Til startside

7. slægtled
Poul Nielsen og Johanne Andersdatter

(Ane nr 142 og 143) 

Mosegård 1936
Kilde: kb.dk/danmarkfraluften

Poul Nielsen, blev født ca. 1727 og blev begr. 8/7 1801. Han var søn af Niels Poulsen og Anne Rasmusdatter, Vestergård, matr. 1a, Hersnap. Den 27/6 1762 blev han gift med  Johanne Andersdatter, døbt 15/8 1740, begr. 26/9 1806. Hun var datter af Anders Andersen og Anne Lauridsdatter, Mosegård, Dalby.

I Baroniet Scheelenborgs fæsteprotokol læses følgende:

'Poul Nielsen, tjenende i Tårup (hos sin bror?), fæstede den 20/1 1753  ½ Mosegård i Dalby af Anders Andersen, den 2. halvdel den 8/7 1762 efter Anders Andersen'.

 Poul Nielsens og Johanne Andersdatters børn 

1. Ane Poulsdatter, døbt 29/9 1763, død 3 uger gl.
2. Anders Poulsen, døbt. 21/4 1765, d. 22/7 1844.
3. Anne Poulsdatter, døbt 15/2 1767, d. 16/2 1857.

4. Rasmus Poulsen, døbt 12/3 1769, d. 
30/4 1843.
5. Niels Poulsen, døbt 3/2 1771, d. 31/3 1853.
6. Lars Poulsen, døbt 24/12 1775, begr. 1/1 1776.
7. Lars Poulsen, døbt 20/9 1777, begr. 28/2 1778. 

2. Anders Poulsen blev  gift 18/5 1791 med Johanne Pedersdatter, døbt 16/11 1766, begr. 28/5 1799. Hun var datter af Peder Larsen og Gjertrud Poulsdatter, der var fæstere af ½ Kraghgård  i Mesinge (nedrevet 1880). Anders Poulsen overtog Mosegård efter sin far den  3/10 1784 og var fæster af denne, indtil hans bror, Rasmus Poulsen, overtog den  9/3 1791.
Den 16/6 1791 overtog Anders Poulsen Enggård i Midskov efter sin svoger Povl Pedersen (f. Kraghgård). Efter Johanne Pedersdatters død  giftede han sig 2. gang 27/7 1799 med Anna Jensdatter fra Dalby. Hun var født i 1773 og døde 9/6 1853. (Anders Poulsen fik 13 børn) 

3. Anne Poulsdatter blev  gift 9/7 1784 i Dalby kirke med Niels Ibsen,  døbt 14/6 1752, begr. 4/6 1805, 53 år gammel. Han var søn af Jeppe Nielsen og Maren Larsdatter, Basbjerggård, Over Kærby. Gift anden gang 10/1 1806  med Anders Jensen,  døbt 7/1 1781, d. 11/10 1831. Han var søn af  gårdfæster og sognefoged  Jens Hansen og Elisabeth Poulsdatter, Salby. 

4. Rasmus Poulsen overtog Mosegård efter sin bror, Anders Poulsen, den 9/3 1791. Han blev gift 21/10 1796 med Anne Poulsdatter, døbt  23/6 1775, d. 9/10 1810, datter af Povl Andersen og Kirsten Andersdatter, Midskovgård.
Anne Poulsdatter døde 5 dage efter hun havde født sit 8. barn. Hun blev begravet den 12/10. Samme dag blev barnet, Anne Rasmusdatter, fremstillet i kirken efter hjemmedåb.
Rasmus Poulsen  blev gift 2. gang 4/1 1811 i Drigstrup kirke med sin søsterdatter  Maren Nielsdatter, døbt 10/2 1788, d. 7/12 1852, datter af Niels Iben og Anne Poulsdatter, Basbjerggård, Over Kærby (De fik sammen 3 børn) 

5. Niels Poulsen blev  gift  28/11 1800 med Ane Cathrine Thomasdatter, døbt 5/6 1775, d. 16/1 1862. Hun var datter af gårdfæster Thomas Hansen og  Maren Nielsdatter, Hvenegård, matr. 12a, Midskov. Niels Poulsen overtog en gård, også kaldet Mosegård,  i Kertinge, Kølstrup sogn. (3 børn)

 

Til Niels Ibsen og Anne Poulsdatter (datter) 

Til Niels Poulsen og Anne Rasmusdatter (Poul Nielsens forældre)

Til Anders Andersen og Anne Lauridsdatter (Johanne Andersdatters forældre)

Til startside med oversigt