Til startside

9. slægtled
Anders Hansen og Gjertrud Hansdatter

(Ane 572 og 573 og ane 616 og 617)

 

Midskovgård

 

Anders Hansen blev født ca.  1644 og blev begravet 29/11 1700. Han var i 1688 fæster af Midskovgård, matr. 15a, Mesinge sogn. Hans første hustru, Karen Rasmusdatter, blev født ca. 1653 og blev begravet 18/7 1686.

Den 5/9 1686 giftede han sig 2. gang med Gjertrud Hansdatter, f. ca. 1664 i Salby, begravet 22/5 1740 (forældre ikke fundet).

Efter Anders Hansens død giftede hun sig 2. gang 29/3 1701 med Rasmus Poulsen, f. ca. 1672, begravet 23/4 1749. Han var søn af gårdfæster Poul Jensen, Vestergård, matr. 1a, Hersnap (bror til Niels Poulsen, ane 284). Rasmus Poulsen overtog Midskovgård 12/12 1700.

Anders Hansens og Karen Rasmusdatters børn:

1. Anne Andersdatter, ca. 1684

2. Karen Andersdatter, døbt  4/7 1686 (døde).

 
Anders Hansens og Gjertrud Hansdatters børn
:

3. Hans Andersen, døbt 6/1 1688, begr. 26/7 1767.

4. Karen Andersdatter, døbt 7/12  1690, begr. 12/3 1775.

5. Poul Andersen,  døbt 24/4 1692, begr. 12/1 1755.

6. Anders Andersen, døbt 7/10 1694, begr. 31/1 1762

7. Bodil Andersdatter, døbt 25/3 1698, begr. 10/11 1781.

 
Gjertrud Hansdatters og Rasmus Poulsens børn:

8. Anders Rasmussen, døbt 12/4 1702, begr. 30/11 1784.

9. Povl Rasmussen, døbt 6/4 1704, begr. 27/4 1749.

3. Hans Andersen (ane 308) fæstede 6/4 1710 Væbnergården, matr. 11a, Dalby. Hans Hustru (navnet ukendt) blev født ca. 1690 og døde 1765.

 

4. Karen Andersdatter blev gift 25/11 1742 med Anders Skipper, Midskov. Han døde 31/1 1760.

 

5. Poul Andersen blev gift med Kirsten Jensdatter, f. 1694, begr. 28/5 1769. Han overtog 2/1 1723 fæstet af gården matr. 24a, Mesinge. Gården hørte under Scheelenborg.  

Gården matr. 24a, Mesinge


6. Anders Andersen blev gift med Anne Lauridsdatter, døbt 15/2 1699, begr. 2/8 1778, datter af Laurids Jacobsen og Karen Jensdatter, Kraghgården, matr. 6, Mesinge. Anders Andersen  overtog 20/1 1719  ½ Mosegård efter Niels Povelsen
(ikke slægt)   

7 Bodil Andersdatter blev gift 2/1 1724 med enkemand Rasmus Hansen Grønlund, f. ca. 1678, begr. 16/6 1744, som var fæster af Esterhøjgård, matr. 7a, Mesinge fra 14/1 1711. Han var søn af Kirsten og Hans Rasmussen Grønlund, Esterhøjgård (ane 312) og bror til Lars Hansen Grønlund ( ane 156) og havde 1. gang været gift med Apelone Andersdatter, datter af Anders Jørgensen, Elmegård, matr. 17a, Salby. Bodil Andersdatter giftede sig 2. gang med Jens Clausen, f. ca. 1709, begr. 12/6 1785. Han overtog Esterhøjgård 6/3 1745. De fik ingen børn.

8 Anders Rasmussen overtog  24/7 1726 fæstet af gården Krogenlund, matr. 3a, Dalby, efter en Jens Lauritzen, der havde overtaget 14/5 1719. Gården, som tidligere hørte under Baroniet Scheelenborg, blev revet ned i 1985. Hvor den lå, blev Hindsholmskolen bygget.

Den blev genopført lidt uden for byen (Smedegyden 66). Anders Rasmussen blev gift 1. gang 22/9 1726 med Mette Hansdatter, f. ca. 1704, d. 1735. Hun var datter af  Hans Christensen  og Johanne Hansdatter, Christiansminde, matr. 16a, Midskov. Gift 2. gang 11/12 1735 med Karen Olesdatter, f. ca. 1702, d. 1763

 

9 Poul Rasmussen blev gift 1/4 1739 med Anna Madsdatter, f ca. 1708, begr. 21/11 1795.

Han fik overdraget ½ Midskovgård af sin endnu levende far 1/2 1726.

Både faderen Rasmus Poulsen, Poul Rasmussen selv og hans søn Anders Poulsen døde i foråret 1749.

Efter Poul Rasmussens død giftede Anna Madsdatter sig som 42-årig den 27/7 1749 med den 16 år yngre Anders Hansen, f. ca. 1724, begr. 31/1 1773, søn af Hans Hansen og Cathrina Nielsdatter, Nørrelund, matr. 12a, Højby (Ane 264 og 265).

 

 

Til Anders Andersen og Anne Lauridsdatter (søn) - (ane 286 og 287)

 

Til Hans Andersen (søn) - (ane 308)

Til Anders Hansen og Anna Madsdatter (Annas 2. ægteskab) (ane 132 og 133)

 

Til startside