Til startside

7. slægtled
Peder Knudsen og  Dorthea Pedersdatter

(Ane 200 og 201)

Peder Knudsen blev født ca. 1697 i Ladby, Kølstrup sogn og døde 3/6 1746 (49 år gammel) på Rødkærgård i Lille Viby,  Drigstrup sogn.
Han blev gift 1. gang 19/4 1729 med Johanne Madsdatter f. ca. 1700, begr. 19/2 1730  Hun var enke efter Jens Jørgensen, med hvem hun havde 3 børn.
Peder Knudsen modtog fæstebrev 7/2 1729 på Rødkærgård, matr. 1a, som Jens Jørgensen havde været fæster af fra 24/2 1725. Gården hørte på den tid under Rørbæk Gods og dens hartkorn var på 7 tdr. 3 skp, 2 fdk, 2 alb. Indfæstningsafgiften var på 64 rdl.
 

Rødkærgård, Lille Viby Peder Hermansens gård

Da Johanne Madsdatter året efter brylluppet døde i barselsseng, blev hendes 3 børn sat i pleje, dels hos hendes stedfader Jeppe Andersen, dels hos hendes afdøde mands broder, Mads Jørgensen, begge i Torup i Stenstrup sogn. 

Den 4/6 1730 blev Peder Knudsen gift 2. gang med Dorthea Pedersdatter, døbt 20/7 1708, d. 24/6 1759, datter af Peder Hermansen og Johanne Hansdatter (ane 402 og 403). Peder Hermansen var fæster af matr. 10a, Drigstrup.

Han blev født i Hersnap ca. 1669, døde i Drigstrup 21/1 1728 og blev gift  13/6 1700  med Johanne Hansdatter, f. 1680, d. 26/2 1763, datter af Hans Andersen og Dorothea Nielsdatter Bielke, Hytteballegård i Måle (ane  806 og 807).

Ved Peder Knudsens død blev der ikke foretaget registrering og vurdering af boet, da der ikke var noget at arve, men enkens lavværge, hendes stedfader Elias Poulsen, Drigstrup, og børnenes formynder deres farbror Jens Knudsen, Dræby, anmodede om, at børnene kunne tillægges en lille Mindelse om deres salig Fader, nemlig at Døtrene måtte få hver et Sengested (med Dyner) og et lidet Fæstensøl og Bryllup, om de skulle leve og om nogen tid begive sig udi Ægteskab, og at Sønnerne måtte få deres salig Faders Gangklæder og hver 5 Sdl…. Dette enedes man om, da moderen erklærede at have den ene seng færdig og var begyndt på den anden. M.h.t. gilderne og de i alt 25 slettedaler, som sønnerne var tilskrevne, skulle de blive udbetalt når det forlangtes, for så vidt gårdens tilstand til den tid tillod det.
Efter Peder Knudsens død blev Dorthea Pedersdatter gift igen 22/7 1746 med Anders Pedersen, f. ca. 1711 (ikke i Drigstrup sogn), begr. 15/9 1798. Anders Pedersen overtog Rødkærgård ved giftermålet. Han lovede at overholde skiftets bestemmelser, hvilket han gjorde efter hustruens død i 1759.

Dorthea Pedersdatter og Peder Knudsens  børn:

1. Jens Pedersen, døbt 26/2 1730, d. 23/7 1732 (Johanne Madsdatters barn)
2. Peder Pedersen, døbt 1/4 1731, begr. 18/5 1783.
3. Knud Pedersen, døbt 29/3 1733, d. 15/8 1760 (ugift).
4. Niels Pedersen, døbt 6/3 1735, begr. 9/2 1796.
5. Johanne Pedersdatter, døbt 13/2 1737, d. 3 /4 1757 (ugift).
6. Maren Pedersdatter, døbt 19/10 1738, 13/2 1782 i Mesinge
7. Hans Pedersen, døbt 1/11 1740, d. 20/10 1815.
8. Jens Pedersen, døbt 30/1 1743, d. 10/3 1747 (blev 4 år) 

Dorthea Pedersdatter og Anders Pedersens børn:  

9. Dødfødt datter, 6/6 1747
10. Anne Andersdatter, døbt 28/6 1748, d. 4/12 1823.
11. Karen Andersdatter, døbt 6/9 1750, d. 30/5 1824.
12. Dorthe Andersdatter, døbt 8/10 1752, d. 25/2 1832.

2. Peder Pedersen blev gift 23/5 1763 med Dorthe Larsdatter, døbt 1/2 1742, d. 24/3 1816, datter af Lars Hansen Grønlund og Gjertrud Poulsdatter, Elmegård, Salby. Peder Pedersen overtog  Matr. 10a i Drigstrup efter sin mormors mand og hustrus morbror, Elias Poulsen (7 børn).

4. Niels Pedersen blev gift 29/11 1766 med Gjertrud Jørgensdatter, døbt  22/10 1747, d. 12/6 1820, datter af Jørgen Jacobsen og Maren Rasmusdatter, Bredagergård, matr. 6a, Bregnør (5 børn).

6. Maren Pedersdatter blev gift 2/10 1763 med enkemand Thomas Madsen, f. ca. 1721 i Midskov(?), d. 7/4 1804. Han overtog 16/2 1752 fæstet af Flammose matr. 7a, Bregnør Mark. Gården hørte under Stamhuset Hverringe. Han var 1. gang gift med Maren Hansdatter, f. 1721, begr. 10/7 1763.
Maren Pedersdatter og Thomas Madsen flyttede i 1777 til Mesinge. Her døde Maren 13/2 1782. De fik 5 børn. Thomas Madsen giftede sig igen 24/9 med Gjertrud Andersdatter.

7. Hans Pedersen blev gift  5/10 1771 i Drigstrup kirke med Sidsel Hansdatter, f. 1729, d. 11/7 1808. Hun var enke efter Peder Larsen, der var fæster af  matr 8a i Over Kærby. Hans Pedersen overtog gården. De fik ingen børn. Peder Larsens og Sidsel Hansdatters søn Hans Pedersen overtog gården.

10. Anne Andersdatter blev gift i Ubberud 8/12 1780 med enkemand Ole Jørgensen, døbt 17/10 1734, d. 1787, søn af Jørgen Christensen og Maren Rasmusdatter, Korsebjerg, Ubberud (3 børn). 

11. Karen Andersdatter blev gift 25/10 1776 med Knud Rasmussen, f. 29/11 1750, d. 16/10 1828, søn af Rasmus Knudsen og Anna Madsdatter Langagergård, matr. 7a, Drigstrup. Knud Rasmussen overtog gården 24/1 1777 (5 børn?)

12. Dorthe Andersdatter blev gift 6/9 1775 med Frands Hansen, f. i Dræby ca. 1750, d. 29/5 1802. Frands Hansen overtog Rødkærgård. (4 børn er nævnt ved skiftet i 1802)

 

Til Niels Pedersen og Gjertrud Jørgensdatter, søn (ane 100 og 101)

Til startside