Til startside

5. slægtled

Jeppe Larsen og Jytte Kirstine Nielsdatter
(Ane 44 og 45)

 

Sødingegård (før 1959)

 

Jeppe Larsen, døbt 3/12 1786 i Ringe kirke, d. 11/3 1858, var søn af Lars Larsen og Anne Larsdatter, matr. 12a, Sødingegård.

Jeppe Larsen var, jvf. attesten herunder, ca. 178 cm høj, havde blå øjne og blondt hår samt stærke skuldre og ben. Han aftjente sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde i 8 år under Frederik VI:.

 

Den 3/10 1818 blev han  gift med Jytte Kirstine Nielsdatter, født i Holbekhuset, Raarud, døbt 9/10 1785 i Kirkeby, d. 4/10 1850. Hun var datter af husmand Niels Jensen Juul og Anna Margrethe Nicolaisdatter, Raarud.

Jytte Kirstine tjente bl. a. i Herrested. Ved moderens død i 1818, kort før sit bryllup, opholdt hun sig i hjemmet i Raarud hos moderen og stedfaderen. Ifølge skiftet er det et ret velstående hjem. Det særlige ved skiftet er, at Jytte Kirstine arver på lige fod med sine tre brødre, "da hun har gået en del til hånde i hjemmet". Normalt arver døtre halvdelen af, hvad sønner arver. Desuden overdrages hun bl.a. en to-etages jernkakkelovn til en værdi af 100 Rd. I skiftet nævnes sølvskåle, porcelænskopper m.m. , som tilhører hende.

Jeppe Larsen fik en mindre parcel af sin faders jord i Ympehaven (Sødinge), hvor han byggede hus og indrettede hjulmagerværksted. Han var desuden vært for bylavet, når de havde noget at samles om. Det var almindelig kendt, at  Jeppe Larsen, der tillige var mjødblander, sammen med sin  høkerforretning drev smugkro i Sødinge. Det var dengang almindelig skik i landsbyerne, at bymændene samledes hos oldermanden for at erlægge kommunale og andre udgifter og for at rådslå om 'byens bedste'. Ved sådanne lejligheder havde oldermanden pligt til at sørge for brændevin, så de fremmødte kunne få et par snapse.

I Sødinge havde Jeppe Larsen overtaget denne forpligtelse, således at den skiftende oldermand  kun havde den bestilling at tude i byhornet, når mændene skulle samles eller møde ved ildebrand. Derudover skulle han fungere som snefoged. I Sødinge havde man den skik,  når snekastningen henad foråret kunne anses for endt, at man drak 'afgang' omme hos Jeppe, der ved den lejlighed bød på brændevin, mjød, kaffe og 'Jeppeøl med en pind i' (rom).

Når bymændene samledes hos Jeppe Larsen, startede de med at betale hver 2 skilling. Men  Jeppes hus var som nævnt også landsbyens kro.  Mjødbrygningen var lovlig, og det var handelen med kolonialvarer i den lille høkerbutik også, men  det var ulovligt at drive kro, da  han ikke havde bevilling  til at sælge spiritus.

At drikke 'igang' og 'afgang' var almindelig skik  ved optagelse og udmeldelse af lauget samt ved begravelser.  (Se Leerbechs beskrivelse)

Oldebørn Charlotte Dorthea og Kirsten Elise


Jeppe Larsens oldebarn, Kirsten Elise Nielsen (datter af Nicolai Nielsen), fortæller flg. (1916): 
"
Jeppe Larsen, min oldefar, tjente en tid i Ryslinge Præstegård. I de tider troede folk meget på varsler og overnaturlige ting. Han har således fortalt om et varsel, han dengang havde. Han havde nemlig i sit kammer broderens  klædeskiste stående og vågnede da en nat ved, at der blev arbejdet stærkt ved låsen på denne. Nogle dage efter fik han meddelelsen om, at broderen var død i København, og at det netop var den nat, det havde puslet ved klædeskisten. Jeppe Larsen troede siden fuldt og fast på, at det havde været et varsel til ham om broderens død. Da det nu blev Jeppe Larsens tur til at skulle være soldat, måtte han tilbringe seks lange år ved garden i København.
Som bevis på hvor kærligt han tænkte på sin gamle mor, der sad hjemme i Sødinge som aftægtskone, købte han, da han blev frigivet fra soldatertjenesten og skulle hjemad, en smuk gyngestol til hende og bar den på sine skuldre den lange vej, som han desuden måtte tilbagelægge til fods, fra København til Sødinge. Denne stol findes endnu i familien (se herunder).

Efter sin hjemkomst kom Jeppe Larsen til Kirkeby ved Stenstrup for at lære hjulmandsfaget. Her blev han forlovet med en ung pige fra Slæbæk, som hed Jytte Kirstine Nielsdatter. Hun blev en dygtig husmoder, hjalp også til med at tjene til udkommet. Hun havde i sit hjem lært at brygge mjød, og nu åbnede hun her i Sødinge et lille udsalg af mjød og kaffe....."

(Læs et afsnit mere under Niels Peder Jeppesen)

 

Jeppe Larsen og Jytte Kirstine Nielsdatters børn:

1. Lars Jørgen Jeppesen, f. 14/4 1819, d. 14/6 1907.
Gift 20/12 1845 med Anne Margrethe Nicolaisdatter


2. Niels Peter Jeppesen, f. 4/11 1821, d. 19/3 1900.
Gift 15/11 1851 med  Christiane Elisabeth Nicolaisdatter

 

 

 

Til Niels Peter Jeppesen og Christiane Elisabeth Nicolaisdatter (søn) ane 22 og 23

 

Til Lars Jørgen Jeppesen, Niels Peder Jeppesens bror

 

Til Lars Larsen og Anne Larsdatter (Jeppes forældre)

 

Til Niels Jensen Juul og Anna Margrethe Nicolaisdatter (Jytte Kirstines forældre)

 

Til Nicolai Nielsen ( Jytte Kirstines bror)

 

Til startside med oversigt