Til startside

8. slægtled
Simon Andersen og Kirsten Jensdatter
(Ane 274 og 275)

Nyborg 1749

Vognmand Simon Andersen , Nyborg, blev 17/9 1706 trolovet med Karen Andersdatter. De blev gift i Nyborg 10/12 1706
De fik 5 børn: Anne, døbt 21/8 1707, Hans, døbt 1/5 1709, Peder, døbt 20/9 1711 samt tvillingerne Søren og Karen, døbt 24/4 1713. Karen Andersdatter døde under den sidste fødsel og blev begravet 27/4 1713. Tvillingerne døde hhv. 16/3 og 20/9, 1714.

Simon Andersen blev trolovet i Nyborg 9/7 1713 og gift 24/9 samme år i Rønninge kirke med Kirsten Jensdatter, datter af afdøde kromand Jens Erichsen, Langeskov Kro.
Hendes fødselsdato er ikke fundet, men hun må være født mellem 1690-96, evt. i et andet sogn. Hun døde i Nyborg i 1768 (begr. 13/5).
De fik børnene: Maren Simonsdatter, døbt 7/4 1717, Anne Simonsdatter, døbt 10/1 1720, d. 28/12 og Karen Simonsdatter, døbt 8/1 1722

Simon Andersen døde i 1724 (begr. 13/6). Kirsten Jensdatter giftede sig igen 30/10 1726 med vognmand Anders Michelsen, som døde i 1762 (begr. 7/12).
De fik børnene: Jens Andersen, døbt 10/9 1727 (døde), Anne Margrethe, døbt 19/11 1730, begr. 24/7 1731, Simon Andersen, døbt 9/1 1733.
Ved skiftet efter Kirsten Jensdatter, 9/5 1768, nævnes desuden en datter Anna Catarina, men hendes fødselsdato er ikke fundet.

Til Maren Simonsdatter og Jacob Jonassen (datter)

Til Jens Erichsen (Kirsten Jensdatters far)

Til startside