Til startside

8. slægtled
Poul Hansen og Dorthe Hansdatter
Ane 314 og 315

Poul Hansen blev født  ca. 1664 og døde 13/4 1732. Den 10/9 1697 overtog han fæstet af Enggård efter Elias Pedersen, f. ca. 1645, d. 28/11 1697. Gården hørte under Stamhuset Hverringe.

Enggård 1950
(Kilde: kb.dk/danmarkfraluften)

Den 1/1 1698 blev Poul Hansen gift med Elias Pedersens enke Dorthe Hansdatter, f. ca. 1673, begr 24/5 1715. Efter hendes død giftede han sig 2. gang ca. 1715 med Karen Frandsdatter, fødselsdato ukendt, begr. 4/4 1745, datter af Frands Hansen, Rosengård, Dræby.

Poul Hansen og Dorthe Hansdatters børn:

1. Peder Eliasen, f. 1693, begr. 4/5 1749 (Elias Pedersens søn).
2. Elias Poulsen, døbt 19/2 1699, begr. 15/4 1771.
3. Jens Poulsen, f. 1703 (døde).
4. Maren Poulsdatter, f. 1704, begr. 3/1 1764.
5. Gjertrud Poulsdatter, f. 1706 (5 mdr.)
6. Anna Poulsdatter, f. 1708, d. 1711 (3 år).
7. Gjertrud Poulsdatter, døbt 16/6 1709, begr. 20/3 1771
8. Bodil Poulsdatter, f. 1711.
9. Jens Poulsen, f. 1713, d. 1716 (3 år).

Poul Hansens og Karen Frandsdatters børn:
10. Dorthe Poulsdatter, f. 1717.

11. Karen Poulsdatter, f. 1719, begr. 29/1 1775.
12. Anders Poulsen, f. 1721.
13. Kirsten Poulsdatter, f. 1725, begr. 30/9 1790
.

 1. Peder Eliasen fæstede af Hverringe et hus i Måle 14/10 1718 efter Oluf Poulsen, som blev begr. 25/9 1718. Peder Eliasens hustru døde i 1752.

2. Elias Poulsen overtog gård i Drigstrup 24/4 1728 efter Peder Hermansen. Gården hørte under Stamhuset Hverringe. 13/6 1728 blev han gift med Peder Hermansens 48-årige enke Johanne Hansdatter, f. 1680, d. 26/2 1763. Elias Poulsen og Johanne Hansdatter fik ingen børn. Gården blev overtaget af hans søsterdatter Dorthe Larsdatter. 

4. Maren Poulsdatter blev gift 10/6 1726 med Hans Hansen, der som den første fik tilnavnet/ blev kaldt  Hytteballe.  Han blev døbt 11/1 1693 og begr. 1/2 1780, søn af Hans Jensen Skomager  og Anna Hansdatter, Lykkegårde, Måle. Han var fæster af 'boelsted kaldet Hytteballe' (senere Hytteballegård). De fik 7 børn. (Efternavnet Hytteballe: jvf. kgl. bevilling af 23/12 1904)

7. Gjertrud Poulsdatter blev gift 2/6 1732  med Lars Hansen Grønlund,  søn af Kirsten og Hans Rasmussen Grønlund, Esterhøjgård, Mesinge (ane 156 og 157)

11. Karen Poulsdatter blev gift  1746/47 med enkemand Anders Ibsen, Bukkærgård, matr. 13a, Midskov, f. 1738, begr. 2/9 1763. Han havde overtaget gården 8/3 1730 efter Niels Andersen og var 1. gang gift med dennes enke Johanne Christensdatter, der døde 26/10 1746. Efter Anders Ibsens død blev Karen Poulsdatter 4/9 1763 trolovet med Jeppe Olufsen, der overtog gården. Han døde allerede 10/9 1763 (før vielsen), Jens Jacobsen, f. 1731 på Kraghgård (søn af Jacob Lauridsen), overtog gården og blev gift med enken 20/11 1763. Han blev begravet 6/6 1773 . Karen Poulsdatter og Anders Ibsen fik 4 børn. 

13. Kirsten Poulsdatter blev gift med Søren Hansen f. 1711,  d. 5/1 1787, søn af Hans Sørensen og Maren Jeppesdatter, nuv, Fjordgård, matr. 23a, Midskov. Han overtog boelsted/senere Fjordgård efter faderen 29/7 1730. De fik 2 børn.

 

Til Gjertrud Poulsdatter og Lars Hansen Grønlund (datter)

Til startside med oversigter