Til startside

3. slægtled
Erik Hansen og Jutta Kirstine Nielsen
(Ane 10 og 11)

 

Erik Hansen, f. 13/2 1828, d. 4/8 1897, var søn af Hans Henrik Hansen og Maren Eriksdatter, Sødinge, Ringe sogn. Faderen var fæster under Tøystrup af gården Brunstofte, matr. 13a, Sødinge.
Om Erik og hans søskendes opvækst: se afsnittet om hans forældre.
Erik var soldat i Slesvig-Holsten under og lige efter 3-årskrigen (1848-50), som han dog ikke nåede at deltage i.

Damsbo i Ryslinge (1950-erne),  Damsbo i 2008


Erik Hansen blev gift  30/11 1860 med Sidsel Nielsdatter, f. 14/11 1823 på gården Damsbo, matr. 13a, Ryslinge. Hun var eneste barn af gårdejer Niels Hansen og Ane Dorthea Andersdatter. Hendes far havde været gartner på Glorup Slot og hed i daglig tale "Urtemanden". Han anlagde efter den tids forhold en stor frugthave med alle mulige fine sorter af æbler og pærer. Han var desuden en håndsnild mand, der kunne lave  fine ting i træ og metal. På Maegaard i Ryslinge har man en meget smuk og sjælden jagtbøsse, som han lavede til sin svigersøn. Den er smukt forarbejdet med messingbeslag, udskæringer og perlemorsindlægning. Han var også en af de få på den tid, der kunne skrive sit navn med smukke bogstaver og ikke som de fleste andre  måtte nøjes med  forbogstaver eller skrive "med ført pen",  når skøder o.l. skulle underskrives.

Erik Hansen  overtog ved sit giftermål gården  efter sin svigerfar Niels Hansen.

Sidsel Nielsdatter og Erik Hansen

(Oplysningerne om Sidsels far er fra Erik Hansens: "Maegaards historie" 1984. 
Erik Hansen var sønnesøn af Erik Hansen og Jutta Kirstine Nielsen).

 

Povl Hansen (Erik Hansens søstersøn) fortæller om familiesammenkomsterne på gården i Ryslinge flg:
"
Midtpunktet i disse sammenkomster var mine fire morbrødre, Thyge, Hans, Erik og Jens. Ivrige varmblodige var de, fyr og flamme, når det gjaldt. De kunne le så hjerteligt, så smittende, som ingen anden, jeg endnu havde mødt. De kunne harmes og glødes af iver, men de kunne også af samtalens varme smeltes og betages, så stemmen dirrede, og tåren blinkede. Hvad det egentlig var, der gjorde disse mænd så lyslevende frem for andre, jeg kendte, vidste jeg ikke. Det gik først langsomt op for mig, men jeg kendte intet andet bedre i verden end at sidde og lytte til deres bevægende ordskifte. Her mødte jeg for første gang navne som Grundtvig, Blicher, Ingemann, Søren Kierkegård...

Ofte drejede samtalen  sig dog om livet i de hjemlige kredse med Birkedal og Kold.

Morbror Erik i Ryslinge var  den livligste og morsomste af alle min moders søskende; det kunne ligefrem lyse og skinne af ham. Familiesammenkomsterne hos ham  havde i min tidligste barndom ofte præg af, at Birkedal med familie var med. Denne mærkelige mand blev naturligvis straks midtpunktet i kredsen....."

Efter 22 års ægteskab døde Sidsel Nielsdatter 8/1 1882. De fik ingen børn.

(Se : Erik og Sidsels testamente)

Jutta Kirstine Nielsen

Familien Hansen i Ryslinge (ca. 1910), Jutta Kirstine med børnene Hans Peder, Maren Elise, Sigrid Kirstine, Vilhelm og Marie  - omkring et billede af faderen Erik Hansen


Den 8/5 1884 giftede Erik Hansen sig igen med den 27 år yngre Jutta Kirstine Nielsen, f. 15/12 1856, d. 9/12 1945. Hun var datter af gårdejer Niels Peter Jeppesen og Christiane Elisabeth Nicolaisdatter, Baadegaard, matr. 8a, Sødinge.

Hun blev døbt i Ryslinge Kirke af Vilhelm Birkedal, da  familien havde løst sognebånd. Hun fik ved dåben samme fornavne som sin farmor, tipoldemor og tip-tip-tip-oldemor og som mosteren, der var hendes gudmor.
Hendes fødsel og dåb blev noteret i Ringe sogns kirkebog med flg. bemærkning.
”Faderen har valgt Sognepræsten i Ryslinge til sin Sjælesørger. Anmeldt 19. jan, 1857”

Hun  begyndte sin skolegang i Sødinge Friskole  i 1864, skolen som hendes far og farbror havde taget initiativ til at oprette. Friskolelærer Knud Rasmussen købte skolen i 1864, men blev straks efter indkaldt til krigstjeneste. Mens han var indkaldt, overtog Klaus Berntsen undervisningen. Klaus Berntsen (senere konseilspræsident, forsvarsminister og kultusminister), havde været elev på højskoleafdelingen og blev senere friskoleleder i Højby.
Se Sødinge Friskole.

 

Jutta Kirstine skal i sin ungdom have været ret livlig. Hun kunne spille på harmonika, og sammen med sin bror Nicolai  spillede hun til dans ved  baller og andre festlige arrangementer i Sødinge. Erik og Jutta var gift i 13 år og fik 6 børn, inden Erik døde 69 år gammel. Da var den ældste søn 12 år, og den yngste datter 3 måneder. Jutta Kirstine videreførte gården ved hjælp af dygtige folk.
Hun havde været enke i næsten 50 år, da hun døde den 9/12 1945 på Damsbo i Ryslinge, som den yngste af sønnerne, Vilhelm Hansen, da havde overtaget.

Jutta Kirstine Nielsen -  t.h. med oldebarnet Jens Ole Poulsen

 

Erik Hansen var ikke kun  aktiv i byens åndelige og folkelige liv. Også indenfor lokalpolitiken gjorde han sig gældende som sognerådsmedlem. Sognerådet bestod  af 7 medlemmer. I perioden 1849 til 1908 var det således i Ryslinge, at de almene vælgere  måtte vælge 3 medlemmer, mens den højstbeskattede femtedel (stort set gårdejerne) måtte vælge  4 medlemmer. Der var valg hvert sjette år. Erik Hansen var valgt af de højstbeskattede og var medlem af sognerådet i sammenlagt 18 år, fra 1864 - 1876 og fra 1882 - 1888.
Erik Hansen var sammen med sine brødre og  sin kommende svigerfar, Niels Peter Jeppesen, aktiv ved oprettelsen af Ryslinge frimenighed/valgmenighed. Erik var således med i den delegation, der besøgte N. F. S. Grundtvig i Vartov i forbindelse med oprettelsen af menigheden. Ved den lejlighed fik han en podekvist af asketræet i Vartovs gård. Af denne voksede et asketræ op på gården i Ryslinge.

Vilhelm Birkedals søn, Uffe Birkedal, omtaler i sin bog " Minder fra det gamle Ryslinge" Erik Hansen med disse ord: "Han var en god og ædel mand, thi adel kan en bonde være"

Han døde 4/8 1897 og blev begravet den 12/8 1897 fra Nazarethkirken ved Pastor Karl Povlsen.  (Se: Ryslinge Valgmenighed)

 

Erik Hansen og Jutta Kirstine Nielsens børn:

Hans Peder Hansen, f. 31/1 1885, d. 6/4 1954. 
Maren Elise Hansen, f. 17/5 1886, d. 25/2 1939.
Sigrid Kirstine Hansen, f. 24/10 1888, d. 26/7 1914.

Niels Hansen, f. 10/6 1891, d. 25/7 1891.      

Vilhelm Hansen, f.12/8 1893, d. 18/7 1958.

Marie Hansen, f. 9/5 1897, d. 19/12 1977.

Hans Peder Maren Elise Sigrid Kirstine Vilhelm Marie

 


Til Jutta og Erik Hansens børn

 

Til Sigrid Kirstine Hansen og Ole Poulsen (datter) (ane 4 og 5)

 

Til Hans Henrik Hansen og Maren Eriksdatter (Eriks forældre)

 

Til Niels Peter Jeppesen og  Christiane Elisabeth Nicolaisdatter (Jutta Kirstines forældre)

 

Til startside med oversigt