Til startside

6. slægtled
Simon Jacobsen og Anne Cathrine Povlsdatter
(Ane 68 og 69) 

Dalby - set fra Bregnebjerg (gammelt postkort)

Simon Jacobsen  blev født og hjemmedøbt i Kertinge den 10/3 1739 og derefter fremstillet i Kølstrup kirke den 15/3. Han var søn af smed Jacob Jonassen og Maren Simonsdatter, Kertinge Smedie, Kølstrup sogn. Smedien hørte under Ulrichsholm.
Simon Jacobsen blev gift i Kølstrup kirke 25/11 1763 med Anne Cathrine Povlsdatter, døbt  19/6 1743. Hun var datter af gårdfæster Povl Rasmussen  og Maren Andersdatter, Kølstrup (ane 138 og 139). Maren var datter af Anders Hiort (ane 278)

Den 23/12 1763 fik Simon Jacobsen fripas fra Ulrichsholm gods og fæstede af Scheelenborg smedie + smedegård i Dalby på Hindsholm. Under Stavnsbåndet, der blev indført i 1734, var det ikke uden Herskabets tilladelse (fripas) muligt for en mand at flytte fra det gods, han var opvokset  under - fra han var 14 til han var 36 år. Senere udvidedes bestemmelsen, så den gjaldt fra det fyldte  4. år til 40 år. Stavnsbåndet blev først ophævet i 1788.
Simon Jacobsen døde 27/2 1828 og Anne Cathrine Povlsdatter døde 21/8 1823. 

Bjælken i smedebygningen: Tekst: 19 * ANNO 1775(?) * 28

 

Simon Jacobsen og Anne Cathrine Povlsdatters børn:

1. Maren Simonsdatter, døbt 26/12 1764, d. 4/1 1836.
2. Jacob Simonsen, døbt 5/10 1766, d. 15/8 1839.
3. Kirstine Simonsdatter. døbt 29/5 1771, begr. 15/11 1771.
4. Kirstine Simonsdatter, døbt 12/6 1774, d. 29/3 1822.
5. Hans Simonsen , døbt 18/8 1782, d. 17/8 1849.

1. Maren Simonsdatter blev gift 6/7 1790 med Lars Simonsen, døbt 6/3 1763, d. 3/3 1820, søn af Simon Larsen, Birkebjerg. Fra 1790 var Lars Simonsen fæster under Stamhuset Lundsgård af en gård i Revninge sogn. 
De fik 8 børn: 
Anders Larsen,
døbt 14/11 1784, d. 19/8 1804 (19 år).
Birthe Cathrine Larsdatter
, døbt 19/9 1790.

Simon Larsen, døbt 15/4 1792, d. 12/11 1875.
Anne Cathrine Larsdatter
, døbt 13/10 1793, d. 8/2 1857.
Maren Larsdatter,
døbt 31/5 1795.

Lars Larsen, døbt 26/12 1796, d. 15/2 1875.

Ole Larsen, døbt 9/12 1798.
Jacob Larsen, døbt 9/5 1800, d. 2/6 1800


Datteren, Birthe Cathrine Larsdatter, blev gift i Revninge kirke 30/11 1816  med Jørgen Henrichsen, som var skolelærer i Skibhusene, senere i Tørresø, Krogsbølle sogn, hvortil de flyttede i begyndelsen af 1821. Han døde ved en ulykke (løbske heste) 10/11 1843.
De fik 11 børn. En datter,
Hansine Adolphine Henriksen, blev gift med sin mors fætter, smed Niels Hansen, Dalby.

2. Jacob Simonsen  blev gift 1. gang ca. 1787 med Kirsten Rasmusdatter, f. 1765, d. 20/2 1829. De fik  ingen børn. Jacob Simonsen var husmand og smed i Midskov. Da han var 66 år, giftede han sig igen 17/11 1832 med Johanne Nielsdatter (32 år).  (ingen børn)

4. Kirstine Simonsdatter blev gift 8/3 1811 med  Peder Christensen, f. 1786, d 27/5 1829, søn af Christen Mortensen, og Kirsten Pedersdatter, Skovlundgård, matr. 13a, Dalby. Peder Christensen overtog fæstet af Skovlundgård  22/1 1811 (ingen børn). 

5. Hans Simonsen blev gift 26/11 1813 med Johanne Nielsdatter. Han overtog Dalby Smedie efter faderen.

 

Til Hans Simonsen og Johanne Nielsdatter (søn), ane 34 og 35

Til Jacob Jonassen og Maren Simonsdatter (Simon Jacobsens forældre), ane 136 og 137

Til startside med oversigter