Til startside

Hans Simonsens og Johanne Nielsdatters børn

Ane Cathrine Hansdatter Ane Hansdatter

Ane Cathrine Hansdatter


Ane Cathrine Hansdatter,
f. 19/3 1815, d. 13/1 1878. Gift  24/11 1832 med Poul Pedersen, Påkærgård, Hersnap, Dalby sogn (7 børn)

(Læs mere: Poul Pedersen og Ane Cathrine Hansdatter)

Ane Hansdatter


Ane Hansdatter, f. 27/8 1816, d. 31/3 1885. Gift 7/1 1837 med Christen Larsen, døbt 10/5 1804, d. 31/1 1875,
ældste søn af gårdejer Lars Christensen og Gjertrud Mortensdatter, Flægkærgård, Dalby.  Denne gård havde været i slægtens eje siden 1730, idet den var gået i arv fra far til søn.
Faderen ønskede ikke, at Christen Larsen skulle overtage gården efter ham, fordi sønnen på det aktuelle tidspunkt var grebet af den åndelige vækkelse, hvilket faderen misbilligede. Han havde blandt andet på Hindsholm dannet et 'Dansk samfund', inspireret af vækkelsesprædikanterne Christen Madsen, Bregnør og Peder Larsen, Skræppenborg. Formålet var at sprede folkelig oplysning og vækkelse.
Mod faderens vilje overtog han alligevel Flægkærgård takket være svigerfaderen smed Hans Simonsens indsats. Den 8. maj 1837 udstedtes aftægtskontrakt mellem Christen Larsen og faderen.

Flægkærgård (omkr. 1900)


Han skriver i sine erindringer: ” Min unge kone blev nu husets bestyrerinde, og det gik rigtigt godt for hende, så hun vandt både min faders og hele familiens yndest, hvorimod min stilling over for min fader og broder blev uforandret, ja næsten strammet, som jeg ikke anser det for rigtigt her at berøre...." 

To år senere, den 8. maj 1839, udbetalte Christen Larsen  arven  til sine søskende og overtog fødegården. Faderen, Lars Christensen, døde i 1843. Moderen var død i 1836. 
Christen Larsen var såvel åndeligt som politisk meget aktiv. Hans politiske interesse førte til, at han blev valgt til den grundlovgivende rigsdagsforsamling og var med til at vedtage 'Danmarks Riges Grundlov' af 5/6 1849. Siden blev han medlem af rigsdagen for 'Det forenede Venstre'. Kort før sin død skrev han på en af sønnernes opfordring: 'Et par mindeblade af et levnedsløb', som blev trykt i 'Fynske Årbøger', 1950-52.
Jvf. Hans Ellekilde, som bearbejdede skriftet og tilføjede noter, er Christen Larsens mindeblade:
"Et åndshistorisk kildeskrift om en begavet fynsk bondeknøs' særprægede udvikling fra Kingotidens fromhed gennem Oplysningstidens fornuftsdyrkelse, overvældet af den såkaldte fynske vækkelse, men reddet sjæleligt i land af den Grundtvigianisme, som han forblev tro til sin sidste stund..."
 


Under 3-års krigen (1848-50) mødte han Christen Kold, der var indkvarteret på vennen Povl Rasmussens gård i Sanderum. Han blev optaget af Kolds skoletanker og sendte en søn på hans højskole i Ryslinge. Efter krigen, i julen 1851, blev Kold og hans elever inviteret til Dalby på juleferie. På Væbnergården blev der afholdt et møde for værtsfamilierne, og her redegjorde Kold for sine idéer om en ny form for børneskole. Der var stor interesse, og det blev besluttet, at Kold skulle starte en sådan skole i Dalby.
I de år, Christen Kold var i Dalby (1852-1862), var Christen Larsen hans nærmeste ven og trofaste støtte.

Ane Hansdatters og Christen Larsens børn:


1. Lars Kristensen, f. 17/3 1838, d. 20/6 1913.
2. Gjertrud Kristensen, f. 22/12 1839.
3. Johanne Kristensen, f. 30/5 1841.
4. Hans Kristensen, f. 11/12 1842, d. 28/2 1924.
5. Simon Kristensen, f.  4/3 1843, d. 10/3 1848 (5 år).
6. Karen Mariane Kristensen, f. 25/10 1845, d. 1915.
7. Jacob Kristensen, f. 17/2 1847, d.  23/2 1847 (6 dage).
8. Jacob Kristian Kristensen, f.  12/2 1848.
9. Simon Martin Kristensen, f. 5/12 1849, d. 21/9 1930.
10. Poul Kristian Kristensen, f.  29/3 1851, d. 1927.
11. Ane Kirstine Kristensen, f. 1/2 1853, d. 1/3 1854 (1 år)
12. Ane Kirstine Kristensen, f.  25/9 1854
13. Christiane Kristensen, f. 22/1 1856.
14. Marie Sophie Elise Kristensen, f. 
8/6 1857.
15. Maren Laurine Kristensen, f. 11/8 1858.
16. Ane Mathilde Kristensen, f. 20/5 1860, d.9/1 1874 (14 år).

 

Oplysninger om nogle af børnene:

 

1) Lars Kristensen blev gift med Gjertrud Rasmusdatter, f. 1841 i Dræby, datter af Rasmus Hansen , f. på Dalbygård og Kirsten Rasmusdatter, f. på Mosegård, Dalby. Lars Kristensen købte en ejendom i Mausing, Vinderslev sogn, hvor de bosatte sig. Han døde i Hauge ved Kjellerup. (6 børn)

 

2) Gjertrud Kristensen blev 29/5 1882  gift med enkemand Johannes Pedersen.

 

4) Hans Kristensen overtog Flægkærgård. Han blev 5/9 1874 gift 1. gang med Gjertrud Olsen, datter af gårdejer Ole Hansen og Karen Hansdatter, Hvidholm, Hersnap og 2. gang 1/7 1902  med sygeplejerske Ane Kathrine Hansen, f. 21/12 1859. Hun var datter af smed Hans Pedersen, Fjellerup. 
 

8) Jacob Kristian Kristensen, blev gift 1/7 1875  med Gjertrud Olsen, datter af gårdejer Ole Hansen og Kirsten Jørgensdatter, Dalbygård. De flyttede til Pederstrup i Vinderslev sogn, Viborg amt. (4 børn)

 

9) Simon Martin Kristensen blev gift 21/11 1879 med Sidsel Pedersdatter, f. 1/6 1856, d. 1/1 1925, datter af gårdejer Peder Nielsen og Karen Poulsdatter, Ærtebjerggård, matr. 5a, Dalby. Simon Martin Kristensen overtog Ærtebjerggård i 1880 og frikøbte den af Scheelenborg i 1906 (7 børn)

10) Poul Kristian Kristensen blev gift med Jensine Metteline Marie Hansen, f. 19/2 1859, datter af gårdmand Hans Nielsen og Erngard Jensdatter, Munkebo. Poul Kristian Kristensen var gårdejer i Munkebo og købte senere, 25/7 1907, en gård i Hundslev. (2 børn)
En søn, Kristian Larsen (KL) Kristensen blev forfatter (lyriker) og har udgivet digtsamlinger. Især digtede han om hjemegnen Hindsholm.

12) Ane Kirstine Kristensen blev 6/6 1881 gift med cand. theol. Niels Peder Jensen Bach, Lyngå.

     Niels Hansen

Niels Hansen

Niels Hansen, f. 2/10 1818, d. 27/9 1890. - (Læs mere: Dalbysmeden Niels Hansen)

 

 

Kirstine Hansdatter

 

Kirstine Hansdatter, f. 3/6 1822, d. 4/7 1898. Gift 2/1 1851 med enkemand, husmand og tømrer Lars Rasmussen, f. 3/7 1817, d. 29/6 1894. Han var husmand på Dalby Mark og søn af husmand Rasmus Larsen og Maren Kirstine Pedersdatter, Midskov, Mesinge sogn. Gift 1. gang 24/11 1849 med Kirsten Larsdatter,f. 23/1 1819, d. 16/8 1850, datter af Lars Pedersen og Karen Hansdatter, Midskov

Kirstine Hansdatter og Lars Rasmussen
sammen med Niels Hansens børn


Kirstine Hansdatters og Lars Rasmussens børn:

1.  Lars Peder Larsen, f. 19/6 1850 (Lars Rasmussens søn af 1. ægteskab).
2.  Hans Simon Larsen , f. 
13/11 1851, d. 31/12 1909.
3.  Rasmus Larsen , f. 20/12 1853, d. 5/8 1930.

4.  Jacob Kristian Larsen, f. 27/10 1856, d. 27/7 1940.

5.  Johanne Kirstine Larsen,  f.  4/12 1858, d. 30/4 1905.
6.  Niels Kristian Larsen, f. 16/3 1861, d. 18/8 1866 (5 år).

7.  Kirsten Larsen, f. 13/11 1864, d. 8/12 1864 (1 md.).

 

Hans Simon
Larsen
Rasmus
Larsen
Jacob Kristian
Larsen
Johanne Kirstine
  Larsen

 

2)  Hans Simon Larsen kom som 12-årig ud at tjene som karl hos sin onkel, Christen Larsen, Flægkærgård. Et år efter konfirmationen  kom han i smedelære hos sin morbror Niels Hansen i Dalby. Efter et par år mente Niels Hansen, han skulle til en dygtigere smed og ordnede det, så han kom til smeden i Drigstrup, hvor han blev udlært. I Drigstrup mødte han sin kommende hustru, der tjente hos gårdmand Anders Pedersen, Langagergård. Han blev gift 13/11 1877  med Ane Marie Rasmussen, f. 16/12 1852, d. 25/2 1920, datter af  skrædder Rasmus Andersen og Anna Hjerresdatter, Bullerup. Han købte Tårup Smedie og startede sin  smedevirksomhed der  den 1/3 1877. Denne smedie  udviklede sig under hans søn Aksel Larsen og sønnesøn Helge Larsen til "Maskinfabrikken Taarup", som siden blev flyttet til Kerteminde, først til Strandvejen og siden ud på Kerteminde Mark. (I dag 'Kverneland Taarup A/S'). (12 børn)

 

3. Rasmus Larsen blev gift 23/10 1889 med Caroline Jensen, f.  26/3 1866, d.  23/2 1923, datter af Niels Jensen, Husby.  Rasmus Larsen var husmand på Dalby Mark, idet han overtog hjemmet efter forældrene (5 børn).

 

4. Jacob Kristan Larsen blev gift 14/9 1888  med Frederikke Christiane Nielsen, f. 18/1 1861, d. 2/2 1926, datter af boelsmand Hans Nielsen og Johanne Christensen, Midskov. Umiddelbart efter brylluppet rejste de til Amerika, hvor de opholdt sig i ca. 4 år. Han fæstede Smedegården i Dalby efter sin morbror Niels Hansens død i 1892 og købte den 10/3 1902 af Niels Hansens enke. (2 børn) 
Her blev Dalby Telefoncentral oprettet, og Jacob Kristian Larsen blev centralbestyrer.
Efter  ham blev den bestyret af hans datter, Anna Cathrine Larsen. Efter  smedens død overtog Hans Simon Larsen  smedearbejdet i Dalby i et par år, indtil smedien blev  flyttet udenfor byen og overtaget af andre.  


5. Johanne Kirstine Larsen  blev gift 4/6 1880 med skrædder Hans Rasmussen, f. 26/9 1850, d. 1/1 1937, søn af skrædder Rasmus Andersen og Anna Hjerresdatter, Bullerup. Hans Rasmussen var således bror til Hans Simon Larsens hustru, Ane Marie. Han overtog skrædderforretningen i Bullerup efter faderen (9 børn)

 

Johanne Hansdatter

Johanne Hansdatter


Johanne Hansdatter, f. 10/10 1827, d. 1/5 1885. Gift 2/3 1850 med Hans Rudolf Nielsen, f. 15/11 1811, d. 21/10 1880,
søn af Niels Jørgensen og Sidsel Jørgensdatter, Måle Skovhuse, Viby sogn. Johanne Linderberg, Hans Rudolf Nielsens datterdatter, skriver i 1931 flg:
"Hans Rudolf Nielsen er født den 15. november 1811. Som eneste barn var han mest hjemme, og da tiden kom, og han skulle være soldat, ville han ikke fritages, det kunne nemlig eneste søn godt blive i de tider. Han kom til at ligge som grenader på Sølvgadens Kaserne i København. Som sådan havde han megen fritid, som han anvendte hos en gartner, hvor han tjente sig nogle skillinger. Han lå inde ca. 2 år omkring  1836, altså under Frederik IV og var derfor ofte på Frederiksberg Slot. Han skulle  møde 9. juli 1835 og blev  udskrevet til 8 år. Omkring 1849 mistede han sin fader og den 2. marts 1850 giftede han sig med den 16 år yngre Johanne Hansdatter, der var født i Dalby Smedie den 10. oktober 1827."
(Af. "Mindeblade til moderen på hendes 80 års fødselsdag 31/1 1931") 


Johanne Hansdatters og Hans Rudolf Nielsens børn
 
1. Johanne Hansen, f. 31/1 1851, d. 6/12 1944.
2. Niels Simonsen Hansen, f. 27/3 1854, d. 5/9 1874 (blev 20 år).
3. Hans Jørgen Hansen, f. 16/12 1858, d. 29/4 1910.

4. Jacob Hansen, f. 2/4 1862, d. 20/4 1885 (blev 23 år)

 

 Johanne Hansen Jacob Hansen  Hans Jørgen Hansen

 

1. Johanne Hansen blev gift 13/6 1885 med journalist og forfatter Peder Theodor Fernando Linderberg, f. 29/4 1854, d. 4/12 1914. De fik datteren Johanne Linderberg, f. 5/4 1886.
Peder Theodor Fernando Linderberg var søn af en indvandret svensk skræddersvend, N. T. Linderberg, som døde under koleraepidemien i København, et halvt år før sønnen blev født. Moderen, Johanne Pedersdatter, var datter af Peder Hansen og Bodil Poulsdatter, Påkærgård, Hersnap.

Da han var 5-6 år gammel, kom han i pleje på Hestekærgård i Hersnap og kom til at gå i Dalby Friskole. 
(Læs mere om Linderbergs liv og karriere)

Familien Linderberg


3) Hans Jørgen Hansen blev gift med Ane Hansen, f. 22/2 1863, d. 22/11 1948, datter af Hans Christensen og og Johanne Kirstine Pedersdatter, Sandbjerggård Hersnap. Han var mejeribestyrer i Ryslinge til 1905, gårdejer i Lørup nogle år og derefter til sin død gårdejer i Ladby. Han døde af blindtarmsbetændelse.
De fik 6 børn. En dattersøn, Jørgen Markvard-Andersen var leder af Dalby Friskole, 1956-1970. 
  

 

Hans Jørgen Hansens hustru og 6 børn

 

4) Jacob Hansen ( Johanne Linderberg fortæller):
Den yngste broder Jacob lærte gartneri først i Kolding og kom ved begyndelsen af året 1885 til København som gartner, men en dag fik min fader pludselig bud om, at Jacob var syg og indlagt på Frederiks Hospital, hvor han døde den 20. april 1885. Det blev min faders tunge lod at bringe budskabet til hjemmet, og nu kunne den syge moder slet ikke tænke sig at undvære datteren."

Maren Hansdatter

 

Maren Hansdatter, f. 17/5 1838, d. 9/11 1905. Gift 1859 med Hans Poulsen, Måle, Viby sogn, f. 1835, d. 28/6 1894, søn af  boelsmand Poul Hansen og Anne Madsdatter, Måle Skov. Den 31/12 1862 lejede han af Hverringe faderens boelsted i Måle. 

Maren Hansdatters og Hans Poulsens børn

1. Ane Hansen, f. 6/12 1860
2. Poul Hansen, f. 24/10 1863
3. Hans Simon Hansen, f. 20/9 1865
4. Johanne Hansen, f. 13/9 1866.

5. Niels Christian Hansen, f. 6/11 1869

6. Christine Hansen, f. 27/11 1871
7. Karen Marie Hansen, f. 4/6 1874
8. Maren Trine Hansen, f. 8/2 1876
9. Lars Jørgen Hansen, f. 23/8 1878

10. Eleonora Kristine Hansen, f. 29/1 1882
 

 

Karen Marie Hansen Peder Chr. Pedersen


7. Karen Marie Hansen, blev gift 17/11 1900 med Peder Christian Pedersen, f. 1/2 1876 i Vandborg, Hov sogn. Deres datter Dorthea Kirstine Pedersen blev gift med gårdejer Frands Pedersen, matr. 8a, Mesinge.

 

 

Lars Peder Pedersen fortæller i "Min barndom og min barndomsby Maale" flg. om Maren :

"....På en mark sydvest for Maale boede Maren og Hans Povlsen. De havde det ofte meget småt. Et forår, før køerne kom på græs, kneb det med foderet til dem. På loftet skar de med en brødkniv toppen af det stråtag, der hang ud over lægterne. En anden gang, da det var rigtig småt, gik Maren i sine træsko helt til København for at klage sin nød til den gamle Dronning. Maren fik 10 kroner og gik den lange vej hjem igen. Maren kunne også gå til Kerteminde med en skæppe rug på ryggen og fik hos bageren to brød med hjem...."

 

 

 

 

Tibage til Hans Simonsen og Johanne Nielsdatter (forældre)

 

Til startside med oversigt