Til startside

6. slægtled
Rasmus Hansen og Rebekka Hansdatter
(Ane 84 og 85)

Sødinge, matr. 4a , 2005

Rasmus Hansen var fæster af gården matr. 4, beliggende øst for byvejen mod Tøystrups jorder, her kaldt 'Eriksens gård'. Gården hørte under herregården Lammehave (Lammehauge), der var et af egnens ældste herresæder.
Rasmus Hansen blev født i 1679 og begravet 3/6 1754. Hans  første hustru var født i 1662 og blev begr. 4/6 1741 (navn ikke fundet). Da hun var 17 år ældre end Rasmus Hansen, var hun sikkert enke, og det er sandsynligt, at Rasmus Hansen overtog gården efter en afdød ægtemand.
I en alder af 62 år giftede Rasmus Hansen  sig  28/7 1741 med 28-årige Rebekka Hansdatter, f. 1713, d. 17/10 1790. De fik 6 børn.
Efter hans død giftede hun sig 2. gang 23/10 1754 med Bertel Pedersen og efter hans død  11/6 1756 med Dines Andersen, som 21/12 1792 afstod gården til sin stedsøn Erik Rasmussen.

Rasmus Hansens og Rebekka Hansdatters børn: 

1. Hans Rasmussen, f. 1742, d. 8/7 1820 (el. 17/6 1821).
2. Maren Rasmusdatter, døbt 23/2 1744, begr. 22/12 1771.
3. Johanne Rasmusdatter, f. 1746, begr. 25/6 1780.
4. Erik Rasmussen, døbt. 5/1 1749, begr. 28/4 1808.
5. Kirsten Rasmusdatter, døbt 2/2 1752,begr. 22/5 1752.
6. Henrik Rasmussen, døbt. 30/12 1752, d. 2/8 1825.
7. Bertel Bertelsen, døbt 18/2 1756 (Bertel Pedersens søn, døde som barn)
8. Anne Dinesdatter, f. 1760, d. 1791 (Dines Andersens datter)
 

1. Hans Rasmussen blev gift 13/11 1780 med Anne Hansdatter, Sødinge, f. 1762, d. 8/5 1812. Han var gårdmand i Årslev, Vindinge Herred. (7 børn) 

2. Maren Rasmusdatter blev gift 9/11 1767 med husmand og tømrer  Peder Andersen, Rynkeby, Ringe sogn, f. 1743, begr. 4/7 1790. Han gift 2. gang 17/4 1772 med Maren Andersdatter, f. 1752 (2 børn).

3. Johanne Rasmusdatter blev gift 28/2 1772 med Jacob Larsen, Ryslinge, døbt 18/4 1729, d............, søn af Laurids Lauridsen og Zidsel Jørgensdatter, Lørup. (3 børn). Jacob Larsen var 1. gang gift med Karen Larsdatter, døbt 7/10 1725, begr. 28/12 1771. Der var 5 børn i dette ægteskab. Han var bror til Lars Larsen, Sødingegård.

4. Erik Rasmussen blev gift 27/11 1789 med Elsebeth Mortensdatter, f. ca. 1751, d. 31/1 1821. Han overtog gården efter sin stedfar Dines Andersen.  

6. Henrik Rasmussen var tjener på Lammehave og desuden fæster af Henriksgården i Sødinge (matr. 17), som blev kaldt således efter ham.  Den oprindelige gård var nedrevet. Det fortælles, at på netop denne (nedrevne) gård boede de to eneste overlevende efter pesten i 1300-tallet (H.M. Henriksen: Ringe Sogn).
Henrik Rasmussen blev gift 1. gang 14/11 1788 med Anne Rasmusdatter, f. 1767, d. 26/6 1808, 2. gang 28/10 1808 med Sara Margrethe Thygesdatter, døbt 20/1 1790, d. 29/6 1866, datter af Thyge Jørgensen og Kirsten Christensdatter, Ferritslev. Hun var søster til Hans Henrik Hansens to første hustruer, Karen Marie og Mette Kirstine Thygesdatter. Sara Margrethe var gift 2 gange mere med Simon Jensen og Jakob Olsen. (Henrik Rasmussen fik med sine to hustruer 7 børn) 

 

Til Erik Rasmussen og Elsebeth Mortensdatter (søn)

Til startside med oversigt