Til startside

5. slægtled
Hans Rasmussen og Gjertrud Olesdatter

(Ane 38 og 39)

Hans Rasmussen blev døbt i Dalby kirke den 26/9 1778 og døde den 18/4 1843. Han var søn af Rasmus Pedersen og Gjertrud Nielsdatter, Engkjærgård, matr, 4a,  Dalby. Hans halvbror, Rasmus Rasmussen overtog gården.

Dalby ca. 1930 - I forgrunden: Engkjærgård


Hans Rasmussen blev gift 1/4 1803 med Karen Christensdatter, f. 1780, d. 13/3 1814. Jvf. et oprettet testamente arvede hun Dalbygård, matr. 15a,  efter sine plejeforældre. Denne gård overtog Hans Rasmussen.

Dalbygård var den første selvejergård i Dalby. Den hørte oprindeligt under Scheelenborg, men det fortælles, at ejeren af Scheelenborg og en herremand fra Midtfyn en aften spillede højt spil, og at herremanden fra Midtfyn var den heldige. Gevinsten fik han i form af Dalbygård, og man mener, at navnet stammer fra den tid ('gården i Dalby'). Når den også blev den første selvejergård, kan det skyldes, at man har følt det lidt besværligt at drive gården, der lå så langt borte og derfor har solgt den  

Ifølge skifteprotokollen var Ole Pedersen, f. 1714, d. 9/12 1785, fæster af gården fra ca. 1741. Han blev gift 9/7 1741 med Birthe Lauridsdatter, f. 1700, d. 23/9 1783.

Deres datter Kirsten Olesdatter, f. 1748, d. 4/10 1831 blev gift 3/10 1773 med Lars Jørgensen, f. 1740, d. 12/7 1823, søn af Jørgen Larsen, fæster af Holmegård, matr. 3a  Tårup. De overtog gården. De fik ingen børn, men tog en fælles niece Karen Christensdatter i pleje. Hun  var datter af Christen Jørgensen og Karen Olesdatter, Viby. 

Dalbygård 1948
(Kilde: kb.dk/danmarkfraluften)

Hans Rasmussen og Karen Christensdatter fik 4 børn. Efter hendes død giftede Hans Rasmussen sig  11/12 1814 med Gjertrud Olesdatter, døbt  24/4 1796, død 6/4 1833, kun 37 år gammel af vattersot. Hun var datter af Ole Larsen og Anna Christophersdatter, Midskov Søgård, matr. 18a, Mesinge sogn.
Sønnen Ole Hansen overtog gården.


Hans Rasmussen og Karen Christensdatters børn:
1. Rasmus Hansen, døbt 21/2
. 1805, d. 6/4 1873.
2. Gjertrud Hansdatter, døbt 28/8 1807, d. 20/1 1808.
3. Gjertrud Hansdatter, døbt 15/6 1809, d. 1/1 1885.
4. Kirsten Hansdatter, f. 14/2 1812, d. 26/4 1867.


Hans Rasmussen og Gjertrud Olesdatters børn:
5. Karen Hansdatter , f. 22/1 1817, d. 1/8 1894.
6. Anna Hansdatter, f. 30/8 1819, d. 19/11 1882 (3 børn).
7. Ole Hansen, f. 23/4 1822, d. 12/6 1863 (3 børn).
8. Peder Hansen, f. 25/4 1825, d. ? (indkaldt til krigstjeneste 1850, ingen oplysninger)
9. Maren Hansdatter, f. 3/7 1828, d ?. (mangler oplysninger efter 1850)

10. Niels Hansen, f. 30/4 1831, d. 26/7 1831 (3 mdr.)


1) Rasmus Hansen, døbt 21/2 1805, d. 6/4 1873, blev gift 3/8 1833 med Kirsten Rasmusdatter, f. 19/5 1803, d 9/7 1871, datter af Rasmus Povlsen og Anne Povelsdatter, Mosegård. De var fæster af en gård i Dræby, Munkebo sogn, til 1859. Familien flyttede til en gård i Næsbyhoved Broby den 25. marts 1859. (De fik 8 børn)

3) Gjertrud Hansdatter, døbt 15/6 1809, d. 1/1 1885, blev gift 11/11 1828 med Hans Jørgen Rasmussen, f. 1799 i Sørup, d. 11/6 1881. Han overtog Fjordgård i Midskov 3/9 1827 (var 1. g. gift m. forrige ejers datter). De fik 5 børn

4) Kirsten Hansdatter,  f. 14/2 1812, d. 26/4 1867, blev gift 21/11 1847 med Rasmus Andersen, f. 13/10 1811, d. 28/5 1875 i Fruering (hos datter). Han var søn af Anders Rasmussen  og Anne Hansdatter, Elmegård, Salby. Rasmus Andersen overtog Elmegård i ca. 1845.

Elmegård Fjordgård

5) Karen Hansdatter , f. 22/1 1817, d. 1/8 1894, blev gift 22/10 1842 med Ole Hansen, søn af Hans Pedersen og Ursula Olesdatter, Hvidholm, Hersnap (5 børn)

6) Anna Hansdatter, f. 30/8 1819, d. 19/11 1882, blev gift 18/10 1851 med enkemand Jens Larsen, gårdfæster i  Enebjerg (matr. 22), Viby, f. 1800, d. 10/5 1879. Jens Larsen havde overtaget gården  efter Lars Pedersen og giftet sig 10/6 1837 med hans enke Anne Pedersdatter, f. 1804, d. 29/10 1850 (3 børn).  

7) Ole Hansen, f. 23/4 1822, d. 12/6 1863, blev gift 15/11 1845 med Kirsten Jørgensdatter, f. 1821, d. 25/12 1909. Hun var datter af Jørgen Johannesen og Anna Jensdatter Krogenlundgård, matr. 3a, Dalby. Ole Hansen overtog  Dalbygård.
Han tog sit eget liv 12/6 1863. (De fik 3 børn).

Kirsten Jørgensdatter videreførte gården, som siden blev overtaget af Laurids Larsen, f. 11/1 1857, d. 28/12 1928, søn af Jørgen Larsen og Gjertrud Andersdatter, Vendelhavegård, matr. 11a, Midskov. Han blev gift 20/10 1882  med Ole Hansens datter Ane Kirstine Jørgine Olsen, f. 13/2 1860, d. 26/3 1896.

En datter, Gjertrud Olsen, blev gift med Jakob Kristian Kristensen, søn af Christen Larsen og Ane Hansdatter, Flægkærgård.

 

 

Til Karen Hansdatter og Ole Hansen  (datter) 

 

Til Rasmus Pedersen og Gjertrud Nielsdatter (Hans Rasmussens forældre)

 

Til Ole Larsen og Anna Christophersdatter (Gjertrud Olesdatters forældre)

 

 

 

Til startside med oversigt