Til startside

5. slægtled
Hans Larsen og Karen Nielsdatter
(Ane 40 og 41)

Hans Larsen, f. 1731, d. 5/9 1813, blev døbt i Ryslinge Kirke den 25. februar 1731. Jomfru M. Wiborg, som var søster til herremanden på Tøystrup, var hans gudmor. Han var søn af fæstebonde Lars Hansen og Johanna Erichsdatter, matr. 9a, Ryslinge.

Den 24/1  1766 blev Hans Larsen i Ringe Kirke gift med Karen Nielsdatter, døbt 3/6 1736, d. 27/3  1810. Hun var datter af Niels Pedersen og Karen Hansdatter, Lørup. I Ryslinge Sogns kirkebog læses flg.:
"1736, Dom. 1. pro Trinitatis (3/6) blev Niels Pedersen i Lørup, hans Datters Dåb publiceret, som tilforn (var) hjemmedøbt og fik Navnet Karen. Faddere: Hans Mortensen, Rasmus Poulsen, (fæster af matr. 3, Sødinge), Esben og Matz Poulssønners Hustruer af Søinde (Sødinge) og Peder Pedersen, Lørup."

 Brunstofte, Sødinge 1952
(Kilde: kb.dk/danmarkfraluften)

I 1765 fæstede Hans Larsen gården, matr. 13  i Sødinge  af den nye ejer af Tøystrup, Adam Diderik von Grambow. Han overtog den sandsynligvis  efter Karen Nielsdatters mormor Abelone Poulsdatter og dennes 2. mand, Jørgen Jensen.
De fleste af gårdene i Sødinge var på det tidspunkt, omkr. 1760, fæstere under herregårdeneTøystrup og Lammehave. I 1682 havde det set således ud:  7 gårde og 2 huse hørte under Tøystrup. 7 gårde og to huse hørte under Lammehave. 2 gårde  ejedes af Jacob Becher, Odense. Én gård ejedes af Odense Hospital (Gråbrødre Kloster) og én af sognepræsten i Ringe. Hans Larsens gård var en af de 14 helgårde og 4 halvgårde, der i 1791 opgives som hoveripligtige til Tøystrup. På dette tidspunkt var der ingen selvejerbønder i Sødinge. Udskiftningen af Sødinge fandt sted i 1796.

Igennem 1700-tallet var der ingen regler for, hvor meget hoveri herskabet kunne kræve af deres fæstere, men fra 1791 blev der underskrevet overenskomst mellem herskabet og bønderne. Ifølge denne skulle hver gård yde hoveri i 7½ pløjedag med den tunge hjulplov forspændt 4-6 heste , med en karl til at styre ploven og en pige til at køre hestene. Endvidere skulle hver gård yde 42½ spanddag (køretøj + karl) samt 174½ gangdag (arbejde + karl eller pige). Den faste aftale har sikkert  forbedret forholdene for bønderne.

Det fortælles om Hans Larsen, at han var en stor, smuk og kraftig mand, der klarede sig ret godt. Karen Nielsdatter var af ydre lille og uanselig. Hun var et meget dygtigt menneske. Især interesserede hun sig meget for haven. Ved gården fik hun anlagt en særdeles stor og velforsynet frugthave. Hun nød at arbejde med frugttræerne og kunne selv både pode og beskære. Frugttræerne voksede hurtigt til, og på hendes ældre dage havde hun travlt med at finde anvendelse for den rige frugthøst. Hun opnåede  enkelte år at kunne plukke 12-14 tdr. pærer fra et enkelt af sine pæretræer, fortælles der.
Om efteråret, når karlene kom ind fra tærskeloen, eller når de ikke havde arbejde at gøre derude, blev de ofte sat i gang med at støde most. Æblerne eller pærerne blev hældt i et stort trætrug, og med en trækølle  'stødte' de løs på trugets indhold, til frugten var fuldstændig knust. Nu pressedes mosten af og tappedes på ankre og tønder. Den blev brugt til at dyppe grød i eller til at drikke i stedet for øl. En del af  frugten kogte hun til æble- og pæresirup, som blev brugt i madlavningen.
Ca. 150 år efter, omkr. 1925, fortæller Povl Hansen ("Mine minders Bog"), at  hendes have endnu  var  en af Sødinges bedste frugthaver. Karens store kærlighed til frugtavl gik i arv til flere af hendes efterkommere. Mest kendt som frugtavler blev hendes sønnesøn gårdejer Thyge Hansen, Ferritslev. Hans ualmindelig store og rigtforsynede frugthave var ved hans død (1906) arbejdet op til at være blandt de bedste i Danmark.
Thyge Hansens barnebarn, Inger Lykkegård (g. Rasmussen)  grundlagde Rynkeby Mosteri, idet hun startede produktion af æblemost hjemme i sit bryggers. Hendes datter, Dagmar Andreasen, overtog og udvidede virksomheden betydeligt.
Karen Nielsdatter blev 75 år. Hun døde  27/3 1810 af 'brystsvaghed', (tuberkulose), og blev begravet  d. 1. april på Ringe Kirkegård. Hans Larsen blev 82 år . Han døde 5/9 1813 af 'alderdomssvaghed' i sit hjem hos sin yngste søn. Han blev begravet den 9 september samme sted som sin hustru. 

Hans Larsen og Karen Nielsdatters børn:

1. Lars Hansen, døbt 20/9 1767 (forsvandt i København).
2. Abelone Hansdatter, døbt 16/4 1769, d. 15/2 1850.
3. Niels Hansen, døbt 11/11 1770, d. 2/1 1846
4. Jørgen, Hansen, døbt 7/5 1773, d. 20/9 1851.
5. Hans Henrik Hansen, døbt 4/2 1776, d. 7/6 1847.

 

Til Hans Henrik Hansens søskende

Til startside med oversigt