Til startside

5. slægtled

Hans Simonsen og Johanne Nielsdatter
(Ane 34 og 35)

 

Dalby Smedie  (og Dalby central)


Hans Simonsen blev født i Dalby Smedie og døbt i Dalby kirke den 18/8 1782. Han døde samme sted 17/8 1849. Han var søn af
smed Simon Jacobsen og Anne Cathrine Povlsdatter.

Egebjælke indsat i bygningen til højre:
-   D 21. MAI  1817 HSS    -   1927  AA    -(HSS=Hans Simonsen, AA=Alfred Andersen).

 


Hans Simonsen, der var den yngste af 4 søskende, overtog smedien  og smedegården med tilhørende jordlod efter sin far den 8/6 1813. Den 26/11 1813 blev han i Drigstrup kirke gift med Johanne Nielsdatter. Hun
blev født  1795 (døbt 22/3) på Basbjerggård, matr. 2a i Over Kærby, Drigstrup sogn. Hun var datter af gårdmand og sognefoged Niels Ibsen, født samme sted, og Anne Povlsdatter, født på Mosegård i Dalby. Johanne Nielsdatter blev konfirmeret i Drigstrup Kirke i 1809. Hun døde 13/7 1850.
I øvrigt startede Drigstrup Friskole i storstuen på Basbjerggård i 1862 på initiativ af Johanne Nielsdatters søstersøn, Niels Jensen, der var gift to gange med to søstre (kusiner) fra Mosegård i Dalby (Anne Povlsdatters broderbørn).

Om smedehjemmet i Dalby fortæller Christen Larsen i sine erindringer (1874) om sin forlovelse med Hans Simonsens datter, Ane Hansdatter. Han var på det tidspunkt  grebet af rationalismens ideer:

"....Imidlertid skulle vore rationalistiske drømmerier forstyrres af alvorligere tanker, thi da jeg, 10/5 1832 var blevet 28 år, blev jeg forlovet med min endnu levende hustru Ane Hansdatter, og i hendes forældres hus levede på en måde endnu levningerne af den gamle kristendom. Især var det Brorsons salmer og Retzius' prædikener, som hørte til deres allerkæreste andagtsbøger, og det var en stadig regel hos denne familie at læse en prædiken af denne bog hver søndag og så synge et par af Brorsons salmer. Dog var denne vanehusandagt (pietismen) ikke i min smag, thi den manglede liv og fyrighed og passede slet ikke - men var en hel modsætning - til min livlige natur….” (Se Kilder)

 

Johanne Linderberg skriver i 1931 flg. om sin oldefar:
"Hans Simonsen var smed, men kunne noget mere end sit håndværk og må have været en vågen, interesseret ung mand, hvilket fremgår af følgende indskrift, som kammerherreinde Juel fra Scheelenborg lod sætte på et jernkors på graven:

'Herunder hviler støvet af smed Hans Simonsen, født i Dalby den 18. august 1782 og hensov i Herren den 17. august 1849. Den gudfrygtige retskafne kristne, den trofaste mand og kærlige familiefader, elsket og begrædt af sine pårørende og savnet af den, som satte dette minde af agtelse og venskab".  

 

Hans Simonsen blev begravet på Dalby kirkegård. Hans søn Niels Hansen overtog smedien. Efter hans død i 1890 overtog søstersønnen, smed Hans Simon Larsen, Tårup, smedearbejdet i en kortere periode, hvorefter smedien blev nedlagt. Smedegården og bygningerne blev overtaget af Hans Simon Larsens bror, Jacob Christian Larsen, som blev bestyrer for telefoncentralen, som fik til huse i bygningerne. Efter ham overtog datteren Johanne, gift med Alfred Andersen, der tilkøbte jord fra Væbnergården.
Hans Simonsens efterkommere tilsluttede sig grundtvigianismen, var aktive ved operettelsen af
Dalby Friskole (1852) og  Kerteminde-Dalby Valgmenighed (1868).

 

 Hans Simonsen og Johanne Nielsdatters børn:

1. Ane Cathrine Hansdatter, f. 19/3 1815, d. 13/1 1878 (7 børn)
Gift  24/11 1832 med Poul Pedersen, Hersnap, Dalby sogn (ane 16 og 17).

2. Ane Hansdatter, f. 27/8 1816, d. 31/3 1885 (16 børn).
3. Niels Hansen, f. 2/10 1818, d. 27/9 1890 (7 børn).
4. Kirstine Hansdatter, f. 3/6 1822, d. 4/7 1898 (6 børn).
5. Johanne Hansdatter, f. 10/10 1827, f. 1/5 1885 (4 børn).
6. Maren Hansdatter, f. 17/5 1838, d. 9/11 1905 (10 børn).

 

 

Til  Johanne Nielsdatters og Hans Simonsens børn

 

Til Ane Cathrine Hansdatter og Poul Pedersen (datter)

 

Til Smed Niels Hansen (søn)

 

Til Niels Ibsen og Anne Povlsdatter (Johanne Nielsdatters forældre)

 

Til Simon Jacobsen og Anne Cathrine Povlsdatter (Hans Simonsens forældre)

 

Til startside og oversigt