Til startside

5. slægtled
Jens Hansen og Frederikke Andersdatter
(Ane 60 og 61)

Landsbyen Kattinge, Herslev sogn

Jens Hansen blev født 22/10 1785 i Kattinge by i Herslev sogn ved Roskilde, Sømme Herred. Han var søn af Hans Laursen, døbt 1/4 1759 og Birthe Hansdatter, f. 1757. Hans Laursen benævnes ved Folketællingen 1787 som husmand og nationalsoldat. Jens var den ældste af 5 søskende (1801).
Jens Hansen kom til Sejerø som soldat i 1809 samtidig med Ole Hendrichsen Glende.

Afskrift fra ”Sejerø Sogns Historie” om soldaternes ankomst:
”Imidlertid havde den Øverstkommanderende over Tropperne i Nordvestsjælland, Generalmajor Kardorff, truffet Foranstaltninger til at sende Tropper til Sejerø. Den 6. Marts rejste han til Øen for at se paa Forholdene. Den 10. Marts kom der Ordre fra Bülow om, at Spærringen mellem Sejerø og Sjælland var ophævet, idet militæret herefter skulde sørge for Forbindelsen mellem Sejerø og Sjælland.

Et Skarpskyttekompagni af sjællandske Jægerkorps Første Bataillon, hvis Anfører var Kaptajn Joachim Henrik von Køppen, skulde sendes til Sejerø, hvorfor Kompagniet marcherede til Saltbæk, hvor der var samlet nogle Fartøjer til at føre Tropperne over. Tidlig om Morgenen d. 22. Marts blev Kompagniet indskibet, og da Vinden var god, naaede Transporten snart Sejerø. Kompagniet medførte to 10 Punds Haubitzer og to 3 Punds Kanoner. Ca. 265 Soldater var saaledes ankommet til Sejerø. Sejerøboerne kalder dem for "Krigsfolkene".
Transporten havde Salt og Brændevin med samt 50 Geværer og Ammunition til Sejerøboernes Bevæbning.

Officerer og Soldater blev indkvarteret hos Beboerne, saaledes at hver Gaardmand fik 6 á 7 Mand og 1 Officer og hver Husmand 1 Mand indkvarteret. Hver Soldat
fik 7½  Sk. daglig i Løn, og deraf maatte han betale 3 Sk. dagl. til Værterne for Madlavning (Middagsmad) og Brændsel. Tilbage var der saa kun 4½ Sk. til Frokost, Aftensmad og Drikkevarer. For 1 Pot tyndt Øl betaltes 8 Sk.
Det fortælles, at soldaterne standsede de engelske plyndringer på øen.


Da de forlod Sejerø i 1812, forblev Jens Hansen på øen. Den 13/8 1815 blev han viet til Frederikke Andersdatter, datter af gårdejer Anders Pedersen og Marie Frederiksdatter, Skelbjerggård. Hun blev døbt 20/9 1795 og døde 26/3 1882 (begr. 1/4).
Jens Hansen var fra 1815 husmand i Kongstrup. Anders Pedersen havde i 1805 købt Skelbjerggård, som efter Jordreformen i 1796 var blevet udflyttet. På grund af økonomiske problemer  måtte han i 1820 sælge gården til sin svigersøn.
Jens Hansen ejede Skelbjerggård fra 1820 til han døde den 22/11 1838. Hans hustru førte gården videre, indtil sønnen Hans Jensen overtog den i 1845. Hun døde den 26/3 1882 i huset i Kongstrup.

Skifte: 1882, 19. maj, skifte efter Frederikke Andersdatter. Mødt var afdødes børn: Aftægtsmand Hans Jensen, husmand Christian Jensen, ungkarl Anders Jensen, ungkarl Jens Jensen og Bodil Marie Jensdatter alle fuldmyndige, der opgav at den afdøde endvidere har en datter Ane Marie Jensdatter.  

Jens Hansen og Frederikke Andersdatters børn:

1. Ane Marie Jensdatter, f. 14/10 1815. Hun flyttede fra Sejerø.
2. Hans Jensen, f. 11/10 1818, d. 2/3 1905. Gift med Dorthe Rasmusdatter.
3. Anders Jensen, f. 30/12 1820, d. 19/1 1900, ugift.
4. Christian Jensen, f. 3/12 1822, d. 12/12 1822.
5. Christian Jensen, f. 19/11 1823, d. 10/5 1899
6. Bodil Marie Jensdatter, f. 14/3 1826, ugift.

7. Jens Jensen, f. 18/12 1828, d. 27/2 1908, ugift.
8. Johanne Jensdatter, f. 27/3 1833,

 

Til Hans Jensen og Dorthe Rasmusdatter (søn)

Tilbage til startside med oversigt