Til startside

4. slægtled

Ole Hansen og Karen Hansdatter
(Ane 18 og 19)

Karen Hansdatter

Ole Hansen blev født 28/8 1812, døbt 27/9 og konfirmeret 1827 i Dalby kirke. Han døde 19/5 1874. Han var søn af Hans Pedersen og Ursula Olesdatter, Hvidholm, matr. 7a, Hersnap, Dalby sogn.
Den 22/10 1842 blev han gift med Karen Hansdatter, f. 22/1 1817, døbt 23/1 i Dalby kirke, konfirmeret i Stubberup kirke 1831, d. 1/8 1894. Hun var datter af selvejergårdmand Hans Rasmussen og Gjertrud Olesdatter, Dalbygård, matr. 15a, Dalby.
Den 28/9 1846 overtog Ole Hansen  Hvidholm efter sin far, der var død i 1842. Moderen var på aftægt, til hun døde i 1848. 
Deres søn, Hans Olsen, overtog gården den 15/11 1881 og blev derved 4. generation på gården.

Ole Hansen og Karen Hansdatters børn:

1. Gjertrud Olsen, f. 1/1 1844, d. 17/5 1848 (blev 4½ år).
2. Ursela Hansine Olsen, f. 12/2 1846, d. 12/12 1906.
3. Gjertrud Olsen, f. 5/9 1848, d. 14/12 1891.
4. Hans Olsen, f.  9/12 1851, d. 14/12 1932.
5. Ane Olsen , f. 21/3 1854, d. 18/9 1917.
6. Ane Marie Sophie Olsen, f.  7/8 1857, d. 13/6 1892.

2. Ursela Hansine Olsen

Ursela Hansine Olsen, f. 12/2 1846, d. 12/12 1906 i Sct. Knuds sogn, Odense. Hun blev udskrevet af Dalby friskole i 1860 og derefter konfirmeret i Kerteminde kirke. Sommeren 1865 var hun elev  hos Christen Kold på Dalum Højskole  Fra oktober 1866 til maj 1867 samt igen fra oktober 1867 til nytår 1869, tjente hun hos forstander Ernst Trier på på Vallekilde Højskole. Sommeren 1869 tjente hun på Sødinge Friskole

Jørgen  Pedersen
Ursela Hansine Olsen Karen Ingeborg, Olav og Sofie

Den 25/9 1869 blev hun gift i Nazarethkirken, Ryslinge Valgmenighedskirke, med Jørgen Pedersen, f. 18/1 1841, d. 6/7 1920. Han var søn af fæstehusmand Peder Jørgensen og Kirstine Henriksdatter, Nørre Lyndelse. Jørgen Pedersen blev konfirmeret i Nr. Lyndelse kirke i 1855 og arbejdede derefter 4 år ved landbruget. Han var elev på Kolds Højskole i Dalby i 1859-60, fik læreruddannelse fra Blågårds Seminarium 1863. I perioden 1863-70 var han dels lærer hos Kold på Dalum Højskole, dels lærer en vinter på  Vejstrup Højskole, en sommer på Ryslinge Friskole og en sommer på Bredsten Friskole. Efter Christen Kolds død i 1870 var han med til at videreføre højskolen til 1873. De boede i de år i et hus på Hjallesegade (nr. 52).

Huset i Hjallese  Fisketorvet 12

Fra 1873-1902 var Jørgen Pedersen  redaktør af "Fyns Tidende". I 1876 blev han medlem af Folketinget, og fra 1886 til sin død var han medlem af Landstinget. Familien boede i de år i Odense. I 1878 var adressen Klingenberg 26, i 1884 Nørregade 20, og ved FT 1901 og 1916 var adressen Fyns Tidendes bygning, Fisketorvet 12. 

De fik 4 børn:  
Karen Ingeborg Pedersen, f. 6/12 1878, d. 10/2 1979
Kirsten Pedersen, f. 11/4 1882, d. 5/5 1882
Olav Pedersen, f. 22/1 1884, d. maj 1939  
Sofie Pedersen, f. 1/4 1890, d. 17/12 1977

Karen Ingeborg Pedersen blev gift 5/6 1903 med  godsejer Aksel Høyer, f. 3/5 1878, d. 14/7 1957 , søn af gårdejer Hans Madsen Høyer og Offel Maria Asmussen, Øster Lindet. Aksel Høyer gik i Skibelund Friskole, var på Frederiksborg Højskole 1895-96 og på Tune Landbrugsskole 1898-99. 

Karen og Aksel Høyer

Indtil 1915 ejede Karen og Aksel Høyer gården Wissingsminde ved Lunderskov. I 1915 købte de  herregården Rodsteenseje ved Odder. De solgte gården i 1927, og fra 1928 til 1929 ejede de Stensballegård ved Horsens, hvorefter de i 1929 købte Dronninglund Hovedgård (Dronninglund Slot) i Vendsyssel. Under krigen blev Dronninglund besat af tyskerne, og det var en af grundene til, at de i  1942 solgte den til Heinrich Carl Schimmelmann og købte Elisalund i Vamdrup ved Kolding. Deres søn, Sven Høyer, fortsatte som forpagter af avlsgården efter salget. Efter krigen udstykkedes gården og Sven Høyer overtog hovedparcellen som ejer. Sven Høyer døde i 1964, hans hustru Edith  videreførte gården til 1970, hvorefter en søn overtog den. 
Aksel Høyer var formand for Kolding Herreds Landboforening 1908-14 og for mejeriet Skanderup i Kolding 1908-1914. Han var formand for Dronninglund Herreds Landboforening fra 1936 samt medlem af bestyrelsen for kartoffelmeslfabrikken Dybvad. Aksel Høyer var Ridder af Dannebrog.
De fik 4 børn: Gudrun, Boy, Sven og Jørgen.

Olav Pedersen Sofie Pedersen 

Olav Pedersen blev gift med Eritta Margrethe Hansen. De fik ingen børn.
Sofie Pedersen blev gift  i Ryslinge Valgmenighedskirke den 1/12 1914 med Finn Solensteen Baade fra Arendal, Norge. De fik 2 børn: Else og Svend.

3. Gjertrud Olsen

Gjertrud Olsen, f. 5/9 1848, d. 14/12 1891, blev  5/9 1874 viet til Hans Kristensen, f. 11/12 1842, d. 28/2 1924. Han var søn af gårdfæster og rigsdagsmand Christen Larsen Flægkærgård, Dalby, gift med Ane Hansdatter. Hans Kristensen fæstede 19/1 1875 gården, som han 11/12 1915 købte af Baroniet Scheelenborg.
Efter Gjertrud Olsens død i 1891 giftede Hans Kristensen sig igen den 1/7 1902  med sygeplejerske Ane Kathrine Hansen, født 21/12 1859 i Fjellerup Smedebolig. Hun var datter af smed Hans Pedersen, Fjellerup. De fik ingen fælles børn. Hun døde den 8/3 1940. Gjertrud og Hans Kristensen fik 10 børn, hvoraf de to døde som små.

Gjertrud Olsen  Hans Kristensen Hans Kristensen m. 8 børn

Kristen Larsen Kristensen, f. 16/8 1875.
Ane Mathilde Kristensen, f. 11/9 1876.
Ole Kristensen, f. 3/10 1877.
Morten Larsen Kristensen, f. 12/11 1878 (døde).
Karen Kristensen, f. 28/1 1880.
Kirstine Kristensen, f. 29/4 1882.
Ingeborg Marie Kristensen, f. 1883, d. 16/2 1886.
Katrine Kristensen, f. 23/3 1885, d. 8/9 1923.
Thorvald Kristensen, f. 21/11 1886.
Johannes Kristensen, f.  7/10 1888, d. 3/6 1981.

Den ældste søn, Kristen Larsen Kristensen, blev 2/3 1906 gift med Anne Cathrine Sørensen  Hede, f. 15/3 1874, d. 10/4 1944, datter af Bodil Poulsen og Jacob Sørensen Hede, Mausing. De overtog en gård  i Gislev. Deres eneste datter: Gjertrud  Hede Kristensen, blev født  22/3 1909 og konfirmeret i Ryslinge Valgmenighedskirke 30/9 1923. Hun overtog gården efter forældrene. Hun var ugift. 

Den yngste søn, Johannes Kristensen, overtog Flægkærgård. Gift 28/12 1921 med sin grandkusine, Emma Kirstine Johanne Larsen,   f. 5/5 1890  i Lake Crystal Menighed i Nordamerika, d. 28/5 1952, datter af Jacob Kristan Larsen og Frederikke Christiane Nielsen (Dalby Central).

4. Hans Olsen

Hans Olsen, f. 9/12 1851, d. 14/12 1932, blev gift i Fraugde kirke 25/10 1879 med Maren Kirstine Andersen, f.  4/2 1851, d. 23/3 1927, datter af Anders Jensen og Karen Rasmusdatter. Anders Jensen, f. 20/1 1810 i Åsum sogn, d. 20/3 1900, søn af husmand Jens Erichsen og Erne Hansdatter. Han var udlært grovsmed. Den 11/6 1836 blev han gift i Lumby kirke med Maren Stephensdatter, enke efter smed Rasmus Olsen. Ved giftermålet overtog han Lumby Smedie. Maren Stephensdatter døde 17/1 1842, og han giftede sig igen 3/6 1842 med Karen Rasmusdatter, f. 29/1 1817, d. 21/6 1895, datter af gårdmand Rasmus Hansen og Maren Pedersdatter, Fraugde. 
Mellem 1845 og 1849 flyttede familien fra smedien i Lumby til Fraugde, hvor Anders Jensen overtog en gård (købte eller fæstede? ). Maren Kirstine blev født i Fraugde som nr. 6 af 8 søskende.

Hans Olsen overtog Hvidholm efter sine forældre 15/11 1881. Moderen Karen Hansdatter var på aftægt til sin død i 1894. De fik 5 børn.

Hvidholm (2009)

Hans Olsen

Karen Olsen, f. 15/7 1880, d.21/1 1969.
Marie Christine Olsen, f. 7/12 1881.
Ole Frederik Olsen, f. 7/7 1883, d. 2/12 1892.
Anna Sophie Olsen, f. 4/5 188
7.
Anders Peder Olsen, f. 30/6 1890, d. 4/6 1966.

Karen Olsen blev  gift  22/5 1903 med Knud Knudsen, søn af Rasmus Knudsen og Kirsten Poulsen, Tjørnebjerggård, Hersnap. Knud Knudsen overtog Eilsmark i Hersnap. (De fik 10 børn)

       Karen og Knud Knudsen med deres 10 børn (1925)                    Eilsmark

Marie Christine Olsen blev 1/7 1904 gift med Jens Jensen, f. 7/2 1877, søn af gårdejer Peder Jensen og Gjertrud Marie Hansen, Vibygård i Lille Viby, Drigstrup sogn. Jens Jensen overtog 1/7 1904  gården Karlsminde i Ladby, Kølstrup sogn. (De fik 6 børn)

Anna Sophie Olsen blev 25/10 1918 gift med Otto Gerhard Petersen, f. 13/4 1889, søn af Anders Pedersen og Gjertrud Dorthea Larsen, Bakkelygård, Birkebjerg, Dalby sogn.
(De fik 3 børn).

Anders Peder Olsen blev gift med Karen Johanne Larsen, f. 27/7 1894, d. 8/5 1938, datter af Lars Simon Larsen og Jensine Jørgine Larsen, gården matr. 27a, Mesinge. Han overtog Hvidholm efter sine forældre. De fik ingen børn. Anders Peder Olsen gift 2. gang med Dagny. Han solgte i begyndelsen af 60-erne gården ud af slægten.
 
(Ingen børn).

5. Ane Olsen

Ane Olsen blev gift 22/3 1877 med Anders Poulsen, Påkærgård, Hersnap (6 børn)
(Gå til: Anders Poulsen og Ane Olsen, ane 8 og 9)

Ane Olsen Anders Poulsen

 6. Ane Marie Sophie Olsen

Ane Marie Sophie Olsen blev gift 8/5 1880 i Dalby Valgmenighedskirke med løjtnant Jakob Jensen Klinkby, født 8/12 1846. Han var bror til friskolelærer Anders Jensen Klinkby , Dalby, og til gårdejer Klaus Jensen Klinkby, Bogensøgård, Stubberup sogn. 
De boede i Birkerød, hvor Klinkby var lærer ved latinskolen. De fik ingen børn selv, men oprettede et hjem for eleverne  i forbindelse med skolen.
Jakob Klinkby giftede sig efter sin første hustrus død med Marie Kristiane Løngreen, og de fik sammen 4 børn. 
Fra ca. 1908 var Klinkby matematiklærer ved professor Krügers højere Almenskole i Helsingør. Her holdt han og hans kone skolepensionat i deres hus på Stubbedamsvej for drenge, der gik på Krügers skole. Der boede 12-13 drenge ad gangen. Pensionatet blev kaldt "Kaptajn Klinkbys Skolehjem".

Jakob Jensen Klinkby  Ane Marie Sophie Olsen

 

Til Ane Olsen og Anders Poulsen (datter - ane 8 og 9)

Til Hans Pedersen og Ursela Olesdatter (Oles forældre - ane 36 og 37)

Til Hans Rasmussen og Gjertrud Olesdatter (Karens forældre - ane 38 og 39)

Til startside med oversigt