Til startside

Ane Olsen og Anders Poulsens børn
(Ole Poulsens søskende)

1. Poul Poulsen, f. 5/4 1878, d. 2/10 1966.
Den 3/4 1902 blev han i Mesinge kirke gift med Maren Petrea Nielsen, f. 27/1 1868, d. 22/2 1946. Hun var datter af gårdejer Anders Nielsen og Karen Pedersdatter, Birkelygård, matr. 9a, Mesinge. Poul Poulsen købte i 1902 Skovgård, matr. 4a, Langø (Langøvej 371).

De fik 4 døtre: Karen, Margrethe, Astrid og Anna Thora.  Gården ejes i dag (2006) af Astrids børnebørn.

 

Poul Poulsen Maren Petrea Nielsen Skovgård, Langø

 

2. Ole Poulsen, f. 21/4 1879, d. 6/12 1944.
Den 22/11 1911 blev han gift i Ryslinge Valgmenighedskirke med Sigrid Kirstine Hansen, f. 24/10 1888, d. 26/7 1914. Hun var datter af gårdejer Erik Hansen og Jutta Kirstine Nielsen, matr. 13a, Ryslinge. De fik én søn, Knud Poulsen.


Den 14/12 1923 blev han gift 2. gang med Ingeborg Andersen, f. 30/9 1893, d. 22/4 1992. Hun var datter af Oline og Jørgen Andersen, Hudevad, Sdr. Næraa. De fik 3 børn, Jørgen, Arne og Sigrid.

Gå til: Ole Poulsen og Sigrid Kirstine Hansen

 

Ole Poulsen Sigrid Kirstine Hansen Ingeborg Andersen

 

3. Ane Cathrine Poulsen, f. 2/8 1880, d.  22/9 1962.
Hun tjente en længere periode hos Jørgen Pedersen i Odense (var der ved FT 1901). Han var 'Fyens Tidende's redaktør og gift med hendes moster Ursela Hansine Olsen. Sommeren 1902 var hun på Askov Højskole,  hvor Ludvig Schröder var forstander.

I en kort periode før september 1911 og igen fra 1914 til omk. 1923 var hun husholderske for sin bror Ole Poulsen i Lørup, Ryslinge sogn. Han blev som nævnt alene med sin 2-årige søn Knud  i 1914 og giftede sig først igen i 1923.

Herefter købte hun et lille husmandssted  i Taulund, Mesinge sogn. Her boede hun i ca. 25 år. Udover at passe sin jord,  hjalp hun til på gårdene i travle perioder, f. eks. med storvask, slagtning og reparation af tøj. Hun kom ofte på Kraghgården i Mesinge. Til gengæld hjalp man hende med jorden. Omkring 1952 flyttede hun til det hus i Dalby, hvor hun boede, indtil hun kort før sin død blev syg og flyttede til Tårup, hvor hun boede på Lykkegård hos sin brodersøn Knud Poulsen. 
Hun var ugift og havde ingen børn.

 

Ane Cathrine Poulsen Huset i Taulund Huset i Dalby

 

 

4. Karen Marie Poulsen, f. 27/3 1882, d. marts 1942. Hun blev gift den 16/10 1911 med Jens Damsgård Lund, f. 15/2 1881 i Ferring ved Lemvig, d. 25/5 1938. Han var søn af gårdejer Mads Madsen Lund og Laurine Petrine Jensen.

Jens Damsgård Lund var på højskole og landbrugsskole og blev derefter uddannet  som landbrugskandidat på Landbohøjskolen i København med afsluttende eksamen i 1910. Han var lærer ved Korinth Landbrugsskole 1910-11, konsulent ved Sydsjællands Landboforening 1911-16, tillige for Næstved og Omegns Landboforening fra 1912 og samtidig lærer ved Sydsjællands Landbrugsskole i Lundby fra 1915. De boede på Løvelændegård i  Lundby, hvor de 3 ældste børn blev født. I 1916 flyttede de til Struer, hvor yngste søn blev født.

Fra 1916-21 var Jens Damsgård Lund frøavlsleder ved Midt- og Vestjydsk Frøavlskompagni og konsulent for Salling Landboforening fra 1924.
De fik 4 børn. Fra venstre: Sigrun, Ebbe, Ragna og Stig.

Karen Marie Poulsen Jens Damsgaard Lund Deres børn


5. Johanne Kirstine Poulsen, f. 11/6 1885, d. 21/12 1958.

Den 10/11 1916 blev hun gift i Dalby Valgmenighedskirke med Rasmus Laurids Kristiansen, f. 6/7 1889, d. 25/12 1968. Han var søn af murer  og husmand Anders Kristiansen og Ane Kirstine Christiansen, Lumby.

De overtog Påkærgård omkring 1918, men afstod  den 12/5 1931 til Ole Poulsen og flyttede til et mindre husmandssted på Hersnap Mark (udstykket fra Påkærgård). De fik 5 børn (Anders, Ejler, Ellen, Inger og Helga).

 

Johanne Kirstine Poulsen Rasmus Laurids  Kristiansen Ejendommen
på Hersnapvej (2006)


6. Ingeborg Agnethe Poulsen, f. 15/9 1887, d. 17/6 1959.

Hun blev gift den 31/3 1911 i Dalby Valgmenighedskirke med Karl Martinus Poulin Laursen, f. 6/9 1886, d. 30/3 1967. Han var søn af Christian Laursen og Ane Mortensen, Lindeballe, Jylland. Ingeborg og Poulin Laursen boede på Nørskovgård i Farre. Gården blev solgt ud af slægten. De fik 3 børn (Agnete, Gunnar og Anders).

 

Ingeborg og Poulin Laursen Nørskovgaard

 


Bornholmerurets
 historie

Tilbage til Anders Poulsen og Ane Olsen

Til Ole Poulsen og Sigrid Kirstine Hansen

Til startside med oversigt