4. slægtled
Hans Jensen og Dorthe Rasmusdatter 
(Ane 30 og 31)

Hans Jensen blev født den 17. oktober 1818 og døbt den 18. oktober i Sejerø kirke. Han var søn af Jens Hansen og Frederikke Andersdatter, Skelbjerggård, matr. 8, Kongstrup. Han døde som aftægtsmand den 2. marts 1905.

Skelbjerggård under nedrivningen 1996

 Hus på Skelbjerggårds grund 2004

Den 22. januar 1845 blev Hans Jensen gift med sin kusine Dorthe Rasmusdatter, datter af Rasmus Hansen og Bodil Marie Andersdatter, Bidebjerg, matr. 30, Sejerby. Hun blev født 19/9 1822 og døde den 21/2 1875 (begr. 26/2). 
Moderen døde i 1927, da Dorthe var 5 år, og faderen i 1834, da hun var 12 år. Efter forældrenes død kom hun i pleje hos skolelærer Carl Anton Ludvigsen, men i september 1835 frasagde han sig denne forsørgelse på grund af Dorthes "besværlige og  slette opførsel". Sandsynligvis kom hun derefter til at bo hos bedsteforældrene i huset i Kongstrup, hvor Skelbjerggård havde ligget før udflytningen. Evt. var huset en del af det gamle stuehus.  
Hans Jensen fik skøde på gården 17/7 1844 og betegnes i 1846 som gårdmand med hartkorn 3-3-1-0.  
I 1882 overdrog han gården til sin søn Rasmus Hansen, men ca. halvdelen af dens jord blev delt mellem de to døtre, Bodil Marie og Kirsten. Sønnen Jens fik en fjernere liggende moselod og gårdens gamle plads i Kongstrup. Her havde Frederikke Andersdatter og tre af hendes ugifte børn Jens, Anders og Bodil Marie boet indtil hendes død i 1882 (Hun blev 87 år).

De to ejendomme ved Ebbetronen Bodil Marie Hansdatters ejendom

Skifte: 1875, 20 apr. mødte gårdmand Hans Jensen af Kongstrup, som med hensyn til at han forbliver hensiddende i uskiftet bo efter sin den 21/2 afdøde hustru Dorthe Rasmusdatter, på tro og love, angiver fællesboets midler til 14.000 kr. 

Anmeldelse 1905:
Den 2. marts afgik ved døden aftægtsgårdmand Hans Jensen af Kongstrup på Sejerø, der hensad i uskiftet bo efter sin den 21/2 1875 afdøde hustru Dorthe Rasmusdatter. Vi undertegnede, de afdødes eneste og fuldmyndige arvinger:

1. Jens Hansen af Nordby ,
2. Bodil Marie Hansdatter, gift med parcellist Hans Christian Sørensen af Kongstrup.  

3. Gårdejer Rasmus Hansen af Kongstrup Mark.  
4. Husejer Anders Hansen af Korsør.  
5. Kirsten Hansdatter af Mastrup Mark, enke efter parcellist Ole Henriksen Olsen.  

Privat skifte. Boet under 150 kr.

Skelbjerggård, matr. 8 (gård 2) Kongstrup havde ved udskiftningen 1796 51 Tdr. Land. Den blev udflyttet fra Kongstrup 1796-1800. Gaardspladsen og Englodden er frasolgt. Den oprindelige gård er nu delt i 5 Dele. Ingen dele eksisterer som selvstændigt landbrug. Gården blev nedrevet  1996-98 og et nyt flot hus er opført på grunden..

Af: Robert Friis/okt. 1996
Beskrivelse af Skelbjerggård forud for nedrivningen 1996.
”Udflyttet fra Kongstrup år 1800, formentlig med nogenlunde uændret grundplan. Alle nuværende ydervægge er af beton og alt tag eternit. Både i stuehus og stald findes lerklinede indervægge eller vægge af ubrændte mursten. Stuehuset er på 11 fag men det østligste fag er tydeligvis nyere tilbygning, og den oprindelige østgavl står endnu intakt med lerklinet bindingsværk forneden og spånklædt overgavl. Dette samt vinduernes placering mod gårdsiden tyder på, at gården oprindeligt ikke har været lukket. Bræddeloft og gulv i en del af vestlængen tyder på, at her har været aftægtsstue el. lign.”      

Hans Jensen og Dorthe Rasmusdatters børn:
1. Jens Hansen, f.  1846 (døde samme år).  
2. Jens Hansen, f. 7/3 1847, d. efter 1911.  
3. Bodil Marie Hansdatter, f. 20/9 1849, d. 7/3 1927.  
4. Mette Magdalene Hansdatter, f. 30/4 1851 (død før 1855).  
5. Rasmus Hansen, f. 22/2 1853, d. 3/5 1939.  

6. Mette Malene Hansdatter, f. 20/5 1855 (død juni 1855).  
7. Anders Hansen, f. 4/10 1856, d. 2/5 1926 på Sjælland.  
8. Kirsten Hansdatter, f. 16/6 1859, d. efter 1921. Gift med Ole Henriksen Olsen

 

Til Jens Hansen og Frederikke Andersdatter (Hans Jensens forældre)

Til Rasmus Hansen og Bodil Marie Andersdatter (Dorthe Rasmusdatters forældre)

Til Kirsten Hansdatter og Ole Henriksen Olsen (datter)

Til startside med oversigt