Til startside

7. slægtled
Peder Nielsen og Karen Simonsdatter
(Ane 188 og 189)

 Fjellebro Gods

Peder Nielsen blev født ca. 1704 (evt. i Gestelev sogn), da han ved sin død 25/4 1773 angives at være 69 år. Han blev trolovet 1/7 1725 og gift 12/8 i Gestelev kirke med Karen Simonsdatter, datter af Simon Sørensen, Palleshave, Gestelev (ane 398). Deres to ældste børn blev født i Gestelev. Fra ca. 1730 var Peder Nielsen husmand/boelsmand i Volstrup i Ringe sogn og fæster under Fjellebro Gods. Her blev de øvrige 7 børn født.
Karen Simonsdatter døde i forbindelse med en fødsel af et dødfødt barn og blev begravet
23/7 1745. Peder Nielsen giftede sig igen  12/11 1745 med Sidsel Andersdatter, f. ca 1707, begr. 25/2 1748. De fik ingen fælles børn.
Den 22/3 1748 blev Peder Nielsen trolovet med Johanna Eriksdatter, som han blev gift med 9/6 1748. (Børn?)

Peder Nielsen og Karen Simonsdatters børn:  

1. Anne Marie Pedersdatter, døbt 21/10 1725 i Gestelev
2. Maren Pedersdatter, døbt 1/5 1729 i Gestelev.

3. Dødfødt datter, begr. 15/10 1730 i Volstrup

4. Hans Pedersen, døbt
20/1 1732 i Ringe kirke
5. Else Pedersdatter
døbt 27/2 1735, d. 17/8 1826, var gift med husmand og daglejer Thomas Jørgensen, Espe. Han døde 68 år gammel i 1788 (begr. 22/8 ), hvorefter hun blev gift 1/12 1788  med Lars Frantzen, husmand og kurvemager. Hun fik ingen børn.
6
.
Simon Pedersen, døbt 27/4 1738, d. 9/5 1804 var gift med Kirstine Cathrine Sørensdatter. Han var boelsmand i Volstrup. De fik 5 børn.
7. Dødfødt barn, begr. 1/4 1742.

8. Niels Pedersen, døbt
 7/7 1743, begr. 14/7 1743
9. Dødfødt barn, begr. 18/7 1745 

6. slægtled
Hans Pedersen og Sidsel Christensdatter
(Ane 94 og 95)
 

Hans Pedersen blev døbt i Ringe kirke 20/1 1732 og døde 5/6 1809 (skifte 4/7 1809).  Han blev 1. gang gift  28/11 1763 i Ringe kirke med Anne Christensdatter, f. ca 1731, begr.  1 /4 1768, datter af Christen Nielsen og Kirsten Andersdatter, Bolteskov.  
De Fik sammen 3 børn:
Christen Hansen, døbt 2/9 1764, d. 9/9 1764, 2. Jens Hansen, døbt 15/9 1765, d. 7/2 1790 og 3. Peder Hansen, døbt 13/9 1767, d. 12/6 1847.

Hans Pedersen blev gift igen 4/7 1768  med Sidsel Christensdatter, døbt 6/2 1746, d. 31/12 1831. Hun var datter af gårdfæster Christen Jeppesen og Anna Johansdatter, Lindegård, matr. 10a af Sødinge, Ringe sogn.
Hans Pedersen var husmand/gårdmand i Volstrup, fæster under Fjellebro Gods. Måske overtog han efter faderen, men det kan også have været broderen Simon, der overtog.

Uddrag af Kirkebogen, Ringe sogn:
1746 – 2. Februar – Christen Ibsens Datter Sidsel af Søinge døbt. Faddere: Karen Ibsdatter, Christen Bagers Hustru, Rasmus Rasmussen, Poul Rasmussen, Hans Snedker.(80)

1732- Dom 2. p. Epiph.(20. jan.) blef Peder Nielsens  Hans af Wolstrup døbt, holdt af Knud Nielsens Hustru. Faddere: Peter(?) Andersen, Anders Ivarsen, smed Hans Johan Peersens (?) Hustru og Johan Madsens Hustru, alle af Wolstrup(184)

1768 – 22. Juni – Enkemand Hans Pedersen Wolstrup og Pige Sidsel Christensdatter af Søinge trolovede – 4. Juli viede (20) 

1809 – 9. juni blev begravet Gaardmand Hans Pedersen af Wolstrup som døde d. 5- Juni af ….? 78 Aar gammel (341) 

1831 – Død 31. December – begravet 5. januar,  Sidsel Christensdatter. Aftægtsenke efter Hans Pedersens Volstrup – 85 Aar.

 Hans Pedersens børn
(De tre ældste er børn af Anne Christensdatter)

1. Christen Hansen, døbt 2/9 1764, d. 9/9 1764
2. Jens Hansen, døbt 15/9 1765, d. 7/2 1790
3
. Peder Hansen, døbt 13/9 1767, d. 12/6 1847.
4. Anna Hansdatter
, døbt 12/11 1769, d.
5. Dødfødt 29/3 1772
6. Christen Hansen, døbt 31/3 1773
7. Karen Hansdatter, døbt10/9 1775
8. Maria Hansdatter, f. 24/3 1778, d. 8/5 1785
9. Maren Hansdatter, døbt 13/11 1780
10. Kirsten Hansdatter, døbt 2/11 1783, d. 21/3 1787
11. Maria Hansdatter, døbt 14/5 1786, d. 13/11 1873
12-13 Dødfødte tvillinger, marts 1789

Barn nr. 11, Maria Hansdatter, blev gift 29/11 1817 med Nicolai Nielsen (ane 46 og 47).
 

 

Til Maria Hansdatter og Nicolai Nielsen (datter)

Til Christen Jeppesen og Anne Johansdatter (Sidsels forældre)

Ti startside med oversigt