Til startside

7. slægtled
Lars Hansen Grønlund og Gjertrud Poulsdatter

(Ane 156 og 157)
        

Elmegård 1952
(Kilde: kb.dk/danmarksetfraluften)

Lars Hansen (Grønlund) blev døbt i Mesinge kirke 16/7 1693 og begr. 22/5 1752. Han var søn af Hans Rasmussen (Grønlund), der var fæster af Esterhøjgård, matr. 7a, Mesinge. 

Lars Hansen Grønlund blev gift 1. gang  20/6 1723 med Maren Andersdatter, døbt 19/11. 1699, d. 12/3 1732, datter af Anders Jørgensen, Elmegård, matr. 17a, Salby. Lars Hansen Grønlund overtog gården, der hørte  under Baroniet Scheelenborg.  Efter hustruens død giftede han sig 2. gang 2/6 1732 med  Gjertrud Poulsdatter, døbt 16/6 1709, d. 20/3 1771, datter af Poul Hansen og Dorthe Hansdatter, Enggård, matr. 11a, Midskov.

Uddrag af kirkebogen, Mesinge sogn:

1693 – Dom. 5. Trin (16. Juli) bleff Hans Rasmussens Barn aff Mesinge døbt og kaldet Laurs. Præstekonen bar det. Faddere: Anders Jørgensen Salby, Anders Hansen Mischou, Jørgen Madsen, Hans Hansen i Kragegaarden,Karen Hendrichsdatter…..  
1699 – 24 p. Tr. (19. Nov.) bleff Anders Jørgensens barn af Salby døbt og kaldet Maren. Præstekonen bar det……. 
1709- Dom. 3. Trin. blew Powel Hansens Barn af Mischou christnet og kaldet Giertrud. Test: Friderich Hansen, Claus Nielsen i Mis. Christian Smed i Mesinge, Powel Frantzens Hustru…Peder Christensens Hustru i Mesinge. Præstekonen bar det. 
1723 – Dom 4. Tr. bleff Lars Hansen Grönlund og Maren Andersdatter af  Salby af mig copulerede….
1732 – Anden Pintzed. Blef Lars Grönlund og Giertrud Poulsdatter af Mischou af mig copulerede. 
1752 – 2. Pentec. (22. maj) begrawen Laurs Hansen Grønlund af Salby, 59 Aar. 
1771 - D. 10. Marts, Dom. Lætare begravet Niels Hansens Hustru, Giertrud Povelsdatter af Salby, 62 Aar og 5 Mndr.


Lars Hansen Grønlund og Gjertrud Poulsdatters børn:

1. Anders Larsen, døbt 2/2 1727, begr. 22/4 1784. (Maren Andersdatters barn)
2. Maren Larsdatter, døbt 3/5 1733, begr. 5/4 1805.
3. Poul Larsen, døbt 25/12 1734, begr. 27/4 1777.
4. Hans Larsen, døbt 20/1 1737, begr. 4/7 1779.
5. Oluf (Ole) Larsen, døbt 3/9 1739, d. 15/4 1815.

6. Dorthe Larsdatter, døbt 1/2 1742, d. 24/3 1816.

7. Rasmus Larsen, f. ca. 1745 (kirkebog 1744-48 mangler). 

1. Anders Larsen blev gift 9/10 1756 med Anne Frandsdatter, døbt 21/7 1715, begr. 8/5 1777, datter af Frands Bertelsen, Therkelshøj, matr. 15a, Salby. Hun var enke efter Frands Povlsen, Thorslundgård, matr. 9a, Tårup. Anders Larsen overtog  fæstet i 1756. Gården hørte under Baroniet Scheelenborg.  De fik ingen børn. Han giftede sig 2. gang 13/7 1777 med Kirsten Eriksdatter, døbt 8/9 1743, d. 5/4  1790,  datter af Erik Jensen og Louise Larsdatter, Rasmus Sørensens gård, matr. 4a, Tårup. (3 børn) 

2. Maren Larsdatter blev gift 20/4 1755 med Jens Poulsen, døbt 25/8  1726, d. 31/10 1779, søn af gårdfæster Poul Andersen og Kirsten Jensdatter, 'Karl Andersens gård', matr. 24a i Mesinge. Jens Poulsen overtog gården 16/1 1756.(7 børn) 

3. Poul Larsen blev 10/7 1765 gift med Gjertrud Pedersdatter, døbt 6/5 1742, d. 28/5 1823, datter af Peder Hansen og Sidsel Frandsdatter, Brandhøjgård, matr. 18a, Salby.
Efter Poul Larsens død giftede Gjertrud Pedersdatter sig 2. gang 29/6 1777 med Rasmus Povlsen, f. 1747, d. 8/4 1811, søn af Poul Rasmussen og Anna Madsdatter, Midskovgård, matr. 15a, Midskov. Rasmus Povlsen overtog 11/4 1777 Elmegård  efter Gjertrud Poulsdatters 2. mand, Niels Hansen. (3 børn) 

5. Oluf (Ole) Larsen blev gift første gang 24/3 1765 med enke Maren Larsdatter, Søgård, matr. 18a i Midskov. Gift 2. gang 20/9 1786 med Anna Christophersdatter, døbt 26/1 1766, d. 29/6 1834, datter af gårdfæster Christopher Madsen og Sidsel Edvardsdatter, Lundegård, matr. 2a, Salby (ane 78 og 79). 

6. Dorthe Larsdatter døbt 1/2 1742, d. 24/3 1816, blev gift 23/5 1763 med Peder Pedersen, Drigstrup, døbt 1/4 1731, begr. 18/5 1783, søn af Peder Knudsen og Dorthea Pedersdatter, Rødkærgård, matr. 1a, Lille Viby. Peder Pedersen overtog ½ gård af Elias Poulsen (Dorthe Larsdatters morbror) 3/5 1762, matr. 10a, Drigstrup
Efter Peder Pedersens død giftede hun sig 13/6 1783 med Lars Pedersen, døbt 5/5 1748, d. 25/2 1825, søn af Peder Larsen og Maren Andersdatter, Kærbygård, matr.
8a, Over Kærby. Han overtog gården. (6 børn)

 

Til Poul Hansen og Dorthe Hansdatter (Gjertrud Poulsdatters forældre), ane 314 og 315

Til Hans Rasmussen og Kirsten Grønlund (Lars Hansens forældre), ane 312 og 313

Til Ole Larsen og Anne Christophersdatter (søn), ane 78 og 79

Til startside med oversigt