5. slægtled

Erik Rasmussen og Elsebeth Mortensdatter
(Ane 42 og 43)
 

Gården matr. 4a, Sødinge 1939
Kilde: kb.dk/danmarkfraluften

Erik Rasmussen, døbt i Ringe kirke  5/1 1749, begr. 28/4 1808, var søn af  Rasmus Hansen og Rebekka Hansdatter, matr. 4a, Sødinge.

Erik Rasmussen tjente  som kusk hos Grev Schimmelmann, der siden blev finansminister. Det fortælles, at engang, da landet truedes med statsbankerot, havde Grev Schimmelmann fra sit hjem ladet køre lige så meget sølv over til Rigsbanken, som 4 heste kunne trække, for at redde landet fra den truende ulykke.

Senere blev Erik Rasmussen kusk på Lammehave for oberstløjtnant von Kørbitz  og blev hans fortrolige ven.  

Erik Rasmussen blev 27/11 1789 i Ringe kirke gift med Elsebeth (evt. Elisabeth) Mortensdatter, f. omkr. 1751, d. 31/1 1821. Jeg har ikke kunnet opspore hendes forældre.  Hun var kokkepige hos von Kørbitz på Lammehave ved folketællingen i 1787 og var dér, indtil hun blev gift.  

Povl Hansen skriver om hende, at  "Hun var en ualmindelig udviklet og rigtbegavet kvinde, med hvem slægten modtog den rigeste åndelige arv."

Erik Rasmussen overtog gården i Sødinge 21/12 1792 efter sin stedfar Dines Andersen.

Ved udskiftningen i 1796 fik matr. 4 sin jord på modsat side af vejen  i en smal strimmel ned til Stigshavevej samt videre på denne vejs sydside i skifterne Smedkrog, Tronhals, Krogager, Stuager, Selager og Bagkil. Gården hørte under Lammehave og skulle derfor have sine jorder ad Lammehave til. Stuehuset ligger stadig (2008) på den gamle toft, hvor gården lå, da Erik Rasmussen fik den i fæste. Udlængerne er nu revet ned, og stuehuset er moderniseret og lejet ud. Jorden er lagt til Kørbitzdal, som ejes af Erik Rasmussens efterkommere.

Erik Rasmussen døde af tuberkulose 28/4 1808. Da var pigerne 18 og 15 år.

Povl Hansen fortæller:  "Der kom en streng tid for enken Elisabeth Mortensdatter og de to unge piger. Der måtte spares og spinkes, hvor det var muligt. Elisabeth havde en karl, Lars Bødker, til at styre gården. En stor del af Lars' arbejde blev udført på Lammehave som hoveri. Det var skik blandt hovfolket, at den mad, man havde med fra de forskellige hjem, nøje blev sammenlignet, og vé den madmoder, der ikke kunne stå for den strenge dom. Hovfolkene kunne på den måde  få deres husbondfolk til at anspænde sig næsten over evne for at skaffe god mad, da ingen turde udsætte sig for at blive udpeget som den, der leverede den tarveligste mad. Man ville hellere selv nøjes med  det tørre brød hjemme, end at en sådan skam skulle overgå en. Engang fik Lars Bødkers mad således det sorte stempel på sig, og det regnede med spydigheder ned over den madmoder, der ville sende sådan mad med til hove og over Lars, der ville finde sig i det. Men imod sædvane skete her indsigelse. Lars, der var en særdeles stor og kraftig karl, rejste sig i sin fulde højde og sagde i et tonefald, der ikke kunne misforstås, at "dersom nogen vovede at tale ondt om hans mad eller om den stakkels fattige enke, som sad der med sine to uforsørgede børn, så skulle han slå arme og ben i stykker på dem." Der blev helt stille, og fra den dag fik Lars Bødker lov til at spise sin tarvelige mad i fred.

 

Erik Rasmussen og Elsebeth Mortensdatters børn:
1. Rasmus Eriksen f. 1780, d. 2/9 1823 (Erik Rasmussens søn)

Gift med Anne Rasmusdatter (3 børn)

2. Charlotte Dorothea Gotholdine Eriksdatter, døbt 26/4 1790, d. 16/6 1847.
Gift 14/10 1810 med Knud Rasmussen, som overtog gården (6 børn)

3. Maren Eriksdatter, døbt 18/8 1792, d. 7/12 1863.
Gift 17/1 1824 med Hans Henrik Hansen, Sødinge (4 børn)

 

Til Rasmus Hansen og Rebekka Hansdatter (forældre)

 

Til Maren Eriksdatter og Hans Henrik Hansen (datter)

 

Til Charlotte Dorothea Gotholdine Eriksdatter (datter/Marens søster)

 

Til startside med oversigt