Til startside 

Christen Clemmitz
(1616-1686)
(Ane 1822)

Af: Jytte Foldager: "Mors norske slægt - Fra Åsgårdstrand til Sejerø ca. 1600-1800"

(Jytte Foldagers oldemor, Kirsten Olsdatter, var datter af Ole Hendrichsen Glende)Et uddrag:
"Bastø er en ø i Oslofjorden på 3 x 1,6 km, med huler på sydspidsen og "Tyvekælderbakken" midt på. Den tilhørte i gammel tid Olavsklosteret, men blev efter Reformationen (1536) krongods til 1572. Den gamle skyld var 1/2 skippund bast og 4 lauper smør. Denne første skyldsætning og øens navn viser, at der var betydelig granskov på øen. Men der var også en god, stor gård, som fra 1628 var delt i 2 brug.

For den ene halvdel stod en Ole Olsen, der var gift med Maren,  og de havde en søn, der også hed Ole.
Den anden halvpart bliver i 1641 bortfæstet til Christen Clemmitz, en af de ældste kendte aner i vores familie. Vi ved ikke meget om ham selv, men en begivenhed på de kanter har uden al tvivl gjort meget stærkt indtryk på omgivelserne.
Bastø ligger øst for Asgårdstrand, der er opstået dels på Asgårdens (nu Nygård) grund i Borre, dels på Store Stangs grund i Slagen. På Åsgårdens grund fandt man et barnelig. Moderen, der havde ombragt barnet, blev 23/10 1644 på Fritsø stævnestue dømt til døden og henrettet.

Nytårsaften 1647 var Ole Olsen junior sammen med en Henrik Jansen og dennes tjener Jokum Kriit, en tur i Moss. På tilbagevejen fandt de, et stykke fra land, et oksehoved vin (ca.230 liter). De bragte det hjem til Oles far, der i stedet for at anmelde fundet (det var ifølge loven Kongens ejendom) hældte det på en øltønde og gemte den i kælderen. 7. januar kom lensmanden. Ole nægtede at have vin, "havde jeg haft det, ville jeg have beskænket dig!" - Men rygterne gik, og lensmanden gik også igen til Ole og fandt en dunk under en seng og ville undersøge den. Men Maren vidste nok, hvad hun ville finde sig i, og det omfattede ikke en sådan frækhed fra myndighedernes side! - og så var lensmanden låst inde. Ole selv måtte gå i forbøn for ham, før Maren kunne finde nøglen igen!

Og nu vidner Henrik Jansen i sagen, og 28.februar 1648 faldt den strenge dom på Fresje i Sem: Ole blev kendt uværdig til at bruge og besidde øen Bastø, og alt han ejede skulle inddrages til fordel for den besvegne Kongens Kasse. Og det bevirkede jo registrering af alt i hans hus, resultatet var knap 228 daler netto. 16/8 1648 blev Ole dog efter ansøgning fuldt benådet, men blev alligevel ikke på øen, og hans efterfølger gav kun gæsteoptræden. 

I 1649 kom Bastø ved mageskifte til Hannibal Sehested, og Christen Clemmitz overtog pasningen af hele gården, og mon ikke også Ole Olsens besætning blev på stedet?: 1 grå hoppe, 4 tyre, 12 køer, 2 kalve, 7 svin og 9 får. Hvor mange dyr Christen selv havde forud ved jeg ikke, men 1658 var der 2 heste, 26 stk. kvæg, 12 får (sauer) og 2 "griser". 

Bastøy

Christen Clemmitz må have haft nok at se til; han var også købmand og skibsreder i Åsgårdstrand. Måske var hans kone af den dengang sjældne selvstændige type, og har måske stået for den daglige drift af denne afdeling. Borre bygdebog er ikke det bedste "værktøj" jeg har haft til mine norske studier, og der er lakuner i blandt andet Bastøens ejerrække. (Dette kan dog ikke lægges redaktøren til last!) Det er tænkeligt, at Christen på et tidspunkt er blevet selvejer der, i hvert fald står i Slagen-bogen, at sønnen Jens bl. a. ejede Bastø.

Ved folketællingen 1664 er på Bastø af familien kun opført Christen og sønnen Niels, så jeg formoder at familien boede fast i Åsgårdstrand, og at børnene er født der".
.............
(Norge var i uafbrudt union med Danmark 1450-1814. Kongen, der nævnes i 1647, var således Christian IV, fra 1648 var det Frederik III).

Christen Clemmitz' hustrus navn kendes ikke. De fik 4 børn.

 

1. Margrethe Christensdatter, f. ca. 1642, død 1715. Hun var gift med Hans Torstenson (ane 910-911 søn af Torsten Kristensen). 

Deres datter Ronnaug Hansdatter blev gift med Anders Hansson, søn af Hans Henriksen og Berte Andersdatter.

Anders Hanssson og Ronnaugs datter, Berte Andrea Andersdatter blev gift med Thor Christophersen , forældre til Ole Hendrichsen Glendes mor, Anne Marie Thorsdatter.

 

2. Niels Christensen, f. ca 1645

3. Åsle (Ursula) Christensdatter, f. ca 1653, begr. 15/2 1736

4. Jens Christensen, f. ca 1656, d. 1719

 

Tilbage til Ole Hendrichsen Glende

Til startside