Til startside

12. slægtled
Rasmus Madsen Black
(Ane 4502)

11. slægtled
Søren Andersen og Maren Rasmusdatter Black
(Ane 2250 og 2251) 

Davinde Vandmølle

Søren Andersen var møller og fæster af Davinde Vandmølle, som hørte under Sanderumgård.
Han blev født omkring 1590 og døde i 1638. Skiftet påbegyndtes 21/12 1638, men blev først færdigbehandlet i 1647.
Han blev omkring 1615-20 gift med Maren Rasmusdatter Black, f. 1594. d. ? Hun var datter af Rasmus Madsen Black, der før 1626 var ladefoged på Sanderumgård. Fra 1626-1638 var han fæster af den vestlige Lavindsgaard i Rønninge sogn. Han døde i 1638.
Rasmus Madsen Black var gift  to gange, første gang vistnok med Bodil…., som så må være mor til Maren, og anden gang med Karen Sørens (Sørensdatter, eller Sørens efter 1. mand). Hun havde børn af sit tidligere ægteskab. Efter Rasmus Madsen Blacks død giftede hun sig 3. gang med hans bror Thommas (Thommis) Madsen Black, der overtog  den vestlige Lavindsgaard efter ham.   
Efter Søren Andersens død flyttede Maren Rasmusdatter Black tilbage til Lavindsgaarde, hvor hun blev gift med Rasmus Hansen, der var fæster af den østlige Lavindsgaard. De fik ingen fælles børn. Gården blev i 1649 overtaget  af Peder Andersen, der blev gift med Inger Sørensdatter, datter Søren Andersen og Maren Rasmusdatter Black.
Muligvis var Rasmus Hansen kun medhjælper på gården, for ved vurderingen i 1650 nævnes fæsteren at være oldingen Henrich Nelsen. Han har måske været for gammel til selv at passe gården.

Davinde Vandmølle

Davinde Vandmølle lå oprindeligt lidt nord for Davinde by, og møllen blev drevet af vandet fra bybækken. Dens historie kan føres tilbage til 1585, men om det evt. var Søren Andersens far, der var møller på stedet, vides ikke. Møllergården flyttedes i 1942 til "Den fynske Landsby" som et af de første bygningsanlæg. Bygningerne, der blev flyttet, var opført midt i 1800-tallet.

Søren Andersen og Maren Rasmusdatter Blacks børn:

1 Anders Sørensen, f. ……., blev selvejerbonde i Ullerslev.
2 Anne Sørensdatter, f. ca. 1620.
3 Inger Sørensdatter, f, ca 1622, begr. 3/11  1693, gift med Peder Andersen i  Lavindsgaarde
4  Karen Sørensdatter, f. før 1638
5 Maren Sørensdatter, f. før 1638 gift med mølleren Rasmus Nielsen, Mellemmølle. 

Bregnemosegård

2. Anne Sørensdatter  blev gift med Laurids Pedersen, f. 1614, begr. 9/2 1696. Han var fæster  af gården Bregnemosegård, matr. 9a i Måle, Viby sogn. Gården hørte under Hverringe og lå oprindeligt på den plads i byen, der nu svarer til Måle Bygade 50. Gården blev udflyttet i 1848. En del af de nuværende bygninger er fra den tid. De havde i hvert fald en datter, der hed Anne Lauridsdatter, som blev gift med Hans Tømmermand i Måle. Deres efterkommere bredte sig til alle sogne på Hindsholm.
Den 24. juni 1922 blev to af Rasmus Madsen Blacks tip-8 oldebørn (12. slægtled) gift med hinanden, nemlig Carl Emil Larsen, efterkommer af Anne Sørensdatter, og Margrethe Poulsen, efterkommer af Inger Sørensdatter (datter af Anders Poulsens søn Poul Poulsen) .

 

Til Peder Andersen og Inger Sørensdatter (datter)

Til Startside