Til startside

3. slægtled

Anders Poulsen og Ane Olsen

(Ane 8 og 9)

 

 

Anders Poulsen blev født 22/11 1843 og døbt i Dalby kirke 26/11. Han blev konfirmeret i Kerteminde kirke 11/4 1858, da familien havde løst sognebånd til præsten i Kerteminde. Han var søn af gårdfæster Poul Pedersen og Ane Cathrine Hansdatter, Påkærgård, matr. 4a i Hersnap, Dalby sogn. Han begyndte sin skolegang i Almueskolen i Dalby, men blev som 9-årig overført til Dalby Friskole, som blev oprettet 1/5 1852.

Anders blev indskrevet  i Christen Kolds protokol den første dag som nr. 4 af drengene og udskrevet 11. april 1858 til konfirmation. Søsteren Johanne Kirstine blev indskrevet som nr. 2 af pigerne. Anders blev konfirmeret I Kerteminde kirke 11/4 1858, da familien havde løst sognebånd til præsten i Kerteminde.

 

"Fortegnelse over de Børn som har søgt den private Skole i Dalby siden dens Begyndelse 1. Mai 1852".


Da faderen døde i 1874, var Anders indkaldt som soldat og opholdt sig I københavn. Han underskrev i februar en midlertidig  fæstekontrakt, men overtog først gården året efter. I det følgende år videreførte hans moder gården.

Den 22/3 1877 blev han gift i Dalby kirke med Ane Olsen, født 21/3 1854, døbt 30/4 og konfirmeret i Dalby kirke 19/4 1868. Hun var datter af Ole Hansen og Karen Hansdatter, Hvidholm, matr. 7a, Hersnap. Hun gik i Dalby Friskole og blev konfirmeret i Dalby kirke 19/4 1868.

Ane døde på Påkærgård 18/9 1917 og blev begravet 25/9 af valgmenighedspræst Poul Boisen. Anders Poulsen døde 13/9 1918 og blev begravet 19/9. 

Ane og Anders, gift 22/3 1877

Anders Poulsen, 
soldat ca. 1874


Anders Poulsen overtog fæstet af Påkærgård den 19/1 1875, og der blev indført aftægtsbestemmelser vedrørende moderen Ane Cathrine Hansdatter, som døde  13/1 1878. Gården var fæstegård under Baroniet Scheelenborg.

Efter 30 år som fæstebonde frikøbte han Påkærgård. Skødet blev underskrevet 1. december 1906.
Se Anders Poulsens fæstebrev og skøde (købekontrakt)

Påkærgård, ca. 1900
Ane og Anders Poulsen 
Døtrene Karen Marie og Johanne Kirstin
e


Skifte efter Anders Poulsen:

”Aar 1918 den 30. September blev Protokollen tilført ad 35, 1918/19. Dødsboet efter under den 13/9 1918 afdøde Gaardejer Anders Poulsen af Hersnap. Der fremlagdes saalydende Anmeldelse Til Hindsholm Herreds Skifteret: I Fortsættelse af den for Skifteretten gjorte Anmeldelse om at Gaardejer Anders Poulsen af Hersnap d. 13. ds er afgaaet ved Døden skal vi oplyse,  at afdøde hensad i uskiftet Bo efter sin den 19/9 1917 afdøde Hustru Ane Poulsen, f. Olsen, at ingen af de Afdøde har været i andet Ægteskab, at ingen af dem havde andre Livsarvinger end os undertegnede deres Fællesbørn:
Gdr. Poul Poulsen, Langø
Gdr. Ole Poulsen, Lørup Hede.
Kathrine Poulsen, sammesteds, ugift.
 
Karen Poulsen, gift med Landbrugskandidat Jens Lund, Struer.
 
Johanne Poulsen, gift med Laurids Kristiansen, Landmand, Hersnap.
 Ingeborg Poulsen, gift med Gdr. Poulin Laursen, Nørreskovgaard, Farre. 

At vi alle er fuldmyndige og at vi overtager Fællesboet efter vore nævnte Forældre uden Skifterettens Mellemkomst, idet vi tilsvarer den Boet paahvilende Gæld og indestaar for Betalingen af Arveafgiften. De afdøde efterlod ikke noget Testamente.
Hersnap d. 19/9 1918
(Arvingernes underskrifter) 

I Henhold hertil overgaar Boet til Privat Skifte og Deling ved de fornævnte Arvinger uden at have været taget under offentlig Skiftebehandling".
(Skifterettens Underskrift)

Søstre Ingeborg Agnete, 
Ane Cathrine og Johanne Kirstine

Ane Olsen og Anders Poulsens børn:
Poul Poulsen, f. 5/4 1878, d. 2/10 1966
Ole Poulsen, f. 21/4 1879, d. 6/12 1944
Ane Cathrine Poulsen, f. 2/8 1880, d. 22/9 1962

Karen Marie Poulsen, f. 27/3 1882, d. ? /3  1942
Johanne Kirstine Poulsen, f. 11/6 1885, d. 21/12 1958
Ingeborg Agnete Poulsen, f. 15/9 1887, d. 17/6 1959

 

Se Dalby Friskole: Skolebillede fra 1895 med Anders Poulsens døtre: Karen Marie, Johanne Kirstine og Ingeborg Agnete.

Poul Poulsen Ole Poulsen Ane Cathrine Karen Marie Johanne Kirstine Ingeborg Agnete

 

 

Til Anders Poulsens og Ane Olsens børn    

Til Ole Poulsen og Sigrid Kirstine Hansen (søn),  ane 4 og 5

Til Anders Poulsens søskende

Til Poul Pedersen og Ane Cathrine Hansdatter  (Anders Poulsens forældre), ane 8 og 9

Til Ole Hansen og Karen Hansdatter (Ane Olsens forældre), ane 10 og 11                   

Til startside  med oversigt