Til startside

3. slægtled
Jeppe Jørgensen og Eleonora Louise Brinckmann
(Ane 12 og 13)

Jeppe Jørgensen blev født  i Bregnør i Drigstrup sogn 21/10 1849 og døde 6/7 1919 på Lykkegård, matr. 6a, Tårup, Mesinge sogn. Han var søn af husmand Jørgen Nielsen og Gjertrud Jørgensdatter. Hans far var født på Lykkegård som ældste søn af Niels Jørgensen og Sara Edvardsdatter. Jeppe Jørgensen blev konfirmeret  i Kerteminde kirke 2/10 1864. Kort efter konfirmationen kom han til Lykkegård for at tjene hos sin farbror Jens Nielsen, der på det tidspunkt var 48 år. Da han ikke derefter nævnes i Tilgangs- og Afgangslister for Mesinge og Drigstrup sogne, ser det ud til, Jeppe boede permanent på Lykkegård. Måske har han været udset til at overtage gården efter farbroderen, der indtil 1874 var ugift og barnløs. Imidlertid fik farbroderen en søn  med sin husholderske i 1874 og blev gift med hende på sit dødsleje 1/6 1878 (se senere i dette afsnit)

Jeppe Jørgensens fødehjem i Bregnør (1948)

Den 14/3 1879  overtog Jeppe Jørgensen Lykkegård og blev samme dag gift med Jens Nielsens enke, Eleonora Louise Brinckmann, f. 12/2 1845, d. 7/11 1908.

Lykkegård ca. 1920

Eleonora Louise Brinckmann

Eleonora Louise Brinckmann blev født i Trinitatis Sogn, Sokkelund herred, København. Adressen var Bryggelængen 73. Hun var datter af arbejdsmand Friderich Brinckmann og Brithe Margrethe Knudsen. Begge forældre døde under koleraepidemien i 1853. Sammen med to søstre og en bror kom hun derfor til plejefamilier i Dalby sogn på Hindsholm. Kontakten til hjemmene  etableredes ved friskolelærer Christen Kolds og rigsdagsmand Christen Larsens mellemkomst. Eleonora Louise kom til smed  Niels Hansen i Dalby  og Hansine Adolfine Henriksen. Hun og hendes søskende blev indskrevet i Dalby Friskole 26. september 1853. Hun blev konfirmeret i Stubberup Kirke søndag før påske i 1859.

 Christen Kolds protokol: "Eksamens Udfald" , 6. maj 1859

I 1861, da hun var 16 år, flyttede hun  fra sine plejeforældres hjem i Dalby. Hun blev tjenestepige hos gårdmand Søren Jensen, Hesselkærgård, Tårup. Her var hun i 11 år. Den 1. november 1872 fik hun plads hos vinhandler Bäncke i Nyborg, men den 1. maj 1873 vendte hun tilbage til Tårup som husholderske for Jens Nielsen  og hans bror Niels Nielsen.

Den 14. maj 1874 fødte Eleonora Louise Brinckmann en søn, der døbtes Niels Jørgen Nielsen. Læst i kirkebogen, Mesinge Sogn:  
"Uægte, anmeldt af pastor Krogh, Kerteminde. Faderen opgives at være Gaardmand Jens Nielsen"...og der står endvidere:
 
"Det bevidnes, at Moderen tjente hos Jens Nielsen 10-Maanedersdagen før Fødslen."
Den 1. juni 1878 blev Jens Nielsen (65 år) gift med Eleonora Louise Brinckmann (33 år).
Læst i kirkebogen, Mesinge Sogn:
"Vielsen foretaget i Hjemmet uden forudgående Tillysning og uden Bevilling p.g.a. Brudgommens livsfarlige Sygdom." Jens Nielsen døde dagen efter vielsen, den 2. juni 1878.  

Ifølge skifteprotokollen fik Eleonora Louise Brinckmann 5. juni 1878 tilladelse til at forblive hensiddende i uskiftet bo med sin umyndige søn Niels Jørgen Nielsen.

Der foretages endeligt skifte 10/2 1879.
Ved denne skifteforretning blev Lykkegård vurderet til 38000 + løsøre 4000 + indbo 1100 : i alt 43.100 Kr.
Den oprindelige gæld til Hverringe  på 22.400 var nedbragt til 21.975 kr.
Niels Nielsen, der sikkert har drevet gården sammen med sin broder, havde 1800 kr. til gode. Jeppe Jørgensen (hendes kommende ægtemand, som var karl på gården) havde 600 kr. til gode. Anden gæld beløb sig til 500 kr, så gælden var på i alt: 24.875 kr.
Efter diverse omkostninger i forbindelse med skiftet m.v. var der til deling mellem mor og søn: 16.976 kr. 
Af dette beløb tilfaldt ifølge reglerne halvdelen + ¼ af den øvrige halvdel enken = 10.610 kr.
Niels Jørgen Nielsen skulle have ¾ af den anden halvdel = 6.366 kr.
Der udstedtes en obligation på beløbet. Pengene skulle blive stående i gården, til han fyldte 18 år mod sikkerhed i denne og mod, at moderen bekostede hans opvækst og opdragelse.

Den 12/3 1879 blev hun gift med Jens Nielsens brodersøn, Jeppe Jørgensen, der samme dato fik skøde på Lykkegård.
I et testamente dateret 15/9 1889 (læst i Kerteminde Byfogeds Arkiv) testamenterede Niels Nielsen, der var ugift og boede og arbejdede på Lykkegård til sin død, alt hvad han ejede til brodersønnen Jeppe Jørgensen. 

Niels Nielsen døde 4/9 1895.  Se Niels Nielsens testamente

Eleonora Louise Brinckmann døde på Lykkegård 7/11 1908.
Jeppe Jørgensen var i  sine sidste år  blind af sygdommen grøn stær. Fra 1912 blev han passet af  sønnen Jens Jørgensen og dennes hustru. Han døde den 6. juli 1919. Ved hans død angives nedennævnte arvinger, idet der fra Skifteretten i Kerteminde fremlægges et arveafkaldsdokument fra Niels Jørgen Nielsen. I henhold til dette blev boet overgivet  til privat skifte og deling uden at have været taget til offentlig skiftebehandling. Foruden Niels Jørgen Nielsen og deres fælles  4 børn voksede Jeppe Jørgensens søstersøn Hans Jørgen Ejlersen (f. 19/6 1870) op på Lykkegård.

Jeppe Jørgensen og Eleonora Louise Brinckmanns børn
:

1. Niels Jørgen Nielsen, f. 14/5 1874, d. 15/2 1958 (Jens Nielsens søn).
2. Jens Jørgensen, f. 16/4 1879, d. 12/3 1965.
3. Britta Margrethe Jørgensen, f. 2/9 1882, d. 29/6 1965.
4. Gertha Jørgensen, f. 24/6 1883, d. 3/10 1951.
5. Hans Edvard Jørgensen, f. 28/7 1886, d. 1965.

1. Niels Jørgen Nielsen. På grund af arven efter Jens Nielsen var Niels Jørgen mere velhavende end sine søskende, som i øvrigt så meget op til deres storebror. Han var således en af de første i Tårup, der ejede en cykel. Desuden var han en vinter elev på Ryslinge Højskole. Han aftjente sin værnepligt ved Den kgl. Livgarde. I den forbindelse foretog hans søstre deres livs længste og eneste rejse, som gik til København, for at se broderen i garderuniform.
Niels Jørgen Nielsen blev gift 12/11 1903 med Caroline Kirstine Madsen Vindberg, f. 29/3 1874. Hun var datter af gårdejer og sognefoged Mads Pedersen og Anna Kirstine Hansen, Hjadstrup på Nordfyn.  Han købte en gård i Bederslev, men solgte den efter nogle år. Ved Jeppe Jørgensens død i 1919 angives han at være tidl. gårdejer i Bederslev,  nu kreaturhandler i Tommerup. Deres sidste år boede de i et hus i Bred på Nordfyn. De fik sammen 2 børn Eleonora Kirstine Nielsen, f. 24/12 1904, d. 7/2 1964 og Jens Marius Nielsen, f. 2/5 1906, d. 15/12 1970.

Niels Jørgen Nielsen Caroline Madsen Niels Jørgen og Caroline, Eleonora Kirstine og Jens Marius

Eleonora Kirstine blev gift med gårdejer Hannibal Vilhelm Andersen, f. 14/7 1897. Han overtog Ørsted Lindegård efter sin far, men døde allerede 15/12 1949. Eleonora videreførte gården. De fik ingen børn. Hendes bror, Jens Marius, arvede gården efter hendes død og flyttede dertil med sin familie. Han var gift med Karen Esther Larsen, f. 16/12 1910, d. 17/6 1976. De fik datteren Inge Vindberg Nielsen, f. 11/4 1943.

Niels Jørgen Nielsen havde desuden datteren Karen Marie Emilie Nielsen. Hun blev født 23/7 1904 i Odense, hvor hun voksede op hos sine bedsteforældre. Moderen var Maren Petrine Andersen (f. 11/5 1883) . Hun blev siden gift og fik 7 børn mere. Niels Jørgen havde sporadisk kontakt med denne datter, som han jævnligt besøgte. Hun besøgte ham kort før hans død og deltog også i hans begravelse i Ørsted kirke sammen med en søn.

 

 

 

Esther og Jens Nielsen 

Karen Marie Emilie Nielsen 

Ørsted Lindegård 1939 

 

2. Jens Jørgensen blev gift 2/11 1912 med Ane Petrine Olsen, f. 12/7 1885, d. 2/11 1974. Jens Jørgensen overtog Lykkegård. De fik 4 børn (Kirsten Eleonora, Olga Marie, Inger Kathrine og Svend Evald).

Jens Jørgensen Ane Petrine Olsen

3. Britta Margrethe Jørgensen blev gift 2/11 1912 med Thomas Johannes Lange, f. 26/2 1882, d. 8/11 1971,  søn af maler Marius Christian Henning Lange og Erengine Thomsen, Midskov. De overtog i 1912 en parcel, udstykket fra Lykkegård. (matr. 6b). Børn: (1) Thoma Louise Lange, f. 28/7 1915, d. 7/8 1915. 2) Ellen Eleonora Lange, f. 28/3 1917, d. 24/12 1996. 3)Alfred Gunnar Lange, f. 7/2 1919, d. 1966. Se guldbryllupsbillede

Britta Margrethe
 Jørgensen
Thomas Johannes Lange Ellen 1965 Gunnar 1965 Ejendommen matr. 6b (1960)

4. Gertha Jørgensen blev gift 31/1 1908 med gårdejer Martin Jensen, f. 18/9 1878, d. 16/4 1966. Han var søn af Jens Jensen og Marie Kirstine Hansen, Særslev. I 1897 var han dragon i Odense. Efter at have boet forskellige steder, overtog han gården Gl. Munkehus i Langesø. Her boede de til deres død. Deres børn: 1) Ejnar Jensen, f. 8/8 1908, d. 13/3 1998. 2) Johannes Jensen, f. 24/9 1911, d. 5/5 2002. 3) Henning Jensen, f. 25/6 1914, d. 20/8 1994. 4) Hans Olav Jensen, f. 11/4 1919. 5) Inger Marie Jensen, f. 4/3 1921. 6) Thorkild Jensen, f. 15/5 1924, d, 2/4 1975. 

Gertha Martin Johannes Henning Inger Marie Thorkild Gl. Munkehus

5. Hans Jørgensen blev gift 29/10 1913 med Anna Andersen, f. 28/8 1886, d. 1969, datter af snedker Lars Andersen og Karen Marie Nielsen, Mesinge. De overtog i 1913 en parcel, udstykket fra Lykkegård (matr. 6c). De fik én datter: Marie, f. 31/7 1915, d. 21/6 2001.

Hans Jørgensen Anna Andersen Marie Jørgensen Ejendommen matr.6c 1960
Kilde: kb.dk/danmarkfraluften

 

 

Til Lykkegårds historie

stebreve og skøder

Til Jens Jørgensen og Ane Petrine Olsen (søn)

Til Jørgen Nielsen og Gjertrud Jørgensdatter (forældre)

Til Friderich Brinckmann og Brithe Margrethe Knudsen (forældre)

Til startside