Hans Hansen og Johanne Andersen

Hans Hansen Johanne og Hans Hansen med familie 1904
(Børn, svigerbørn og børnebørn)

Hans Hansen, f. 7/6 1826, d.  18/10 1909, blev  gift 21/4 1860 med Johanne Andersen, f. 1836, d. 28/12 1913, datter af Anders Vilhelmsen og Gjertrud Poulsdatter, Birkende. I 1860 overtog han slægtsgården Brunstofte, matr. 13, som han sammen med sine brødre havde drevet siden faderens død i 1847. Moderen boede på gården til sin død i 1863. De fik 8 børn. Hans Hansen er omtalt i forbindelse med beskrivelsen af hans forældre, i forbindelse med omtalen af Vilhelm Birkedal, opførelsen af Nazarethkirken og også i den  følgende artikel.
(Se H. A. Brendekildes maleri af Hans Hansen og Johanne Andersen)

 

Hans Hansen og Ryslinge Frimenighed
Efterskrift v. Povl Hansen i 'Fra Vallekilde Folkehøjskole' 1928

"Af de 16 mænd, som den gang udgjorde bestyrelsen, er nu ikke en eneste mer i live. En af de sidste, om ikke den sidste, der gik bort, var bestyrelsens "formand", gmd. Hans Hansen i Sødinge, hvis død indtraf i oktober 1909. Han var da nået den høje alder af 83 år. Også for ham var disse minder en dyr skat; men han rugede ikke over den som en gerrig; tværtimod, han uddelte glad og gærne deraf til en yngre slægt og dens børn - ikke i tide og utide men overalt, hvor han fornam åbne ører og modtagelige hjærter. De tolv år; hvori han stod som formand for Ryslinge frimenighed – senere valgmenighed, hørte sikkert til hans livs bedste tid.
Om dem talte han som gammel mand helst; men også de mægtige oplevelser i treårskrigen bevarede han med en mageløs friskhed og troskab. Hans stilling til hele vort senere politiske liv var på det stærkeste præget deraf således, at han samtidig med at være den varmeste ven af alt, hvad der hedder personlig og åndelig frihed, dog tillige var en ikke mindre varm ven af tanken om at forsvare landet også med våben i hånd, om dette igen skulde blive en nødvendighed. Disse to sider af hans folkelige grundsyn, afgjort og bestemt, som de blev hævdet af ham, udsatte ham til tider bægge for en del miskendelse og misforståelse af ældre og yngre venner eller meningsfæller. Under halvfjærdsernes ivrige drøftelser af kirke- og især skolespørgsmål måtte den afgjorte friskolemand til at føre en hård kamp mod dem, også politiske meningsfæller, som mente, at statsskolen nok kunde bruges, når blot den blev demokratiseret og i højere grad underlagt et folkeligt flertalsstyre.
Og under firsernes provisoriske forsvarsstyre oplevede han sine tungeste timer: Fra sine gamle venner, som nægtede forsvarsbevillingerne, måtte han helt tage afstand, ja stille sig i modsætning til dem; og af den provisoriske regering, hvem han saglig og for
svarsmæssig set var enig med, følte han sig i sit inderste dyb forarget og frastødt ved måden at føre sagen igennem på. Der kom noget tragisk ind i hans liv, og han blev i de år på mange måder en ensom mand, i hvis før så store vennekreds det kendeligt tyndede ud. Under disse år, trange og lange for ham, blev han dog aldrig bitter eller fordømmende overfor anderledes tænkende, netop fordi han følte sig stående der, hvor han måtte stå, hvor hans samvittighed bød ham stille sig, netop derfor havde han råd til at indrømme andre den samme ret til at tage deres standpunkt. Der kom da også i den henseende blidere dage for ham igen, hvor stormen stilnede af, og stridens bølger efterhånden lagde sig for så til sidst i hans alderdom at lade ham glide ind i smult vande og der møde livsaftenens stille og milde fred. Således kendte den yngre slægt ham bedst som den milde og ydmyge, men endnu varmhjærtede olding, der med sit hvide hoved og sit stærke blik uvilkårlig ledte tanken hen på en af de gamle patriarker".............

Hans Hansens og Johanne Andersens børn:

1. Maren Vilhelmine Hansen, f. 8/2 1861, d. 6/5 1942. Hun overtog gården efter forældrene - og forblev ugift. (egentlig blev hun døbt Abelone, men i kirkebogen ændres det til Vilhelmine)
2. Gjertrud Marie Frederikke Hansen, f. 28/8 1863, d. 4/12 1924 (4 børn).
Gift 28/6 1889 med stabssergent Henning Nissen Kyhl, f.  31/12 1858 i Skrydstrup, d.  8/8 1839 i Sødinge. Deres søn, Svend Kyhl, overtog gården efter Maren Vilhelmine
3. Anders Vilhelm Hansen, f. 1/3 1866, d. 26/4 1948 (ugift).
4. Hans Henrik Hansen, f. 8/5 1868, d. 15/5 1874 (blev 6 år).
5. Erik Oluf Hansen, f. 4/7 1870, d. 15/11 1947 i Åsum (4 børn)
Gift med Maren Petrea Ebbesen, f. 27/10 1877, d. 22/1 1959 i Rågelund, Åsum sogn.
6. Jørgen Karl Hansen, f. 10/3 1873, d. 11/12 1952 (2 børn?)

Gift med Anna Elisabeth Gjertrud Jørgensen, f. 14/10 1877 i Tårnby, d. 6/1 1960 i København.

7. Karen Hansine Hansen, f. 13/10 1874, d. 17/8 1958 (2 børn).
Gift 7/6 1900 med Hans Christian Hansen, f. 15/2 1871 i Ryslinge, d. 4/3 1951 i Sdr. Nærå.

8. Hans Henrik Hansen, f. 14/2 1876, d. 30/11 1876.

 


Tilbage til Hans Henrik Hansen

Til Ryslinge Valgmenighed

Til Startside