen, døbt 10/2 1782, d. 23/6 1782

6. Ole Olesen, døbt 29/6 1783, d. 28/3 1784 (9 mdr.)

 

1. Peder Olesen var 10 år, da faderen døde. I 1787 var han tjenestekarl hos slægtninge, Mads Frandsen og Anne Olesdatter, Bakkegård, matr. 5a, Måle.

Han blev gift 1. gang 25/10 1811 med sin kusine Johanne Rasmusdatter, døbt 26/10 1794, d. 18/5 1829, datter af moderens halvbror, Rasmus Pedersen og Johanne Nielsdatter, Hesselgård, matr. 13a, Måle.  Han overtog Krogsris, matr. 9a, Salby. Gården hørte under Brolykke Gods. Den 31/10 1829 giftede han sig 2. gang med Maren Hansdatter, døbt 29/7 1804, d. 23/1 1862. Hun var datter af gårdmand Hans Pedersen, Hvidholm og hans 1. hustru, Ane Margrethe Hansdatter. Peder Olesen fik 12 børn, 6 med hver af sine hustruer.

(Hans Pedersen, Hvidholm, var i sit 3. ægteskab gift med Peder Olesens søster, Ursula Olesdatter).

   

Peder Olesens og Johanne Rasmusdatters børn

   
1. Anne Pedersdatter, f. 10/4 1817.

2. Rasmus Pedersen, f. 30/11 1820.

3. Johanne Pedersdatter, f. 24/1 1823.

4. Larsine Pedersdatter, f. 30/3 1825 (døde?).

5. Ole Pedersen, f. 21/2 1827 (døde?)
6. Larsine Pedersdatter, f. 28/11 1828, d……

    Peder Olesens og Maren Hansdatters børn

7. Hans Pedersen, f. 3/10 1830.

8. Ole Pedersen, f. 25/11 1832, d. 2/8 1894

9. Frederk Pedersen, f. 21/11 1834.

10. Lars Pedersen, f. 28/12 1836.

11. Peder Pedersen, f. 22/8 1841.
12. Johan Pedersen, f. 5/7 1846, d. 17/6 1880.

Krogsris (2005)

 

3. Maren Olesdatter var 6 år, da faderen døde. Ved FT 1787 boede hun hos sin mormors søster Mette Frandsdatter, gift med skomager Johan Petersen Dehl, Kerteminde.

Hun blev gift 28/9 1793 med skomager Rasmus Hansen Bom, døbt 12/2 1767, d. 22/5 1857. Han var søn af skomagermester i Kerteminde Hans Erichsen Bom og Cathrine Marie Rasmusdatter Klinck. Rasmus Hansen Bom fik Borgerskabsbrev 29/12 1796.

I 1796 købte han ejendommen Præstegade 18 i Kerteminde af skomager Johan Petersen Dehl.

 

Strandgade 9, Kerteminde (ca. 1900)


"...................I 1820 købte Rasmus Hansen Bom ejendommen Strandgade 9 (på auktion) for 1410 rigsbankdaler sølv, og dermed overgik den i Bomslægtens eje, hvor den skulle forblive i mere end 100 år. Bom var allerede på dette tidspunkt en etableret håndværker, idet han så tidligt som i 1796 havde løst borgerskab som skomager, og tilmed var Bomnavnet det mest etablerede inden for skomagerlauget. Hans oldefar Hans Christensen Bom, der var født i Odense 1669, slog sig ned som skomagermester, men tillige jordbruger og eligeret borger (en slags rådmand). Samme fremtrædende position i byen havde faderen Hans Eriksen Bom, der foruden skomagermester og eligeret borger var brandinspektør.
I en alder af 82 år overdrog Rasmus Hansen Bom i 1849 ejendommen til sønnen Rasmus Bom, der var den sidste i en søskendeflok på 12. Samme år havde han taget borgerskab som skomagermester og førte således både faderens navn og profession videre. På det tidspunkt bestod gården af 9 fag 2-etagers forhus, 2 et-etages sidehuse på 8 og 10 fag samt 8 fag baghus, d.v.s. ud mod Strandgade. Det gamle ægtepar forbeholdt sig dog i skødet ret til »fri Beboelse i vores sædvanlige Sovekammer i det herved solgte For­huus«, og til »Ophold i Gaarden med Føde og Klæder«; de kommer med andre ord på aftægt".......
(fra "Høkeren" , s. 36, se kilder)


I dag er der indrettet en museumsbutik, ”Høkeren”, i denne ejendom. På Kerteminde Byhistorisk Museum er der  ophængt et indrammet broderi, som er blevet syet i anledning af Maren og Rasmus Boms guldbryllup. Det bærer deres navnetræk og årstallene 1793-1843. De fik 12 børn


4. Ursula Olesdatter var 4 år, da faderen døde og boede som nævnt sammen med moderen på Taulundgården. Hun blev gift 15/9 1911 med Hans Pedersen, døbt 23/3 1769, d 14/2 1842, fæster af Hvidholm, matr. 7a, Hersnap. 

 

 

 

Til Hans Pedersen og Ursula Olesdatter (datter)

 

Til Peder Madsen og Maren Frandsdatter (Anne Pedersdatters forældre)

 

Til statside med oversigt