Til startside

5. slægtled

Hans Pedersen og Ursula Olesdatter
(Ane 36 og 37)

Hvidholm, Hersnap 1936
(Kilde: kb.dk/danmarksetfraluften)


Hans Pedersen blev døbt i Dalby kirke den 23/3 1769 og døde 14/2 1842. Han var søn af Peder Rasmussen og Maren Hansdatter, Hvidholm, matr. 7a, Hersnap.

Den 10/3 1798  overtog Hans Pedersen gården efter faderen. Forældrene blev boende på aftægt. På et tidspunkt blev gården  udflyttet fra Hersnap by og genopført på Hersnap mark. Nuværende stuehus er fra 1915.

Hans Pedersen var gift 3 gange. Den 30/11 1798 blev han gift i Dalby kirke med Ane Margrethe Hansdatter, døbt 14/4 1767, d. 9/8 1810, datter af gårdmand Hans Hansen og Gjertrud Jakobsdatter, Vestergård, matr. 1a, Hersnap. Deres første barn var dødfødt. Derefter fik de 4 børn. Moderen døde 3 dage efter fødslen.


Den 19/8 1810 blev han gift 2. gang i Dalby kirke med Ane Margrethes søster, Sophie Hansdatter, døbt 11/4 1779, d. 23/8 1811. Hun fik en dødfødt søn den 18/8 1811 og døde selv 5 dage efter fødslen.

Den 15/9 1811 blev han gift 3. gang i Mesinge kirke med Ursula Olesdatter, døbt. 16/4 1780 i Viby kirke, d. 27/9 1848. Hun var datter af indsidder Ole Olesen og Anna Pedersdatter, Viby. De fik 7 børn.

 

Hans Pedersen og Ane Margrethe Hansdatters børn:
1. Karen Hansdatter, døbt 22/4 1802, d. 19/8 1866.

2. Maren Hansdatter, døbt 29/7 1804, d. 23/1 1862.

3. Gjertrud Hansdatter, døbt 19/4 1807, d. 8/4 1837 (blev 30 år).

4. Kirsten Hansdatter, døbt 6/8 1810, d. 20/7 1874.

 

Hans Pedersen og Ursula Olesdatters børn:

5. Ole Hansen, f. 28/8 1812, d. 19/5 1874.
6. Anne Sophie Hansdatter, f. 13/1 1814, d. 14/7 1857 (3 børn).
7. Anna Hansdatter, f. 29/11 1815, d. 2/7 1838 (blev 22 år).
8. Peder Hansen, f. 16/8 1817, d. 1819 (blev 2år).

9. Peder Hansen, f. 5/7 1820, d. 10/7 1838 (blev 18 år).

10. Kirsten Hansdatter, f. 16/11 1822, d. 2/4 1899.
11. Johanne Hansdatter, f.  28/2 1826, d. 1891.

1) Karen Hansdatter blev gift 22/4 1825 med enkemand, boelsmand Anders Jensen, Måle, f. ca. 1770 i Kerteminde, d. 10/11 1849. 
Gift 2. gang 24/5 1851 med husmand Hans Pedersen, døbt 30/11 1803, d. 7/2 1871, søn af Peder Johansen og Maren Jensdatter, Dalby. (De fik ingen børn).

 

2) Maren Hansdatter blev gift 31/10 1829 med enkemand  Peder Olesen, døbt 1/1 1774, d. 7/12 1847. Peder Olesen var fæster under Brolykke Gods af gården Krogsris, matr. 9a, Salby. De fik sammen 6 børn. 

Peder Olesen var bror til til sin svigerfars tredje hustru, Ursela Olesdatter. 

Maren Hansdatter gift 2. gang 27/5 1848 med Peder Jensen, Revninge, f. ca. 1813, d. 27/10 1882. (De fik ingen børn). 

 

3) Gjertrud Hansdatter blev gift 4/12 1830 med enkemand Abraham Jensen, døbt 21/3 1779, 31/1 1867, søn af Jens Jensen og  Kirsten Jørgensdatter. Han havde overtaget en gård i Hersnap, matr. 16 a efter sin første kones forældre. (De fik 2 børn).

 

4) Kirsten Hansdatter blev gift 19/11 1842 med skrædder Anders Nielsen, Dalby mark, f. 13/4 1818, d. 24/6 1895, søn af husmand  Niels Pedersen og Maren Nielsdatter. De fik sønnen Hans Andersen, f. 13/4 1845. Han døde 2/3 1862. 

 

5. Ole Hansen  blev gift 22/10 1842 med Karen Hansdatter (De fik 6 børn)

 

6. Anne Sophie Hansdatter blev gift 28/5 1842 med  Peder Christensen, f. 15/7 1817, søn af husmand Christen Pedersen og Anne Hansdatter, Mesinge. Peder Christensen var boelsmand på Munkebo mark. (De fik 3 børn). 

10. Kirsten Hansdatter blev gift 30/10 1852 med husmand Peder Hansen, Hersnap, f. 18/9 1817, d. 3/7 1906, søn af husmand og møller Hans Christophersen og Dorthe Madsdatter, Hersnap. (De fik 6 børn)


Ved folketællingen 1860 boede plejebarnet Carl Brinckmann på 12 år hos dem. Han var den yngste af 4 søskende, der på initiativ af Christen Kold og Christen Larsen, Flægkærgård kom i pleje på egnen efter at have mistet deres forældre under koleraepidemien i København i 1853. Carl Brinkmanns søstre kom  i pleje hhv. på Flægkærgård (Emilie Marie), på Bogensøgård (Ida Frederikke) og hos smed Niels Hansen i Dalby (Eleonora Louise). Eleonora Louise Brinckmann blev gift med Jeppe Jørgensen, Lykkegård, Tårup.


En datter af Kirsten Hansdatter og Peder Hansen, Urselina Dorthea Pedersen (Line), skal omtales her p.g.a. hendes tilknytning til Dalby Friskole og Valgmenighedskirken i Dalby.

Hun blev født 8/5 1860 og døde 17/2 1941. Hun var ringer ved Dalby Valgmenighedskirke. Forældrene boede hos Urselina, da de blev gamle. Urselina døde i Dalby Friskole, da hun var 81 år gammel. Hun var ugift.
Hun skildres herunder af Mary og pastor Poul Boisens datterdatter, fru Mary Ramlau-Hansen Frederikshavn:

(Trykt i Kerteminde-Dalby Valgmenigheds jubilæumsskrift 1968).

" Ens allerbedste ven var Line i Dalby, hvor bedstefar prædikede. Hveranden søndag til formiddagsgudstjeneste. Hveranden søndag om eftermiddagen. Jeg regnede fuldt og fast med, at hun var min Line, men i virkeligheden var hun hele verdens - og alle tiders Line. Hun bestyrede højskolehjemmet, det tror jeg nok det hed, og bedstefar havde den bedste stue dér til at klæde sig i ornat, hvile og meditere. Hun havde to sorte kjoler. En til vinterbrug og en tyndere til om sommeren. Hun havde aldrig fået lært at se det onde og høre det slette. Folk søgte ind til hende for at få lettet deres sind og grumsede samvittighed. I hendes stuer føltes luften som en varm omfavnelse, og i kaffen var der tilgivelse for alt, samt rigeligt med bønner. Hin fik én til at føle sig så god og smuk og frygtløs. De kager, Line havde i køkkenet, sad jeg og glædede mig til i toget Kerteminde-Dalby. Særligt: brune herrekys og bleggule damekys, der knasede og klæbede af sukker. Når der var kaffekunder i haven, gav hun mig lov til at varte op, og så fik jeg to-ører og fem-ører. Altså rigtige drikkepenge. Jeg kunne nok mærke, at det var bedstemoder ikke ret glad for, så jeg tilbød hende, at vi kunne deles om gevinsten. Så lo hun og kyssede mig, og siden var der ikke noget i vejen.
Folk fra Kerteminde lagde ofte deres 'udflugt', så de kunne nyde kaffen hos Line. Lines hus lå nærmest Bethlehemskirken. Talere og andre, der havde ærinde i Dalby, mindes Line. Der var
man ikke 'udliciteret'. Line var ringer og holdt kirken".

Astrid Østergård fortæller:
"Line Pedersen virkede ved Dalby Valgmenighedskirke i over 50 år. Hun gjorde det med en trofasthed og kærlighed, man skal lede længe efter. Det var højtid for Line, når hun færdedes i kirken, og når hun løb i trav op i sit kære tårn. Vi er mange , der mindes Line i stor taknemmelighed."
 

Line forhandlede i 1903 med menigheden om, at den på visse nærmere vilkår skulle overtage hendes hus. Det afvistes. 1912 tilbyder hun det igen mod, at menigheden overtager det for gælden, kr 2050, og mod, at hun i sin levetid beholder fri brug af hus og have. Med enkelte yderligere aftaler blev det sådan.
Ved Lines død vedtog menighedsrådet at indbyde følget til kaffebord i forsamlingshuset, betale af menighedens kasse og lægge en palmekrans på hendes båre.
Lines hus og opgaven ved kirken overlodes til Lise Nielsen, f. i Flødstrup 19/3 1887, død december 1967, og derefter til  Astrid Østergård.
Astrid Margrethe Dagmar Christensen (1899-1993) var datter af Peder Christensen og Signe Margrethe Dagmar Klinkby, Rosengård, matr. 3a, Mesinge. Moderen døde kort efter hendes fødsel, og hun voksede derfor op i Dalby Friskole hos sin mormor og morfar, Johanne Marie og Anders Klinkby. Astrid blev gift med Anders Klinkbys efterfølger, friskolelærer Kristian Østergaard.

11. Johanne Hansdatter, født 28/2 1826, død 1891, blev den 9/8 1853 gift med Jens Jensen Bjørn, født 10/12 1823,  død  1/4 1915 i Måle, søn af Jens Jensen Bjørn og Anne Marie Larsdatter, Bjørnegården, Viby Skov,

Jens Jensen Bjørn var bror til Peder Jensen Bjørn, gift  med Johanne Poulsen, f. Påkærgård, og til Niels Jensen Bjørn, som overtog Bjørnegården og var gift med Anne Rebekka Henriksdatter.

Indtil 1894 er ingen medlemmer af denne familie døbt Bjørn, men har kaldt sig det. Ifølge kgl. bevilling af 1894 er familiens efternavn herefter kun Bjørn. Der er foretaget ændringer i kirkebøgerne.  

 

Johanne og Jens Jensen Bjørn købte  en gård på Mausing Hede i Vinderslev sogn, Viborg amt. I 1865 flyttede de til Ravnholt i Bording sogn, Ringkøbing amt. I 1872 flyttede de til Frederiksmose i Kragelund sogn v. Silkeborg. I 1878 flyttede de til Kattrup i Kolt ved Århus. Der købte de et hus med jord, og her døde Johanne Hansdatter i 1891. Hun blev begravet på Kolt kirkegård.  Efter hendes død flyttede Jens Jensen Bjørn til Viby J., hvor han var havemand ved 'Redningshjemmet for faldne kvinder'.(vist nok Bøgholdt). I 1903 flyttede han til Måle, hvor han døde hos sin søn. (De fik 5 børn)

 

 

 

Til Ole Hansen og Karen Hansdatter (søn)

 

Til Ole Olesen og Anne Pedersdatter (Ursula Olesdatters forældre)


Til Peder Rasmussen og Maren Hansdatter (Hans Pedersens forældre)

 

Til startside med oversigt