Til startside

Vigtigste kilder:

Generelt
Kirkebøger, Fyn:  fra 1660/1700 - ca. 1950
(forskelligt fra sogn til sogn) 
Kirkebøger, øvrige land: fra ca. 1660- 1892
Folketællingslister: 1787 - 1890 + Slesvig 1803.
Fæsteprotokoller og Skifteprotokoller (Fynske godser)
Tingbøger /skifteretsprotokoller.
Rentekammeret – Matricul for Hindsholm Herred 1664
Nyborg Amtsstue - Matricul for bl.a. Hindsholm Herred 1680, 1688, 1701
'Danske gårde -  Mindre gårde , Bind III (I, II og III samling) v/ I. C. B. La Cour
Danmarks større Gårde, 1961 (bl.a. om Dronninglund)
Danske Slotte og herregårde.


’Samlinger til Fyens Historie og Thopographie I-X’ v. J. Ström (udgivet af. Fyens Stifts Literære Selskab 1870-71)

Forskellige dokumenter fra Landsarkivet, Odense (bl.a. fra Godsarkiverne)
Oplysninger og billeder fra lokalarkiver
(Kerteminde, Drigstrup, Munkebo, Ringe, Ryslinge, Dalby, Dalum, Sejerø, Mesinge, Stubberup m.fl)
Hjemmesider på internettet.
Dokumenter og optegnelser i privat eje - fra mennesker jeg har mødt eller som jeg har fået kontakt med via denne hjemmeside.


Sigrid Kirstine Hansens slægt -  Ryslinge og Ringe sogne
Knud Rasmussen: 'En livsskildring'.(
Udg. af Svendb. Amts hist. samf. 1921).
Knud Rasmussen: 'Beretning om det gamle Sødinge midt i det 19. århundrede'.
H.M. Henriksen: 'Ringe Sogn. Historie og geografi.'(ca 1946)
H.M. Henriksen: 'Ryslinge Sogns historie.'(ca 1956) .
Margrethe Hansen: 'Sødinge fra før til nu'. (Udg 1971)
.
Hans Leerbech:  'Ringe Sogn omkring 1800'. (Udg. 1826)
Povl Hansen: 'Mine minders bog'. (udg. omkr. 1925)
Povl Hansen:  'Blade af en fynsk bondeslægts historie'.

'Fra Vallekilde Højskole', Årsskrifter (artikler af Povl Hansen)
”Frihed i tanke og handling – Friskolens 150 års jubilæum” 
Valdemar Nielsen: 'Vallekilde Højskole gennem hundrede år'
(artikel i 'Fra Vallekilde Højskole' Årsskrift/Jubilæumsskrift 1965)

Erik Hansen: 'Maegaard, Ryslinge' (Gårdens og slægtens historie)
Uffe Birkedal; "Minder fra det gamle Ryslinge"
Kirsten Elise Nielsens erindringer (Ringe lokalarkiv)
"Svendborg Købstads Historie 2. del" (Grubbemøllen)
"Svendborg II - Svendborg og Omegn på gamle postkort" (Forlaget Le 1984)
Klaus Berntsen: 'Erindringer' bind I 'Barndom og ungdom'. (1922).
Martin Pedersen: 'Det grundtvigske Sydfyn'. (1942)

Artikel i Svendborg Avis  dec. 1905 (om Lars Jørgen Jeppesen)

Ole Poulsens slægt - Dalby sogn
A. Ankerstrøm: 'Friskolen gennem 100 år II' (udg. 1949).
Anders Uhrskov: 'Friskolefolk' I og II (udg. 1931.)
Kristen Larsen: 'Et par mindeblade af mit levnedsløb'
('Fynske årbøger' 1950-52).
Christen Kolds skoleprotokol 1852- 1882 (Arkivet og biblioteket for det folkelige arbejde, Ollerup)
Hans Simon Larsens slægt (Erindringer af Rasmus Jacob Larsen 1737-1920)
Højskolebladet, nr. 7 1891. Artiklen 'Dalbysmeden'.

Fyns Tidende, 1/10 1918 Artiklen 'Den gamle Dalbysmed' (af Anders Klinkby).
"Kerteminde-Dalby Valgmenighed - 125 år" (1993)

"Kerteminde-Dalby Valgmenigheds jublæumsskrift (1969) 
"Frihed i tanke og handling - Friskolens 150-års jubilæum". 
Flemming Georgsen: ’Den Fynske udvandring til Smaaland – Sunnerbo Härred’ 1866-1880” Dalhus Forlag, Skive.
Biografisk Leksikon (bl.a. om redaktør Jørgen Pedersen)

Dronninglund  Slot (udg. 2006 af Dronninglund Kommune)
"Odense Danhostel "Kragsbjerggaard" " af Else & Chris Kraft-Christensen

"Dalum sogns historie", II. bind 1.del s. 99ff (Udgivet af Dalum Kommune 1965)
Ole Nederland: "Det gamle Munkebo" (2002)
Kurt Risskov Sørensen: "Høkeren" (udg. af Kerteminde Museum 1983)

Slægten på Bjørnegården (af Sigurd Bjørn, Landsarkivet, Odense)
Lars Peder Pedersen, Lunderskov: "Min barndom og min barndomsby Maale" (renskrevet af Holger Pedersen)
Svend Erik Bøge Langhoff: "Bidrag til en anetavle for 4 søskende: Kirsten, Troels, Tove Vilstrup og Lars Langhoff" 1978 (Landsarkivet, Odense). Om slægten på Lavindsgaarde, Rønninge.
Svend Erik Bøge Langhoff:"Slægterne Langhoff" 1980 (Landsarkivet, Odense)
"Aasum Herreds Tingbog" 1640-1648.
Ludvig Boesen: "Beskrivelse over det smukke og fornøyelige Stamhuus og herresæde Lundsgaard ved Kierteminde i Fyen" (udg. 1769)

Ane Petrine Olsens slægt - Sejerø sogn
Rasmus Nielsen: 'Sejerø Sogns historie' I+II.
Rasmus Nielsen: 'Veteranerne på Sejerø'.
Margit Baad Pedersen: 'Købmand og høker på landet'.
(Om Thor Olsen)

Jytte Foldager: "Mors norske slægt - Fra Åsgårdstrand til Sejerø ca. 1600-1800"
(1990)
Ole Hendrichsens slægt (Efter Lorenz Berg: 'Tjømø Bygdebok', Sejerø Kirkebog og Kalundborg Lodsvæsen. (Sejerø Lokalarkiv)

Jørgen Bjerkøes hjemmeside (om den norske gren af slægten)
http://www.bjerkoe.com
Leif Jørgensens hjemmeside (bygger på kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifte- og retsprotokoller samt Rasmus Nielsens bøger)http://leifjorgensen.homepage.dk/

Axel Olsens Slægtsbog (Afskrift af kirkebøger for Sejerø Sogn (1663-1891) 
Oplysninger fra Robert Friis, Sejerø: Om Skelbjerggård m.m.

Jens Jørgensens slægt - Mesinge sogn m.fl.
Københavns Copulationsprotokol (1660-1869) (Landsarkivet, Odense)
’Samlinger til Fyens Historie og Thopographie I-X’ v. J. Ström (udgivet af. Fyens Stifts Literære Selskab 1870-71)
'Danske gårde -  Mindre gårde , Bind III (I, II og III samling) v/ I. C. B. La Cour:
Birgit Bjerre: Skjønne efterretninger (Mesinge og Dalby sogne 1770)
Artikel i Kjerteminde Avis, marts 1927 ( Lykkegårds brand).


Billeder:
Billederne på min hjemmeside er indsamlet hos nære og fjerne slægtninge i alle grene samt hos personer med tilknytning til slægten eller til de enkelte sogne (40-60 personer/familier) Tak.
Nogle billeder er kopier fra ovennævnte bøger/artikler eller lånt fra sider på internettet, bl.a. Erik V. Pedersens hjemmeside om Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane (www.evp.dk), Luftfotos fra www.kb.dk/danmarkfraluften

 

En del billeder har jeg selv taget (især af gårde og andre bygninger)

Inger Poulsen